Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

 

Perusteet perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä, sen kirjaamisesta ja tilastoinnista -webinaarisarja toukokuusta syyskuuhun 2024

Kaksiosaisen webinaarisarjan tavoitteena on, että osallistuja oppii tuntemaan perusteet perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä, seurannasta ja siitä tuotettavasta tiedosta sekä soveltamaan tätä tietoa potilastietojärjestelmän toimintoihin ja tiedon kirjaamisen vaatimuksiin. Ne on tarkoitettu kaikille niille Lapin hyvinvointialueen perusterveydenhuollossa työskenteleville, jotka käsittelevät potilaan yhteydenottoja, tekevät hoidon tarpeen arviointia ja toteuttavat potilaan hoitoa. Lue lisää: Perusteet-webinaarit

Koulutusta erityistä tukea tarvitsevan nuoren seksuaalisuuteen - ilmoittaudu 31.8. mennessä!

Maksuton koulutus Pohjoisen OT/YTA-alueen vammaispalveluiden ammattilaisille, ilmoittautuminen päättyy 31.8.2024! Koulutus toteutuu etäkoulutuksena 6.9.2024 klo 9-14. Lue lisää täältä. 

Poimintoja uutisista

Sosiaalihuollon ammattilaisselvitys on julkaistu 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa tehnyt pohjoisen yta-alueen hyvinvointialueille sosiaalihuollon ammattilaisselvityksen. Tutustu julkaisuun, lehdistötiedotteeseen ja julkaisutilaisuuden diaesitykseen.

Ilmoittautuminen syksyn kehittäjäasiakasvalmennuksiin on alkanut

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, VASA 2 -hanke ja HOP-hanke järjestävät syyskuussa 2024 kehittäjäasiakasvalmennusta sote-palveluiden käyttäjille. Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset ja eri taustoista tulevat asiakkaat, joita palveluiden kehittäminen kiinnostaa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: kehittäjäasiakasvalmennukset

Päihde- ja riippuvuustyön kysely keräsi yli 200 vastausta

VASA 2-hankkeen ja A-klinikkasäätiön yhteistyönä toteutettu kysely suunnattiin Lapin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille. Kysely nosti esiin osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita. Käy lukemassa tarkemmin kyselyn tuloksia täältä.

Potilaan sitoutuminen hoitoon näkyväksi 

Tutkimus- ja hoitosuunnitelman kirjaaminen suun terveydenhuollossa -valmennuksen webinaarit ja työpajat toteutettiin huhti-toukokuussa 2024 Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ammattilaisille. Tavoitteena oli luoda yhteinen ymmärrys miksi, minne ja miten hoitosuunnitelma kirjataan sekä mikä merkitys hoitosuunnitelmalla on hoitoon pääsyn kirjaamiseen. Lue lisää valmennuksen opeista täältä. 
 

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Lapin hyvinvointialueen digituesta digituki@lapha.fi.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

HOP – hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä

Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan työmenetelmiä ja välineitä haastavassa tilanteessä elävien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä taloudellisesta huono-osaisuudesta sekä tutkii ja kehittää yhteistyössä työmenetelmiä ja -välineitä. Lisäksi toteutetaan kehittäjäasiakasvalmennusta raha-asioiden haasteita kohdanneille henkilöille.

Lue lisää hankkeesta

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Lue lisää hankkeesta