Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Yhdessä lasten ja perheiden parhaaksi -webinaari Kainuun alueen toimijoille 13.12.

Pohjoinen lastensuojelu 20–22 -hankkeen Kainuun osahanke järjestää webinaarin yhdessä Kainuun alueen toimijoiden kanssa. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.12. tästä linkistä.

VASA-hankkeen tulosten esittelytilaisuus 15.12.

Tervetuloa kuulemaan VASA-hankkeen selvitystyön tuloksia! Teams-linkin sekä tilaisuuden esitteen löydät tästä linkistä.

Tukea talouskriisien keskellä 14.12. ja 15.12.

Apua inflaation ja koronneiden sähköhintojen aikaan tarjoavat Takuusäätiön Talouden ajankohtaispäivä 14.12. sekä etenkin sosiaalihuollon ammattilaisille järjestettävä Kelan ja Verohallinnon sähkömenoja käsittelevä tilaisuus 15.12.

Saamelainen kehittäjäasiakastoiminta jatkuu 12.12.

Kehittäjäasiakkaat kokoontuvat Hettaan, seurakuntakodille. Tervetuloa kaikki kehittämisestä kiinnostuneet saamelaisasiakkaat! Lue lisää tästä linkistä.

Suun terveydenhuollon kehittämisen työpaja Levillä 13.12.

Suun terveydenhuollon ammattilaiset kerääntyvät tällä kertaa kehittämään suun terveydenhuollon sisäistä laatua. Lue lisää neljännen työpajapäivän ohjelmasta tästä linkistä.

Tunnista sosiaalihuollon tarve ja toimi - herätteet työn tueksi 14.12.

Tule kuulemaan, millaisissa asiakas- ja potilaskohtaamisissa olisi syytä pysähtyä miettimään moniammatillisen yhteistyön tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilaisuudessa esitellään myös tilanteiden tunnistamiseen suunniteltu työkalu. Tutustu tilaisuuteen tästä linkistä.

Poimintoja uutisista

Selvitys Lapin hyvinvointialueen digipalveluiden nykytilasta

Lapin hyvinvointialueen kansalaisille tarkoitettujen digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus on valmistunut joulukuun alussa. Voit lukea uutistiivistelmän selvityksestä sekä ladata selvitysjulkaisun itsellesi tästä linkistä.

Virtu.fi-palveluportaalin uudet palvelut vuonna 2022

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeessa on avattu jo yli 30 uutta digitaalista asiointikanavaa vuoden 2022 aikana. Lue lisää uusista digitaalisista palveluista tästä linkistä.

Taloudellisen hyvinvoinnin verkostossa keskusteltiin talouskriiseistä ja tulevasta hyvinvointialueesta

Pohjois-Pohjanmaan taloudellisen hyvinvoinnin teemaverkoston kokoontumisessa 29.11. käsiteltiin muun muassa harkinnanvaraista toimeentulotukea ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen käytännöistä. Lue lisää teemaverkoston kuulumisista ja ensi vuoden tilaisuuksista tästä linkistä.

Blogiteksti: Nuoret mukaan ehkäisypalveluiden kehittämiseen

Lue terveyden edistämisen erityisasiantuntija Mervi Pirkolan blogiteksti tästä linkistä.

"Samassa veneessä matkalla samaan suuntaan!" - Levillä suun terveydenhuollon työnjakoa kehittämässä

Suun terveydenhuollon työpajat ovat edenneet jo puoliväliin. Lue viimeisimmän työpajan kuulumisia tästä linkistä.

Hoitotakuu vaikuttaa Lapin avovastaanottoihin

Episodiasiakkaan ja pitkään palveluita tarvitsevan asiakkaan toimintamallilla on saatu lupaavia tuloksia hoitoonpääsyn parantamisessa. Lue lisää avovastaanottojen kehittämisestä tästä linkistä.

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 4.0

Hankkeen tavoitteena on tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan myös covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin. Lapissa hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta