Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Aikuissosiaalityöntekijä - ilmoittaudu mukaan Aikuissosiaalityön päiville 31.3. mennessä

Aikuissosiaalityön päivät järjestetään Helsingin Paasitornissa 19.–20.4.2023, ja Poske tukee Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin aikuissosiaalityöntekijöiden osallistumista kustantamalla näiden osallistumismaksun. Lue lisää tästä linkistä ja ilmoittaudu mukaan maaliskuun loppuun mennessä.

Pohjois-Suomen kehittäjäasiakastapaamiset maaliskuun lopussa

Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakkaat tapaavat 28.3., mistä voit lukea lisää tästä linkistä. Lapin kehittäjäasiakkaat puolestaan tapaavat 29.3. Lapin alueen tapaamisesta saat lisätietoa tästä linkistä.

Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaarisarja palaa 27.4.

Seuraava webinaari järjestetään huhtikuun lopulla, jolloin teemana on "Osallisuus ja luonto — miksi ja miten?" Lue lisää ja nappaa talteen Teams-yhteyslinkki tästä linkistä. Mikäli maaliskuun webinaari jäi välistä, voit katsoa webinaarin tallenteen 6.4. saakka tästä linkistä.

Vanhemmuuden webinaari: Erityisperheen erilainen toimiva arki

Maksuttomia ja kaikille avoimia vanhemmuuden webinaareja järjestetään joka kuukauden ensimmäinen tiistai kello 18–19. Lue lisää ja nappaa Teams-yhteyslinkki tästä linkistä.

Perusasiaa parisuhteesta ja Parisuhteen palikat -koulutukset 5.4. ja 4.5.

Koulutukset on tarkoitettu erityisesti perhekeskusten sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään perheitä ja pareja. Koulutusten sisältöjä voi hyödyntää mm. neuvolassa, perhesosiaalityössä ja muussa sote-alan asiakastyössä. Lue lisää ja poimi talteen Teams-yhteyslinkit tästä linkistä.

Päihdeongelma ja lähisuhdeväkivalta: Kohtaaminen – Puheeksiotto – Hoitoon motivointi 24.4. ja 22.5.

koulutus antaa tietoa päihteistä ja niiden käytöstä sekä työmenetelmiä puheeksiottoon ja hoitoon motivoimiseen. Lue lisää tästä linkistä.

Poimintoja uutisista

Hae VASA 2 -hankkeeseen aluekoordinaattoriksi 3.4. mennessä

VASA 2 -hankkeen Investointi 2 -osio etsii Arjen Turvaa -toimintamallit hallitsevaa aluekoordinaattoria joukkoonsa. Aluekoordinaattorin työkuva on monipuolinen ja sisältää myös yhteistyökumppanien kanssa työskentelyä. Lue lisää ja hae tehtävää tästä linkistä.

Sosiaalihuollon ammattilaisselvitystyö jatkuu vuonna 2023

Uutta ammattilaisselvitystä toteutetaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Lapin Yliopiston ja hyvinvointialueiden välisessä yhteistyössä. Selvitys on jatkoa kesällä 2022 julkaistulle selvitykselle "Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021". Lue lisää selvitystyöstä tästä linkistä.

VASA 2 -hankkeen avoimet tehtävät kiinnostivat hakijoita

Vastikään avoinna olleisiin asiantuntijatehtäviin saatiin hulppeat 58 hakemusta, kiitokset kaikille hakijoille. Haastattelut tehtäviin järjestetään viikolla 12. Lue lisää rekrystä ja sen etenemisestä tästä linkistä.

Rakenteellisen sosiaalityön osaamista vahvistetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Rakenteellisen sosiaalityön valmennuksissa ja Sosiaalisen raportoinnin käyttöönoton koulutuksissa on ollut viime viikkojen aikana lähes 100 sosiaalihuollon ammattilaista kaakkoiselta palvelualueelta. Lue lisää ammattilaisten koulutuksista tästä linkistä.

Lifecare-yksiköiden koulutus havainnollisti kirjaamisen käytäntöjä

Yhteistyökumppani TietoEvryn kanssa 16.3.2023 järjestetty koulutus kokosi yhteen perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan ammattilaisia, esihenkilöitä sekä tietojärjestelmien pääkäyttäjiä eri puolilta Lappia. Lue lisää koulutuksesta tästä linkistä.

Palautekysely suun terveydenhuollon henkilöstölle

Hankkeessa kaivataan palautetta Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon henkilöstöltä siitä, miten toteutunut työpajantyöskentely sekä työpajoissa tehdyt päätökset ja tuotokset ovat näkyneet kentällä. Lue lisää ja vastaa kyselyyn 14.4. mennessä tästä linkistä.

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 5

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta