Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Tutustu VASA-hankkeen työpajojen tuloksiin

VASA-hankkeen ensimmäiset työpajat on nyt pidetty ja äänestykset ovat päättyneet, mutta työpajoissa syntyneet kehitysvirkkeet ovat edelleen nähtävillä Padlet-seinillään. Pääset tutustumaan kehitysvirkkeisiin tästä linkistä.

Ikäihmisten kotihoidon verkostotapaamiset

Ikäystävällinen Lappi -hanke ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestävät kotihoidon verkostotapaamisia Kaakkois-Lapin, Itäisen Lapin, Pohjoisen Lapin sekä Lounais-Lapin palvelualueilla.

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hankkeen päätösseminaari 15.11.

Seminaarissa kuullaan muun muassa kokemuksia hankkeen piloteista ja toimenpiteistä, kokemusasiantuntijoiden osallisuudesta sekä hankkeen siltauksesta hyvinvointialueille. Lue lisää seminaarista tästä linkistä.

Laadukasta seksuaalikasvatusta ja -terveyttä lappilaiselle nuorelle -webinaarit 5.10. ja 12.10.

Tule kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja ja vahvistamaan osaamistasi! Ilmoittautuminen webinaareihin päättyy 2.10. Tutustu webinaarien ohjelmiin tämän linkin kautta.

Kirjaaminen sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuusprosessissa -koulutuskokonaisuus 7.10. alkaen

Sosiaalihuollon ammattilainen, tule vahvistamaan kirjaamisosaamistasi kolmiosaisessa koulutuskokonaisuudessa! Lue lisää etäyhteyksin järjestettävästä koulutuksesta tästä linkistä.

Lakimarraskuu - lakikoulutusta sote-alan ja sosiaalihuollon ammattilaisille

Marraskuussa järjestämme lainopillisia koulutuksia sote-alan ja sosiaalihuollon ammattilaisille. Lue lisää klikkaamalla kohderyhmiä ja ilmoittaudu mukaan.

Poimintoja uutisista

OT-etäkonsultaatiopalveluita avattu

Ammattilaisille on tarjolla OT-keskushankkeen koordinoimaa, maksutonta etäkonsultaatiota erityisen vaativiin asiakastilanteisiin. Tutustu OT-etäkonsultaatioihin tästä linkistä.

Valokeilassa Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen uudet julkaisut

Hankkeen loppuseminaari lähestyy, ja sen puitteissa on julkaistu kolme uutta selvitystä osana Posken julkaisusarjaa. Tutustu julkaisuihin tarkemmin tästä linkistä.

Kansa-koulu 4.0 kokoaa kirjaamisasiantuntijat Verkostofoorumille

Verkostofoorumi tarjoaa kirjaamisen asiantuntijoille ja valmentajille vertaistukea sekä kerää yhteen ajankohtaista informaatiota sosiaalihuollon tiedonhallinnasta. Lue lisää Verkostofoorumista tästä linkistä.

Ylitorniolaisille nyt matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua Virtussa

Ylitorniossa voi ottaa yhteyttä kunnan mielenterveyspalveluihin anonyymisti ja mihin kellonaikaan tahansa. Lue lisää uudesta verkkopalvelusta tästä linkistä.

Yhdessä tekemisen meininkiä suun terveydenhuollon työpajoissa

Kuudesta työpajasta koostuva suun terveydenhuollon valmennuspaketti on käynnistynyt kahden ensimmäisen työpajan voimin, ja kaksi seuraavaa toteutetaan loppuvuodesta Levillä. Lue lisää työpajojen kuulumisia tästä linkistä.

Tarkastelussa lääkinnällisen kuntoutuksen nykytila

Hankkeessa keväällä 2022 toteutetun lääkinnällisen kuntoutuksen tilannetta kartoittavan kyselyn tuloksia hyödynnetään nyt osana kuntoutuksen kehittämistyötä. Lue lisää tuloksista ja kehittämiskohteista tästä linkistä.

 

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 4.0

Hankkeen tavoitteena on tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan myös covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin. Lapissa hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta