Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Sote-markkinoiden banneri, sisältää linkin.

Poimintoja tapahtumista

Sote-markkinat Rovaniemellä 9.-10.6.2022

Tule markkinahulinaan kuulemaan ja vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen. Lue lisää tästä linkistä

"Ensin ei ylpeyteni antanut lähteä"

Selvitys rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista ja palvelujärjestelmän katvealueista on julkaistu ja luettavissa Posken julkaisusarjassa. Julkaisutilaisuus pidettiin 27.4.2022 Kansalaistalolla.

Perheiden palveluiden verkoston tapaaminen 25.5.

Tapaamisen teemana on tällä kerralla sovinnollinen ero ja vanhemmuuden jatkuminen. Lue lisää tapaamisesta

Sosiaalityön työpaja Ylitorniossa 23.5.

Työpajassa perehdytään työikäisten asiakkuuksien asiakassegmentointiin,  erilaisiin toimintamalleihin ja sovitaan jatkotyöskentelystä. Lue lisää tapahtumasta

Poimintoja uutisista

Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä

Maija Hiltulan ja Helena Niskasen kuusiosainen luentosarja löytyy nyt Posken koulutusmateriaalien joukosta. Jatka tästä koulutusmateriaalit-sivulle

Sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan selvitys valmistuu toukokuussa 2022

Lue lisää tästä linkistä

VASA - Vahva sote hyvinvointialueelle -hankkeeseen haetaan työntekijöitä

Tule mukaan kartoittamaan Lapin hyvinvointialueen palvelujen kehittämisen tarpeita! Nyt haussa on useita eri hanketehtäviä, tutustu tarkemmin tästä linkistä.

 

"Aikuissosiaalityö on näköalapaikka siihen, mitä yhteiskunnallisissa palvelurakenteissa tapahtuu"

Käy lukemassa Lapin Kansan artikkelista, millä tavoin Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeissa kehitetään aikuissosiaalityön asiakasprosesseja ja rakenteellista sosiaalityötä. Siirry artikkeliin tästä (avautuu uuteen välilehteen)

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu III

Hankkeen tavoitteena sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti.

Lue lisää hankkeesta

MoniSoTe -hanke

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan myös covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin. Lapissa hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta