Taloudellinen hyvinvointi -verkosto - ekollega

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen logo 

Taloudellinen hyvinvointi -verkosto

Uutiset

Tapahtumat

Pohjois-Pohjanmaan Taloudellinen hyvinvointi -teemaverkosto on alueen taloudellisesta hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden matalan kynnyksen verkosto. Tuemme kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistävää työtä pitämällä esillä taloudellista hyvinvointia ja esim. järjestämällä koulutusta ja levittämällä taloudellisen hyvinvoinnin tukemisen hyviä käytäntöjä.  

Verkostoa vetää ja koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske.

Verkoston tietosuojaseloste (avautuu uudelle välilehdelle). 

 

Mitä taloudellinen hyvinvointi on?

- Taloudellinen hyvinvointi kuuluu kaikille.
- Taloudellinen hyvinvointi läpi leikkaa kaikki hyvinvoinnin osa-alueet. Se on aina myös henkilökohtainen kokemus.
- Taloudelliseen hyvinvointiin kuuluu turvallisuuden tunne ja tunne oman talouden hallinnasta.
- Se on pärjäämistä arjessa ja mahdollisuutta osallisuuteen.
- Taloudellinen hyvinvointi on myös esim. mahdollisuutta varautua yllättäviin tilanteisiin ja tulevaan.

Materiaalit

Linkit aukeavat uuteen välilehteen

Taloudellisen hyvinvoinnin verkoston esittelykirje, syksy 2022 (pdf) Linkki tiedostoon tästä
Taloudellisen hyvinvoinnin verkoston esite, syksy 2022 (pdf) Linkki tiedostoon tästä

Pohjoispohjalaisten taloudellinen hyvinvointi 6.10.2021 Linkki tiedostoon tästä

Takuusäätiön sivuilta löydät lisätietoja koulutuksista ja muista ammattilaisille suunnatuista tapahtumista. Työkaluja ammattilaisille -osiosta löydät vinkkejä raha-asioiden puheeksiottoon sekä työkaluja neuvontaan ja ohjaukseen.  Linkki Takuusäätiön sivuille tästä

Talouteen liittyviä koulutuksia, tapahtumia, julkaisuja ja toimijoita

Toimijoita

Takuusäätiö

Talous- ja velkaneuvonta

Marttaliiton Marttakoulun Omat rahat-sivusto

Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyö

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto

Ruoka-apu: löydä lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut tästä.

 

Teemaan liittyviä julkaisuja

 

Hiilamo, A., Keski-Säntti, M., Niemelä, M., & Ristikari, T. (2023). The increasing association between child poverty and children in out-of-home care - an ecological longitudinal analysis of Finnish municipalities in the period 1992-2021.

Kaittila, A. (2017). Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Sosiaalityön väitöskirjatutkimusTurun yliopisto. 

Miettinen, I. (2021). Korkeasti koulutettujen naisten köyhyysnarratiivit ja suhteellinen toimijuus. Sosiaalityön Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Pelastakaa Lapset (2021). Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteisiin. Lapsen ääni 2021. 

Pietiläinen, J. & Ormiskangas, S. (2022). DIAKONIA – APUA JA TUKEA: opas diakonian talousohjaukseen. Sosionomi (AMK), diakoniatyö -opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

Viitasalo, K. (2018). Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Sosiaalityön väitöskirjatutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Wiens, V. & Surakka, A. & Sauvola, R. & Kainulainen, S. (2019). Analyysi: Niukkuuden noidankehä nostaa esiin palveluiden kehittämistarpeet Itä- ja Pohjois-Suomessa

Wiens, V. & Kainulainen, S. (2019). Analyysi: Niukkuudesta pyritään pois luopumalla, kekseliäisyydellä ja tsemppaamalla. 

Zechner, M. & Karjalainen, S. & Viitasalo, K. (toim.) (2019). Avauksia taloussosiaalityöstä. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 

 

Lisätietoja

Ulla Sotaniemi, Erityisasiantuntija
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
ulla.sotaniemi[at]poske.fi | 040 619 8074
Avaa henkilökortti