SámiPoske | SääʹmPoske | Posken Saamelaisyksikkö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallisena erityistehtävänä on saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Saamelaisyksikkö huolehtii siitä yhdessä Posken muiden toimijoiden kanssa.

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáá väldikodálâš sierânâspargon lii sämmilij pyereestvaijeempalvâlusâi ovdedem. Sämiohtâdâh huolât tast oovtâst Poske eres tuáimeiguin.

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža riikkaviidosaš sierrabargu lea ovddidit sápmelaččaid buresbirgejupmebálvalusaid. Sámeossodat fuolaha das ovttas Poske eará doibmiiguin.

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan lij säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi oouʹdummuš. Sääʹmjuâǥǥas âânn huõl tõʹst õõutsââʹjest Poske jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm.

Yhteystiedot

Lydia Heikkilä
ma. Plánejeaddji/ Suunnittelija 70 %
Puh. 040 592 55 31
lydia.heikkila@samediggi.fi
Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti