Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kehittäjäasiakkaiden tapaamiset

Pohjois-Pohjanmaalla tavataan seuraavan kerran 30.5. ja Lapissa 31.5. Lue lisää ja katso osallistumistiedot seuraavista linkeistä: Kehittäjäasiakkaat Pohjois-Pohjanmaa ja Kehittäjäasiakkaat Lappi

VASA 2 -hanke esittelee hyte-toimintamalleja 8.6.

Esittely on tarkoitettu muiden muassa sotealan ammattilaisille, kunta- ja järjestötoimijoille sekä muille sidosryhmille. Lue lisää tästä linkistä: hyte-toimintamallit

Ilmoittaudu mukaan syksyn Arkeen Voimaa -ryhmään

Sekä asiakkaille että ammattilaisille tarkoitetussa ryhmässä vahvistetaan itsehoitotaitoja sekä kohennetaan elämänlaatua ja arjessa pärjäämistä. Lue lisää tästä linkistä: Arkeen Voimaa syksy

Kevään viimeinen ITRO-koulutus 1.6.

Itsemurhien ehkäisy ja puheeksiotto -koulutuksissa keskitytään mm. itsemurhaan ja itsetuhoisuuteen ilmiönä eri näkökulmista sekä siihen, miten kohdata itsetuhoinen ihminen ja miten estää itsemurha. Lue lisää ja liity koulutukseen tästä linkistä: ITRO 1.6.

Vanhemmuuden webinaarit: Nuorten ahdistuneisuus 6.6.

Webinaari paneutuu ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen sekä tarjoaa resursseja ja uusia näkökulmia nuoren ahdistuneisuuden käsittelemiseen. Lue lisää ja liity mukaan tästä linkistä: Vanhemmuuden webinaarit

Omaolon ammattilaiskoulutukset alkavat 21.6.

Maksuttomat koulutukset on suunnattu kaikille Omaoloa käyttäville ja siitä kiinnostuneille ammattilaisille. Samansisältöisiä koulutuksia järjestetään myös loppukesästä ja syksyn aikana. Lue lisää tästä linkistä: Omaolo ammattilaiset

Poimintoja uutisista

Pohjoisen YTA-alueen sote-esihenkilö - vastaa selvityskyselyyn nyt

Poske tekee yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa selvitystä Pohjoisen YTA-alueen hyvinvointialueiden korkeakoulutetuista sosiaalihuollon ammattilaista. Odotamme vastauksia kevään esihenkilökyselyyn 16.6. mennessä. Lue lisää tästä linkistä: esihenkilökysely

Katso Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaarin tallenne 8.6. mennessä

Kevään viimeisen webinaarin aiheena olivat ylivelkaantuneet lapsiperheet ja alustajana toimi YLVA-hankkeen projektipäällikkö Janette Vesterinen Mieli ry:stä. Katso tallenne ja tutustu esityksen diasarjaan tästä linkistä: Aamupaloja tallenne

Kansa-koulu 5: kirjaamisvalmennuksen haku auki yksityisille organisaatioille 2.–31.5.

Suosittua kirjaamisasiantuntijavalmennusta järjestetään taas syksyllä 2023 ja keväällä 2024. Lue lisää ja hae mukaan tästä linkistä: Kansa-koulun valmennukset

Hae Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen viimeistään 23.6.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Lapin Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke järjestävät syksyn 2023 aikana maksuttoman Lapset Puheeksi –kouluttajakoulutuksen. Lue lisää ja hae koulutukseen tästä linkistä: Lapset puheeksi

Oppilaitosyhteistyön tuloksena pro gradu rakenteellisesta sosiaalityöstä

YTK Maija Keskimaunu Lapin yliopistosta tarkasteli tutkielmassaan Posken hankkeessa kerättyjä sosiaalisia raportteja. Tutustu pro gradu -tutkielman päätuloksiin tai lataa tutkielma luettavaksi tästä linkistä: Pro gradu

Tutustu Päivystysapu 116117 -palvelun kehittämiseen

Osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta on tarkoitus ottaa valtakunnallinen Päivystysapu 116117 -neuvontapalvelu käyttöön Lapin hyvinvointialueella. Käyttöönotosta vastaa Elisa Raattama. Lue lisää palvelusta ja tutustu Elisaan tästä linkistä: 116117

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 5

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta