Päättyneet hankkeet

Tästä löydät tietoa Posken hankkeista, jotka ovat päättyneet. Hankkeet on lueteltu uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin hankkeita klikkaamalla julkaisun yhteydessä oleva vihreää asiasanaa.

69 Diginepsy klinikka -hanke

DigiNepsy klinikka -hanke (2019-2021)

 • Rahoittaja: ESR
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.8.2019–31.12.2021
 • Hankesuunnitelma
 • Hankkeen nettisivut

68 Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke (2020-2021)

 • Rahoittaja: STM
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteuttajat: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, kaikki Lapin kunnat, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pelkosenniemi-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021
 • Kokonaisrahoitus: 4 064 826 €
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti     
 • Hankkeen verkkosivut

67 Recovery-hanke

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

-hanke (2018-2021)

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hankenumero: ESR S21275
 • Hallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Tampereen yliopistollinen keskussairaala (PSHP / TAYS), Mielenterveysomaisten keskusliitto / FinFami ry, Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Toteutusaika: 01.01.2018-31.8.2021 (Poske)
 • Kokonaisrahoitus 1 461 114€
  • Saatu rahoitus 1 194 826€
  • Omarahoitusosuus 266 288€
 •     Hankesuunitelma (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

66 Digisosiaalipalvelut

Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä -hanke (2019-2020)

 • Hankenumero: S22089
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hallinnoija: Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus
 • Hankeaika: 01.05.2020-30.06.2021
 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 •    Kokonaisbudjetti: 99 651€
  • saatu rahoitus 79 721€
  • omarahoitus 19 930€
 •   Hankesuunnitelma (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

65 Virtu -maakunta investointi

virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille investointiosio (2018-2020)

 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hallinnoija: Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus
 • Yhteistyökumppanit: Lapin kunnat
 • Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Lapin liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto (EAKR)
 •    Kokonaisbudjetti: 80 000€
  • saatu rahoitus 56 000€
  • omarahoitus 24 000€
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

64 Virtu -maakunta

virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille (2018-2020)

 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hallinnoija: Kolpeneen kuntayhtymän palvelukeskus
 • Yhteistyökumppanit: Lapin kunnat
 • Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Lapin liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto (EAKR)
 •    Kokonaisbudjetti: 817 957 €
  • saatu rahoitus 654 365€
  • omarahoitus 163 592€
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut

63 Lapin digituki -hanke

Lapin maakunnallisen digituen koordinaatiohanke (2020)

61 Systeemisen lastensuojelun levittäminen ja juurruttaminen (SyTy!)

Systeemisen lastensuojelun levittäminen ja juurruttaminen (SyTy!)

 • Toteuttajat
  • Päätoteuttaja: Poske
  • Osatoteuttajat: Kunnat ja kuntayhtymät (Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Yhteistyökumppanit: STM, THL, 18 maakuntaa
 • Hankeaika: 01.01.2019 - 31.12.2019
 • Rahoittaja: LAPE/STM
 • Vastuuhenkilö: Jaana Jokinen, Poske

60 Kansa-koulu II - Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalialalla - Poske osahanke (Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

Kansa-koulu II - Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalialalla - Poske osahanke (Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa 2018-2019)

 • Toteuttajat
  • Päätoteuttaja: Poske
  • Osatoteuttaja: Kunnat ja kuntayhtymät (Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
 • Rahoittaja: THL
  • Rahoitus: 900 000€
 • Hallinnoija: Socom
 • Vastuuhenkilö: Leena Kaljunen, Socom (koko hanke) - Nina Peronius, Poske
 • Loppuraportti (pdf)

59 Perhekeskustoimintamalli Lappiin - Integroidut monitoimijaiset palvelut perheille

Perhekeskustoimintamalli Lappiin - Integroidut monitoimijaiset palvelut perheille (2017-2018)

 • Toteuttajat: Poske, kunnat ja kuntayhtymät, Oulun hiippakunta, Lapin ensi- ja turvakoti, Lapin amk, Lapin yo, Lshp, Lpshp
 • Yhteistyökumppanit: Mobile Kid Oy, ELO ry, Lapin sotu-yhdistys, MLL, Pohjoisen yhteisöjen tki, Majakka ry, Suomen Mielenterveysseura
 • Hankeaika: 1.1.2017 - 31.12.2018
 • Rahoittaja: LAPE/STM
  • Rahoitus: 900 000€
  • Omarahoitusosuus: 225 000€
 • Hallinnoija: Kolpene
 • Vastuuhenkilö: Kaisa-Maria Rantajärvi, Poske
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti (pdf)