Opinnäytetyöt

Tästä löydät opinnäytetyöt, jotka liittyvät Poskeen hankkeisiin tai kehittämistyöhön. Opinnäytetyöt ovat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

73 Katsaus asiakasosallisuutta kehittämistyössä edistävissälaajoissasosiaalialan kehittämishankkeissavuosina 2010-2020

Katsaus asiakasosallisuutta kehittämistyössä edistävissälaajoissasosiaalialan kehittämishankkeissavuosina 2010-2020

Elina Luoma, 2019. Käytännön opiskelujakso, Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
Avaa katsaus (pdf)

72 ”Tämä ei ole rakettitiedettä. Pelko pois, ja katsellaan mitä tässä voitaisiin tehdä yhdessä” : yhteistuotannon periaatteisiin pohjautuva sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen

”Tämä ei ole rakettitiedettä. Pelko pois, ja katsellaan mitä tässä voitaisiin tehdä yhdessä” : yhteistuotannon periaatteisiin pohjautuva sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen (2018)

Mölläri, Ninna, 2018. Pro gradu. Hallintotiede, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

71 ”Minä tarjoaisin sitä osaamista” : kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden käsityksiä omasta osallisuudestaan lapsi- ja perhepalveluissa 

”Minä tarjoaisin sitä osaamista” : kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden käsityksiä omasta osallisuudestaan lapsi- ja perhepalveluissa (2018)

Rahkonen, Aleksanteri, 2018. Pro gradu. Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

70 "Minä tarjosin sitä osaamista": kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden käsityksiä omasta osallisuudestaan lapsi- ja perhepalveluissa.

"Minä tarjosin sitä osaamista": kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden käsityksiä omasta osallisuudestaan lapsi- ja perhepalveluissa (2018)

Rahkonen A , 2018. Pro gradu. Aikuiskasvatustiede, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

69 Sävelsirkku-palvelu osana kotikuntoutusta (diat). Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa.

Sävelsirkku-palvelu osana kotikuntoutusta (diat). Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa (2018)

Raappana G & Valli K, 2018. Lapin ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016 - 2018
Avaa opinnäytetyö (pdf)

68 Gerontologinen palveluohjaus. Geronomin palveluohjaus- ja neuvontaosaaminen ikääntyneiden palveluohjauksessa.

Gerontologinen palveluohjaus. Geronomin palveluohjaus- ja neuvontaosaaminen ikääntyneiden palveluohjauksessa (2018)

Torvinen-Sandholm P, 2018. Lapin ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016 - 2018
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

67 Nuoren osallisuuden rakentuminen lastensuojelun asiakkuudessa. Monitoimijuuden mahdollisuuksia?

Nuoren osallisuuden rakentuminen lastensuojelun asiakkuudessa. Monitoimijuuden mahdollisuuksia? (2017)

Ulla Kaisanlahti, 2017. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016
Avaa opinnäytetyön tiivistelmä (pdf)

66 "Siellä oli ohjaajatkin pelaamassa.." – Nuorisokotiin sijoitettujen nuorten kokemuksia ja ajatuksia yhteisöllisyydestä

"Siellä oli ohjaajatkin pelaamassa.." – Nuorisokotiin sijoitettujen nuorten kokemuksia ja ajatuksia yhteisöllisyydestä (2016)

Toini Juotasniemi, 2016. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

65 "Kuhan vaan selviää päivästä toiseen, sehän se varmaan niinko on". Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia eettisyyden toteutumisesta lastensuojelun sosiaalityössä

"Kuhan vaan selviää päivästä toiseen, sehän se varmaan niinko on". Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia eettisyyden toteutumisesta lastensuojelun sosiaalityössä (2016)

Anna Niemi, 2016. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

64 Ryhmämuotoisen sosiaalisen tuen merkityksiä vanhemmille. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus lastenneuvolan ennalta ehkäisevän perheryhmätoiminnan kokemuksista

Ryhmämuotoisen sosiaalisen tuen merkityksiä vanhemmille. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus lastenneuvolan ennalta ehkäisevän perheryhmätoiminnan kokemuksista (2016)

Eveliina Ojaniemi, 2016. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016

63 Eettisyys puheena. Diskurssianalyysi lastensuojelun edunvalvojien eettisistä selonteoista.

Eettisyys puheena. Diskurssianalyysi lastensuojelun edunvalvojien eettisistä selonteoista (2016)

Outi Tornberg, 2016. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016

62 Pelastakaa kehittäjäasiakasryhmä! : veturi puksuttaa kohti valtaistumista ja voimaantumist

Pelastakaa kehittäjäasiakasryhmä! : veturi puksuttaa kohti valtaistumista ja voimaantumista (2015)

Saastamoinen, Mikko, 2015. Pro gradu. Sosiaalityö, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

61 "Oon mää tyytyväinen, että saa omien sukulaisten kanssa olla.." – Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheissä elämisestä

"Oon mää tyytyväinen, että saa omien sukulaisten kanssa olla.." – Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheissä elämisestä (2015)

Anu Lumpus, 2015. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

60 "Lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuus huostaanottoon" – Lapsen etu lastensuojelun arviointi- ja päätöksentekotyössä

"Lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuus huostaanottoon" – Lapsen etu lastensuojelun arviointi- ja päätöksentekotyössä (2015)

Mari Salomaa, 2015. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016

59 Ammatillista identiteettiä metsästämässä, Harjoitteluraportti

Ammatillista identiteettiä metsästämässä, Harjoitteluraportti (2015)

Jenni Kivinen, 2015. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos.
Hankekytkös: Hyvinvointi hakusessa - Riippuvuus riskinä 2013 - 2015
Avaa opinnäytetyö (pdf)

58 Alkoholin riskikäytön puheeksioton kehittäminen työterveyshuollossa kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen - Kehittämistyö

Alkoholin riskikäytön puheeksioton kehittäminen työterveyshuollossa kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen - Kehittämistyö (2015)

Tani Savolainen & Eveliina Kantola, 2015. Hoitoalan koulutusohjelma, Terveydenhoitaja, Lapin AMK.
Hankekytkös: Hyvinvointi hakusessa - Riippuvuus riskinä 2013 - 2015
Avaa opinnäytetyö (pdf)

57 ”JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS” Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassakäytettävät työmenetelmät asiakastyössä

”JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS” Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassakäytettävät työmenetelmät asiakastyössä (2014)

Sari Pekkala, 2014. Sosiaalialan opinnäytetyö. Sosionomi AMK, KEMI.
Hankekytkös: Hyvinvointi hakusessa - Riippuvuus riskinä 2013 - 2015
Avaa opinnäytetyö (pdf)

56 Sosiaalisen tuen tarpeet ja elementit aikuissosiaalityössä – mixed methods -tutkielma sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta

Sosiaalisen tuen tarpeet ja elementit aikuissosiaalityössä – mixed methods -tutkielma sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta (2014)

Anna Kylmänen, 2014. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: PaKaste 2009–2013
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

55 Sijaisvanhempien tukimuodot ja tukemisen kehittäminen lappilaisessa toimintaympäristössä

Sijaisvanhempien tukimuodot ja tukemisen kehittäminen lappilaisessa toimintaympäristössä (2014)

Marja Niska, 2014. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2014 - 2016
Avaa opinnäytetyö ulapland.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

54 Poikien kokemuksia päiväkodista leikkiympäristönä

Poikien kokemuksia päiväkodista leikkiympäristönä (2013)

Laura Backman & Ida Hentilä & Petra Puroila, 2013. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

53 Perhekeskus lapsiperheiden tukena: Lapsiperheiden tuentarpeen kartoitus Selänteen peruspalvelukuntayhtymässä

Perhekeskus lapsiperheiden tukena: Lapsiperheiden tuentarpeen kartoitus Selänteen peruspalvelukuntayhtymässä

Lea Björkman & Jenni Siuvatti, 2013. Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

52 "Mehän se tehhään se työhyvinvointi." Taivalkosken huolitiimiläisten kokemuksia työssäjaksamisesta

"Mehän se tehhään se työhyvinvointi." Taivalkosken huolitiimiläisten kokemuksia työssäjaksamisesta (2013)

Sara Huhtala & Marjo Käsmä, 2013. Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki.
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

51 Lasten kokemuksia syrjäytymistä estävästä perheleiritoiminnasta Selänteen alueella

Lasten kokemuksia syrjäytymistä estävästä perheleiritoiminnasta Selänteen alueella (2013)

Heidi Härkönen & Iina Puroila, 2013. Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki.
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

50 Erityisen tuen toteutuminen päiväkodin arjessa. Tapaustutkimus kahdesta lapsesta

Erityisen tuen toteutuminen päiväkodin arjessa. Tapaustutkimus kahdesta lapsesta (2013)

Titta Koskivuori, 2013. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa tiivistelmä (pdf)

49 Päiväkodin työyhteisön kehittämisprosessi

Päiväkodin työyhteisön kehittämisprosessi (2013)

Anniina Kotila & Erja Lehtosalo, 2013. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyä Julkita -tietokannasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

48 "Jollaki lailla se niinku pysäytti" - Tutkimus läheisneuvonpito -työmenetelmän vaikuttavuudesta lastensuojelussa

"Jollaki lailla se niinku pysäytti" - Tutkimus läheisneuvonpito -työmenetelmän vaikuttavuudesta lastensuojelussa (2013)

Anna Lehtinen & Laura Väänänen, 2013. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö ulapland -sivulta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

47 Esiopetuksen tiedonsiirtomalli eri toimijoiden kokemana

Esiopetuksen tiedonsiirtomalli eri toimijoiden kokemana (2013)

Ulla Mehtälä, 2013. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede. 
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

46 VeTuRi - VERTAISTUKEA RIITTÄVÄSTI. Vanhempien kokemuksia

VeTuRi - VERTAISTUKEA RIITTÄVÄSTI. Vanhempien kokemuksia (2013)

Kirsi Myllymäki & Aija Uusitalo, 2013. Centria-ammattikorkeakoulu
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

45 Vertaismentorointi kehittämishankkeen tukena

Vertaismentorointi kehittämishankkeen tukena (2013)

Maria Myllymäki, 2013. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö Jultika -tietokannasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
 

44 Hienoa työtä lapsen hyväksi: vanhempien kokemuksia päiväkodin kehittämisprosessista

Hienoa työtä lapsen hyväksi: vanhempien kokemuksia päiväkodin kehittämisprosessista (2013)

Niina Orava, 2013. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatuspsykologia. 
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

43 Fenomenografinen käsitystutkimus sosiaaliasiamiestoiminnasta

Fenomenografinen käsitystutkimus sosiaaliasiamiestoiminnasta 2013

Pälvi Pennanen, 2013. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

42 Arviointia, tukea ja huolenpitoa. Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä

Arviointia, tukea ja huolenpitoa. Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä, 2013

Eeva Rossi, 2013. Lisensiaatintutkielma. Erikoissosiaalityöntekijä. Kuntouttava sosiaalityö. Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö sosnet.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

41 Työntekijän kokemuksia yhteistyöstä Koillismaan kunnassa

Työntekijän kokemuksia yhteistyöstä Koillismaan kunnassa (2013)

Sanna Tikka & Johanna Ålander, 2013. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki

40 Ollaan yhessä isän kanssa : Ryhmä isille ja lapsille

Ollaan yhessä isän kanssa : Ryhmä isille ja lapsille (2012)

Teuvo Blomberg. Savonia-ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

39 Vanhempien tukeminen neuvolassa vauvavuoden aikana

Vanhempien tukeminen neuvolassa vauvavuoden aikana (2012)

Jonna Imponen & Mervi Vähäkangas, 2012. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

38 "Ai tääkö on merkityksellistä" Vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutusleikistä

"Ai tääkö on merkityksellistä" Vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutusleikistä (2012).

Reetta Isokangas & Annika Juopperi, 2012. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa raportti theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

37 "Täähän ei oo tasa-arvosta, se on ihan väärin": Vanhempien kokemuksia subjektiivisen päivähoidon laadusta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

"Täähän ei oo tasa-arvosta, se on ihan väärin": Vanhempien kokemuksia subjektiivisen päivähoidon laadusta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (2012)

Hanna-Kaisa Jääskeläinen & Salla-Maria Härö, 2012. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

36 Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella (2012)

Anne Kerälä, 2012. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

35 TORSTAI ON TOIVEITA TÄYNNÄ. Lasten osallisuuden vahvistaminen päiväkoti Muksuteekin toiminnassa

TORSTAI ON TOIVEITA TÄYNNÄ. Lasten osallisuuden vahvistaminen päiväkoti Muksuteekin toiminnassa (2012)

Tanja Komulainen, 2012. Sosionomi ylempi tutkinto. Oulun seudun amk, sosiaalialan koulutusohjelma.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

34 Arjen käytäntöjen opas lastentarhaopettajan työvälineenä

Arjen käytäntöjen opas lastentarhaopettajan työvälineenä (2012)

Mirva Kotilainen & Elina Autio, 2012. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

33 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELU-OPAS - Opas alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä palveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELU-OPAS - Opas alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä palveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa (2012)

Minna Lahti & Henna Mäkelä, 2012. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

32 Laaja 4-vuotistarkastus : Vanhempien kokemuksia laajasta 4-vuotistarkastuksesta

Laaja 4-vuotistarkastus : Vanhempien kokemuksia laajasta 4-vuotistarkastuksesta (2012)

Marjo Lehto & Sari Lehto, 2012. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

31 Ehkäisevä lastensuojelu päivähoidossa

Ehkäisevä lastensuojelu päivähoidossa (2012)

Niina Lehtosaari & Hilla-Maria Vimpari, 2012. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

30 Perhepäivähoitajien kokemuksia huolen heräämisestä Koillismaalla

Perhepäivähoitajien kokemuksia huolen heräämisestä Koillismaalla (2012)

Sanna Rapakko & Saana Järvelä & Riitta Hietala, 2012. Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki

29 "Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo” : sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

"Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo” : sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä (2012)

Tanja Saarenpää, 2012. Pro gradu. Lapin yliopisto, sosiaalityö. 
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki

28 LASTEN UNELMIEN PÄIVÄKOTI – Lapsen ääni ja osallisuus päivähoidon lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelma työssä

LASTEN UNELMIEN PÄIVÄKOTI – Lapsen ääni ja osallisuus päivähoidon lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelma työssä (2012)

Riikka Salo, 2012. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

27 Palveluopas peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lapsiperheiden perhepalveluista

Palveluopas peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lapsiperheiden perhepalveluista (2012)

Heidi Sandholm, 2012. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

26 KEHITTÄJÄASIAKAS SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ

KEHITTÄJÄASIAKAS SOSIAALITYÖN KEHITTÄMISESSÄ (2011)

Sanna Ylitalo, 2011. Seminaarityö, Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
Avaa opinnäytetyö (pdf)

25 Haastavat tilanteet – opas vanhemmille

Haastavat tilanteet – opas vanhemmille (2011)

Emmi Jokimäki & Marika Laitinen & Sanna Salo, 2011. Sosionomi (AMK) opinnäyte. Rovaniemen amk, sosiaaliala.
Hankekytkös: TUKEVA 2
Avaa opas (pdf)

24 TOIMIJOIDEN KOKEMUKSIA VARHAISEN TUEN PERHELEIRITOIMINNASTA

TOIMIJOIDEN KOKEMUKSIA VARHAISEN TUEN PERHELEIRITOIMINNASTA (2011)

Tiina Harjula, 2011. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

23Vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta Kuusamon päivähoidossa

Vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta Kuusamon päivähoidossa (2011)

Reija Hietaharju, 2011. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

22 Vertaisryhmätoiminta ensikertaa isäksi tulleille

Vertaisryhmätoiminta ensikertaa isäksi tulleille (2011)

Minna Karhula & Helinä Niskala, 2011. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

21 Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatuskumppanuuskoulutuksesta

Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatuskumppanuuskoulutuksesta (2011)

Jonna Kylli & Terhi Manninen, 2011. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö (pdf)

20 Koulun toimenpiteet runsaasti poissaolevan oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi

Koulun toimenpiteet runsaasti poissaolevan oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi (2011)

Maria Nattestad & Kristiina Okkonen, 2011. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

19 Nuorten naisten kokemuksia masennuksesta

Nuorten naisten kokemuksia masennuksesta (2011)

Essi Nurmela, 2011. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

18 e-Asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa

e-Asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa (2011)

Vuokko Ohtonen , 2011. Pro gradu. Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

17 Moniammatillisuus perhetyössä Taivalkoskella

Moniammatillisuus perhetyössä Taivalkoskella (2011)

Oona Parviainen, 2011. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

16 ”Aina ollaan vähä niinku myöhässä” – Lapsen varhaisen tuen toteutuminen Nivalan kunnallisessa päivähoidossa

”Aina ollaan vähä niinku myöhässä” – Lapsen varhaisen tuen toteutuminen Nivalan kunnallisessa päivähoidossa (2011)

Anniina Rönkkö & Tiina Niinikoski, 2011. Savonia- ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

15 KOHTI TASAVERTAISTA KUMPPANUUTTA : Kasvatuskumppanuuden kehittyminen 2000-luvulla Knuutinpuhdon päiväkodissa

KOHTI TASAVERTAISTA KUMPPANUUTTA : Kasvatuskumppanuuden kehittyminen 2000-luvulla Knuutinpuhdon päiväkodissa (2011)

Mia Sundell, 2011. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

14 Vanhempien kokemuksia osallisuudesta päivähoitopalveluissa

Vanhempien kokemuksia osallisuudesta päivähoitopalveluissa (2011)

Jonna Tiirola & Johanna Ollila & Tiia Raiskio, 2011. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Hankekytkös: Lapsen Hyvä Arki
Avaa opinnäytetyö theseus.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

13 Muuttuva asiantuntijuus - Modernin ajan suljetusta asiantuntijuudesta, kohti postmodernia, jaettua asiantuntijuutta sosiaalityössä

Muuttuva asiantuntijuus - Modernin ajan suljetusta asiantuntijuudesta, kohti postmodernia, jaettua asiantuntijuutta sosiaalityössä (2011)

Anu Angeria, 2011. Kandidaatin tutkielma. Lapin yliopisto, sosiaalityö.
Hankekytkös: Kaste Lappi
Avaa opinnäytetyö (pdf)

12 Elämän onnenlehdet? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojekstista Ranuan ammattistarttiluokalla

Elämän onnenlehdet? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojekstista Ranuan ammattistarttiluokalla (2010)

Ulpu Riikonen & Vieno Rissanen, 2010. Pro gradu. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto.

11 Se ei ole niin yksoikonen juttu - kuntoutuksellinen näkökulma katkaisuhoitoprosessiin Lapin alueella.

Se ei ole niin yksoikonen juttu - kuntoutuksellinen näkökulma katkaisuhoitoprosessiin Lapin alueella (2010).

Eija Lampela & Marjut Jounila, 2010. Pro gradu. Lapin yliopisto, Kuntoutustiede.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

10 Varhaiskasvatuksen kehittamisyksikkö

Varhaiskasvatuksen kehittamisyksikkö (2009)

Marianne Neijonen, 2009. Varhaiskasvatuksen kehittamisyksikkö.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

09 Verkkoneuvonnan asiakasprosessi – Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia verkkoneuvonnassa työskentelystä

Verkkoneuvonnan asiakasprosessi – Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia verkkoneuvonnassa työskentelystä (2009)

Sanna Seppälä, 2009. Pro gradu, Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

08 Salatusta suhteesta kahden kimppaan : analyysi sosiaalityön prosessin rakentumisesta

Salatusta suhteesta kahden kimppaan : analyysi sosiaalityön prosessin rakentumisesta (2008)

Niskala Asta, 2008. Lapin yo, YTK, väitöskirja.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

07 OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä (2008)

Leena Isojärvi & Laura Kangas, 2008. Pro gradu. Varhaiskasvatus, Oulun yliopisto.
Hankekytkös: Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

06 ARJEN RAKENTUMINEN PERHEISSÄ KEHITYSVAMMAISEN KOULUIKÄISEN LAPSEN KANSSA – TARPEIDEN JA TUEN KOHTAAMINEN PERHETYÖSSÄ?

ARJEN RAKENTUMINEN PERHEISSÄ  KEHITYSVAMMAISEN KOULUIKÄISEN LAPSEN KANSSA – TARPEIDEN JA TUEN KOHTAAMINEN PERHETYÖSSÄ? (2006)

Ylikauma Pirjo-Riitta, 2007. Kasvatustieteen lisensiaatintutkimus. Oulun yliopisto.
Hankekytkös: Vammaispalveluiden kehittämisyksikkö.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

05 Kasvatuskumppanuus erityislastentarhanopettajan työssä

Kasvatuskumppanuus erityislastentarhanopettajan työssä (2007)

Heli Mäenpää & Kirsi Suviaro-Laukka, 2007. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede. 
Hankekytkös: Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

04 YHTEISTYÖN YTIMESSÄ Omahoitajakäytäntö pienten lasten päivähoidossa

YHTEISTYÖN YTIMESSÄ Omahoitajakäytäntö pienten lasten päivähoidossa (2007)

Annu Seilonen, 2007. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede.
Hankekytkös: Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

03 Kaksivuotiaiden vertaisvuorovaikutus leikkitilanteessa päiväkodissa

Kaksivuotiaiden vertaisvuorovaikutus leikkitilanteessa päiväkodissa (2007)

Nuutilainen Leena, 2007. Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede. 
Hankekytkös: Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö.
Avaa opinnäytetyö (pdf)

02 MISTÄ TUKI OMAISELLE? – Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

MISTÄ TUKI OMAISELLE?  – Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin alueella (2007)

Mertaniemi, Satu & Pakanen, Henna & Sorvari, Tiina. Hoitotyön opinnäyte. Rovaniemen amk.
Hankekytkös: Lapin mielenterveyshankkeet
Avaa opinnäytetyö (pdf)

01 EPÄILYSTÄ VARMUUTEEN Narratiivinen tutkimus äitien kokemuksista kun lapsella todetaan erityisen tuen tarve

EPÄILYSTÄ VARMUUTEEN Narratiivinen tutkimus äitien kokemuksista kun lapsella todetaan erityisen tuen tarve (2006)

Minna Rossi-Salow (2006). Pro gradu. Oulun yliopisto, kasvatustiede.
Hankekytkös: Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö.
Avaa opinnäytetyö (pdf)