Osaava, riittävä henkilöstö

Henkilöstökehittämisen ajankohtaiset

Vuoden 2023 aikana keskitytään työn organisoinnin ja toimintatapojen sekä osaamisen kehittämiseen tavoitteena työssä jaksamisen ja työssä viihtymisen tukeminen. Rekrytointi- ja perehdytyskäytäntöjä kehittämällä pyritään vahvistamaan kotona asumista tukevien palvelujen veto- ja pitovoimaa.

Toimenpidekokonaisuus 5: Osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen

Koko Lapin alueetta haastaa osaavan henkilöstön saatavuus. Ikäihmisten palveluihin, erityisesti kotihoidon haastavaan resurssi- ja osaajapulaan haetaan ratkaisuja ja kehitysehdotuksia muun muassa ennakoinnilla, rekrytointikäytäntöjä uudistamalla, työn uudelleenorganisoinnilla ja työssäjaksamista tukemalla. Työntekijöitä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen eli osaamisen kehittämiseen erityisesti gerontologisen ja geriatrisen osaamisen osalta.

Henkilöstön saatavuuden ja kotihoidon vetovoimaisuuden ohella Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kehitetään työyhteisöjen pitovoimaa, työyhteisöjen toimintaa sekä johtamista. Osaavan ja riittävän henkilöstön saannin varmistamisessa tehdään yhteistyötä eri hankkeiden ja hyvinvointialueen kanssa.