Osaava, riittävä henkilöstö

Henkilöstökehittämisen ajankohtaiset

Mitä tällä hetkellä työstetään, mistä olisi hyvä kertoa?

Työpaketti 5: Osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen

Koko Lapin alueetta haastaa osaavan henkilöstön saatavuus. Ikäihmisten palveluihin, erityisesti kotihoidon haastavaan resurssi- ja osaajapulaan haetaan ratkaisuja ja kehitysehdotuksia muun muassa ennakoinnilla, rekrytointikäytäntöjä uudistamalla, työn uudelleenorganisoinnilla ja työssäjaksamista tukemalla. Työntekijöitä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen, eli osaamisensa kehittämiseen, erityisesti gerontologisen ja geriatrisen osaamisen lisäämistä osana työsuhdetta. Hanke tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä, jonka avulla tuetaan joustavaa mahdollisuutta kouluttautua työn ohessa esimerkiksi hoiva-avustajasta lähihoitajaksi, sekä hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämistä.

Henkilöstön saatavuuden ja kotihoidon vetovoimaisuuden ohella Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kehitetään työyhteisöjen pitovoimaa, työyhteisöjen toimintaa sekä johtamista. Työturvallisuuskeskuksen Toimiva työyhteisö -mallia sovelletaan hyvinvointialueen kotihoidon käyttöön yhdessä henkilöstön, esihenkilöstön sekä luottamushenkilöiden ja työsuojelun kanssa. Hankkeessa tuotetaan aiemman Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen Parasta elämää kotona -huoneentaulun rinnalle Parasta elämää työpaikalla -huoneentaulu.

Osaavan ja riittävän henkilöstön saannin varmistamisessa tehdään yhteistyötä eri hankkeiden ja hyvinvointialueen valmistelun kanssa.