Valtakunnallinen osaamiskeskustoiminta

Sosiaalialan osaamiskeskukset (10) muodostavat koko maan kattavan alueellisen verkoston tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa.

Osaamiskeskukset kartalla. Poske toimii Lapin ja Pohjois-Pohjamaan alueella, ISO toimii Kainuun, Pohjois- Karjalan, Pohjois- ja Etelän Savon alueella, Koske toimii Keski-Suomessa, SONet Botnia toimii Pohjanmaalla, Pikassos toimii Pirkanmaan ja Satakunnan ja Kantahämeen alueella, Vasso toimii Varsinais-Suomen alkueella, ESO toimii Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella, Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Verso toimii Päijät-Hämeessä ja Socca Uudenmaan alueella.

Linkit muiden osaamiskeskusten verkkosivuille

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle

"Menestyvä Suomi on sosiaalisesti kestävä"

Hallitusneuvottelujen alla sosiaalialan osaamiskeskukset ovat lähestyneet neuvottelevia tahoja omalla kannanotollaan sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tärkeimmistä kehittämisalueista.

Alla olevalta videolta voit tutustua sosiaalialan osaamiskeskusten kannanottoon. Voit halutessasi myös lukea sen tekstimuodossa tämän linkin kautta.

 

Laki ja asetus


Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Osaamiskeskukset ovat sosiaalialan osaajia, tiedontuottajia, kehittäjiä sekä vaikuttajia. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 10 ja kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamiskeskus.

Laki osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)

Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on:

  • Kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • Kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • Turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • Toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • Ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

  • Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön ja
  • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä on saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä.