SámiPoske | SääʹmPoske | Posken Saamelaisyksikkö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallisena erityistehtävänä on saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Saamelaisyksikkö huolehtii siitä yhdessä Posken muiden toimijoiden kanssa.

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáá väldikodálâš sierânâspargon lii sämmilij pyereestvaijeempalvâlusâi ovdedem. Sämiohtâdâh huolât tast oovtâst Poske eres tuáimeiguin.

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža riikkaviidosaš sierrabargu lea ovddidit sápmelaččaid buresbirgejupmebálvalusaid. Sámeossodat fuolaha das ovttas Poske eará doibmiiguin.

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan lij säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi oouʹdummuš. Sääʹmjuâǥǥas âânn huõl tõʹst õõutsââʹjest Poske jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm.

Yhteystiedot

Darija Semenoja
Saamelaisyksikön suunnittelija
Puh. 044 765 0949
darija.semenoja@samediggi.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Saamelaiskäräjät
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti