Päättyneet hankkeet

Tästä löydät tietoa Posken hankkeista, jotka ovat päättyneet. Hankkeet on lueteltu uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin hankkeita klikkaamalla julkaisun yhteydessä oleva vihreää asiasanaa.

72 Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (2020-2022)

 • Rahoittajat: ESR, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Osatoteuttajat: Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.8.2022
 • Kokonaisrahoitus: 685 032 euroa
 • Hankkeen verkkosivut

71 Monisote

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -hanke (MoniSoTe, 2014-2020)

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Toteuttaja: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hankehallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteutusaika: 1.1.2020-30.6.2022
 • Kokonaisrahoitus: 609 971 €
 • Hankkeen verkkosivut

70 Kansa-koulu III

Kansa-koulu III (2020-2021)

 • Rahoittaja: STM
 • Toteuttaja: Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
 • Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO
 • Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021
 • Toimintakustannukset: 700 000 € 
 • Hankkeen verkkosivut

69 Diginepsy klinikka -hanke

DigiNepsy klinikka -hanke (2019-2021)

 • Rahoittaja: ESR
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.8.2019–31.12.2021
 • Hankesuunnitelma
 • Hankkeen nettisivut

68 Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke (2020-2021)

 • Rahoittaja: STM
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteuttajat: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, kaikki Lapin kunnat, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pelkosenniemi-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021
 • Kokonaisrahoitus: 4 064 826 €
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti     
 • Hankkeen verkkosivut

67 Recovery-hanke

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

-hanke (2018-2021)

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hankenumero: ESR S21275
 • Hallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Tampereen yliopistollinen keskussairaala (PSHP / TAYS), Mielenterveysomaisten keskusliitto / FinFami ry, Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Toteutusaika: 01.01.2018-31.8.2021 (Poske)
 • Kokonaisrahoitus 1 461 114€
  • Saatu rahoitus 1 194 826€
  • Omarahoitusosuus 266 288€
 •     Hankesuunitelma (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

66 Digisosiaalipalvelut

Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä -hanke (2019-2020)

 • Hankenumero: S22089
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hallinnoija: Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus
 • Hankeaika: 01.05.2020-30.06.2021
 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 •    Kokonaisbudjetti: 99 651€
  • saatu rahoitus 79 721€
  • omarahoitus 19 930€
 •   Hankesuunnitelma (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

65 Virtu -maakunta investointi

virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille investointiosio (2018-2020)

 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hallinnoija: Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus
 • Yhteistyökumppanit: Lapin kunnat
 • Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Lapin liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto (EAKR)
 •    Kokonaisbudjetti: 80 000€
  • saatu rahoitus 56 000€
  • omarahoitus 24 000€
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

64 Virtu -maakunta

virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille (2018-2020)

 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hallinnoija: Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus
 • Yhteistyökumppanit: Lapin kunnat
 • Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Lapin liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto (EAKR)
 •    Kokonaisbudjetti: 817 957 €
  • saatu rahoitus 654 365€
  • omarahoitus 163 592€
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

63 Lapin digituki -hanke

Lapin maakunnallisen digituen koordinaatiohanke (2020)