Ihmeelliset vuodet

Ihmeelliset vuodet (The Incredible Years) on ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä 3-12-vuotiaiden lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Menetelmän tavoitteena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä sekä parantaa kasvattajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Ihmeelliset vuodet on tutkittu työmenetelmä, joka koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat: vanhemmuusryhmät, ammattikasvattajien ryhmänhallintamenetelmät sekä lapsille suunnatut ohjelmat, joissa edistetään lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja.

Lisätietoja Ihmeelliset vuodet –ohjelmasta (siirryt toiseen palveluun).

Menetelmäosaajat

Marja-Liisa Jokelainen
Terveydenhoitaja
Puh. 0405191843
marja-liisa.jokelainen@oulunkaari.com
Oulunkaaren kuntayhtymä
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Anne Leppälä-Hast
Perhekeskussuunnittelija
Puh. 0504008686
anne.maria.leppala@gmail.com
Kemin kaupunki
Henkilökortti