Kotihoidon kehittäminen

Kotihoidon kehittämisen ajankohtaiset

Keväällä 2023 hankkeessa työstetään vuorokaudenajasta riippumattoman kotihoidon toimintamallia Lapin hyvinvointialueen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi kotihoidosta nimetyn henkilöstön kanssa rakennetaan kotihoidon sähköistä käsikirjaa, jonka on tarkoitus toimia ajantasaisena ja kattavana materiaalina koko Lapin hyvinvointialueella esimerkiksi perehdytystilanteissa. Kotihoidon sähköinen käsikirja tulee sisältämään kotihoidon yhteisiä toimintakäytäntöjä Lapin hyvinvointialueella sekä esimerkiksi kotihoidon omavalvontasuunnitelman.

Toimenpidekokonaisuus 1: Kotona asumista tukevat asiakaslähtöiset palvelut

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kehitetään kotona asumista tukevia asiakaslähtöisiä palveluja yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen ja kehittäjäasiakkaiden kanssa. Vuoden 2022 aikana Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa tehtiin selvitystyötä Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukevien palveluiden nykytilasta. Hanke osallistui muun muassa kotihoidon palvelukuvauksen ja kotona asumista tukevien palveluiden palvelusetelisääntökirjan laatimiseen.

Hankkeessa kuvataan vuoden 2023 aikana vuorokaudenajasta riippumattoman kotihoidon toimintamalli Lapin hyvinvointialueella. Tavoitteena on turvata kotona asumisen mahdollisuus sekä hoidon saatavuus eri palveluja yhteensovittaen ja huomioiden hyvinvointialueen erilaiset toiminta- ja kieliympäristöt.

Hankkeen tuotoksina valmistuu muun muassa kotihoidon käsikirja tukemaan ja yhtenäistämään kotihoidon toimintakäytäntöjä Lapin hyvinvointialueella.