Ikäystävällinen Lappi - ekollega

Hankkeen logot      Ikäystävällinen Lappi -hanke (2022–2023)

Tietoa hankkeesta

Valtakunnallinen vanhuspolitiikka korostaa kotona asumisen ensisijaisuutta. Lapissa tavoitteet ovat valtakunnallisten linjausten mukaiset, ja niiden saavuttamista edistetään Ikäystävällinen Lappi –hankkeessa. Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään lisäämällä niiden määrää ja monipuolisuutta sekä varmistamalla, että palvelut ovat sopivia ja tarpeeksi kattavia myös harvan asutuksen alueille. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan hankkeessa henkilöstön saatavuuden, riittävyyden ja osaamista turvaavien toimenpiteiden kehittämisellä.  

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset Lapissa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan kotipalvelua tarvitsevien ikäihmisten lisäksi erityisesti omaishoitajia, joista iso osa on myös ikäihmisiä. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan kotihoidon johdon ja henkilöstön lisäksi yksityisiä hoiva- ja teknologiayrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä sekä oppilaitoksia. Keskeisessä roolissa kehittämisessä ovat ikäihmiset ja heidän edustajansa, muun muassa kehittäjäasiakkaat sekä vanhusneuvostot.

Hankkeen vaikutuksena uudelle Lapin hyvinvointialueelle saadaan yhtenäiset käytännöt kotona asumista tukeviin palveluihin, otetaan käyttöön uutta teknologiaa – erityisesti harvan asutuksen alueilla – sekä saadaan ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin enemmän laatua ja arkielämään turvallisuuden tunnetta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.12.2023. Hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana hankeorganisaatio sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Vuoden 2023 alussa hankkeen hallinnointi siirtyy Lapin hyvinvointialueelle.

Lue lisää iäkkäiden palveluiden kehittämisestä osana valtakunnallista sote-uudistusta tästä linkistä Iäkkäiden palvelut | Soteuudistus (ohjautuu uuteen välilehteen).

Yhteyshenkilöt

Riitta Nahkiaisoja
Projektipäällikkö (osa-aikainen, 30.11.2022 asti)
040 823 9468
riitta.nahkiaisoja@poske.fi
Avaa henkilökortti

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja, työelämäprofessori
040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Avaa henkilökortti

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.1.2022–31.12.2023
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) ja Lapin hyvinvointialue
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toimintakustannukset:  1 149 000 €
 • Rahoittaja: STM

kuvitus: sininen talo

 

Kotihoidon kehittäminen

 • Kotihoito 24/7
 • Etäkotihoito
 • Sähköinen käsikirja

 

kuvitus: keltainen talo

 

Digitaaliset palvelut ja teknologia

 • Etäpalvelut
 • Keskitetyt ratkaisut
 • Osaamisen vahvistaminen

 

kuvitus: vihreä talo

Hankinnat ja valvonta

 • Toimintamallit
 • Valvontaohjelma
 • Omavalvonta

 

 

Asiakas- ja palveluohjaus

 • Asiakasohjauksen prosessi
 • Palvelutarpeen arviointiyksikkö
 • Yhteydenottokanavat, lomakkeet

 

 

Osaava, riittävä henkilöstö

 • Rekrytoinnin toimintamallit
 • Työyhteisökehittäminen
 • Osaamisen johtaminen

 

 

Tiedolla johtaminen

 • Tiedolla johtamisen toimintamalli
 • RAI-tiedon hyödyntäminen
 • Kotihoidon henkilöstömitoitus

 

 

Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

 • Järjestöyhteistyö
 • Lähiyhteisöt
 • Yhteistyön koordinointisuunnitelma

 

 

Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut

 • Etä- ja digipalvelut
 • Saamelainen palveluohjausmalli
 • Kulttuurilähtöiset menetelmät

 


Hankkeen ohjaus ja hallinto

Ohjausryhmä tukee ja valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista. Alta löydät tietoa myös hankkeen asiantuntijapalveluista ja niiden kilpailutuksesta.


Hankkeen työntekijät

Mirka Kelahaara
Suunnittelija
Puh. 040 629 0380
mirka.kelahaara@poske.fi
Ikäystävällinen Lappi -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Riitta Nahkiaisoja
Projektipäällikkö
Puh. 040 823 9468
riitta.nahkiaisoja@poske.fi
Ikäystävällinen Lappi -hanke
Henkilökortti
Sirkka Nissi-Onnela
Erityisasiantuntija
Puh. 040 868 1615
sirkka.nissi-onnela@poske.fi
Ikäystävällinen Lappi -hanke
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Henna Saarela
Erityisasiantuntija
Puh. 040 620 3753
henna.saarela@poske.fi
Ikäystävällinen Lappi -hanke
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Raisa Similä
Erityisasiantuntija
Puh. 040 355 5367
raisa.simila@poske.fi
Ikäystävällinen Lappi -hanke, Rovaniemi
kieliosaaminen suomi pohjoissaame
Henkilökortti