Valtakunnallinen osaamiskeskustoiminta

Sosiaalialan osaamiskeskukset (10) muodostavat koko maan kattavan alueellisen verkoston tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa.

Osaamiskeskukset kartalla. Poske toimii Lapin ja Pohjois-Pohjamaan alueella, ISO toimii Kainuun, Pohjois- Karjalan, Pohjois- ja Etelän Savon alueella, Koske toimii Keski-Suomessa, SONet Botnia toimii Pohjanmaalla, Pikassos toimii Pirkanmaan ja Satakunnan ja Kantahämeen alueella, Vasso toimii Varsinais-Suomen alkueella, ESO toimii Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella, Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Verso toimii Päijät-Hämeessä ja Socca Uudenmaan alueella.

Linkit muiden osaamiskeskusten verkkosivuille

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle

Laki ja asetus


Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Osaamiskeskukset ovat sosiaalialan osaajia, tiedontuottajia, kehittäjiä sekä vaikuttajia. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 10 ja kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamiskeskus.

Laki osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)

Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on:

  • Kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • Kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • Turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • Toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • Ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

  • Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön ja
  • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä on saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä.