Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Lapin kehittäjäasiakasverkoston vuoden viimeinen kokoontuminen 30.11.

Vuoden viimeisessä tapaamisessa käsitellään kuntoutusta ja fysioterapiaa sekä sosiaalisen tuen tarpeen tunnistamista. Lue lisää tapahtumasta tästä linkistä.

Lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankekokonaisuuden loppuseminaari 30.11.

Tervetuloa linjoille kuulemaan valtakunnallisen valtionavustushankekokonaisuuden päätösseminaaria. Lue lisää tästä linkistä.

VASA-hankkeen tulosten esittelytilaisuus 15.12.

Tervetuloa kuulemaan VASA-hankkeen selvitystyön tuloksia! Teams-linkin sekä tilaisuuden esitteen löydät tästä linkistä.

Ilmoittaudu aikuisten Etulinjan lyhytterapia -koulutukseen 2.12. mennessä

Maksuton koulutus alkaa tammikuussa 2023. Lue lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tästä linkistä.

Tunnista sosiaalihuollon tarve ja toimi - herätteet työn tueksi 14.12.

Tule kuulemaan, millaisissa asiakas- ja potilaskohtaamisissa olisi syytä pysähtyä miettimään moniammatillisen yhteistyön tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilaisuudessa esitellään myös tilanteiden tunnistamiseen suunniteltu työkalu. Tutustu tilaisuuteen tästä linkistä.

Poimintoja uutisista

Ensimmäinen kansalaisten digitaalisten palveluiden kypsyysarvio valmistunut

Lue lisää Lapin hyvinvointialueen ensimmäisestä valtakunnallisesta kansalaisten digipalveluiden kypsyystason arvioinnista tästä linkistä.

Kansa-koulu 4.0 raportoi sosiaalihuollon kirjaamisen tilasta

Hankkeen selvitys "Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tila 2022" on nyt julkaistu. Lue lisää ja ja lataa julkaisu itsellesi tästä linkistä.

Kehittäjäkahvilatoiminta tuottaa tulosta ikäihmisten palveluiden kehittämisessä

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen menestyksekkäiden kehittäjäkahviloiden tuotoksista voit lukea tästä linkistä.

Blogiteksti: Nuoret mukaan ehkäisypalveluiden kehittämiseen

Lue terveyden edistämisen erityisasiantuntija Mervi Pirkolan blogiteksti tästä linkistä.

"Samassa veneessä matkalla samaan suuntaan!" - Levillä suun terveydenhuollon työnjakoa kehittämässä

Suun terveydenhuollon työpajat ovat edenneet jo puoliväliin. Lue viimeisimmän työpajan kuulumisia tästä linkistä.

Hoitotakuu vaikuttaa Lapin avovastaanottoihin

Episodiasiakkaan ja pitkään palveluita tarvitsevan asiakkaan toimintamallilla on saatu lupaavia tuloksia hoitoonpääsyn parantamisessa. Lue lisää avovastaanottojen kehittämisestä tästä linkistä.

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 4.0

Hankkeen tavoitteena on tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan myös covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin. Lapissa hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta