Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

VASA 2 -hanke esittelee hyte-toimintamalleja 8.6.

Esittely on tarkoitettu muiden muassa sotealan ammattilaisille, kunta- ja järjestötoimijoille sekä muille sidosryhmille. Lue lisää tästä linkistä: hyte-toimintamallit

Kouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden palvelujen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella 8.6.

Esikoulu- ja kouluikäisten sekä toisen asteen opiskelijoiden kanssa työskentelevät sote-ammattilaiset sekä koulutuksen järjestäjät - tulkaa kuulemaan palveluiden kehittämistyöstä! Lue lisää ja ota Teams-linkki talteen tästä linkistä: opiskelijapalveluiden kehittäminen

VASA 2 -hankkeen linkkihenkilöt tapaavat 14.6.

Etäyhteyksin järjestettävässä tilaisuudessa on luvassa VASA 2 -hankkeen ajankohtaiskatsaus sekä keskustelua linkkihenkilöiden kuulumisista ja toiveista koskien esimerkiksi jatkokoulutusta. Lue lisää ja nappaa talteen Teams-linkki tapahtumaan tästä linkistä: VASA 2 linkkihenkilöt

Perheiden palveluiden verkostotapaaminen 7.6.

Aiheena muun muassa Kemin Vahvax-hanke. Lisäksi kuullaan Posion, Inarin ja Sallan perhekeskuskehittämisen esittelyt. Lue lisää tapaamisesta tästä linkistä: Perheiden palveluiden verkosto

Tarina-auttaminen alkaa Lapissa - tule mukaan ammattilaisten infoihin 9.6. ja 14.6.

Tarina-auttaminen yhdistää sosiaalisen median, hakukoneet, psykoedukaatio- ja oma-apuvideot sekä vastaanottotyön. Lue lisää näistä linkeistä ja tule tutustumaan tarina-auttamiseen: 9.6. ja 14.6.

Omaolon ammattilaiskoulutukset alkavat 21.6.

Maksuttomat koulutukset on suunnattu kaikille Omaoloa käyttäville ja siitä kiinnostuneille ammattilaisille. Samansisältöisiä koulutuksia järjestetään myös loppukesästä ja syksyn aikana. Lue lisää tästä linkistä: Omaolo ammattilaiset. Muista myös Omaolo-infot!

Poimintoja uutisista

Pohjoisen YTA-alueen sote-esihenkilö - vastaa selvityskyselyyn nyt

Poske tekee yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa selvitystä Pohjoisen YTA-alueen hyvinvointialueiden korkeakoulutetuista sosiaalihuollon ammattilaista. Odotamme vastauksia kevään esihenkilökyselyyn 16.6. mennessä. Lue lisää tästä linkistä: esihenkilökysely

Sosiaalialan osaamiskeskusten kannanotto Helsingin Sanomissa

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat julkaisseet mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa. Aiheena kirjoituksessa on sosiaalihuollon sekä sen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus. Lue lisää tästä linkistä: Osket HS

Kirjaamisosaamiselle kysyntää yksityisen sosiaalihuollon organisaatioissa

Kansa-koulu 5 -hankkeen kirjaamisvalmennuksiin saapui 552 hakemusta toukokuun aikana. Lue lisää ja tutustu tarkemmin kirjaamisasiantuntijavalmennukseen tästä linkistä: Kirjaamisvalmennukset

Haku syksyn Cool Kids -koulutukseen auki 12.6. asti

Koulutus on suunnattu 7–12-vuotiaiden kanssa toimiville lääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, toimintaterapeuteille, puheterapeuteille ja kuraattoreille. Lue lisää ja hae mukaan tästä linkistä: Cool Kids haku

Hae Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen viimeistään 23.6.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Lapin Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke järjestävät syksyn 2023 aikana maksuttoman Lapset Puheeksi –kouluttajakoulutuksen. Lue lisää ja hae koulutukseen tästä linkistä: Lapset puheeksi

Oppilaitosyhteistyön tuloksena pro gradu rakenteellisesta sosiaalityöstä

YTK Maija Keskimaunu Lapin yliopistosta tarkasteli tutkielmassaan Posken hankkeessa kerättyjä sosiaalisia raportteja. Tutustu pro gradu -tutkielman päätuloksiin tai lataa tutkielma luettavaksi tästä linkistä: Pro gradu

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 5

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta