Selvitykset

Tästä löydät Posken selvitykset aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin raportteja klikkaamalla raportin yhteydessä oleva vihreää asiasanaa.

62 Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilastot 2020

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilastot 2020

Pia Yliräisänen-Seppänen (2021)
Avaa selvitys pdf -tiedostona

60 Kehittäjäasiakastoiminnan kehityskaari 2004–2019

Kehittäjäasiakastoiminnan kehityskaari 2004–2019

2019.
Avaa selvitys pdf -tiedostona

59 Kokemusasiantuntijuus kehittäjäasiakas-, kokemuskouluttaja- ja vertaistukitoiminnassa

Kokemusasiantuntijuus kehittäjäasiakas-, kokemuskouluttaja- ja vertaistukitoiminnassa

Asta Niskala & Terhi Savilahti (2019).
Avaa selvitys pdf -tiedostona

58 Kerättyä, jaettua, jalostettua, hyödynnettyä? Kokemustiedon rakentuminen ja hallinta lapsi- ja perhepalveluiden monitoimijaisessa yhteistyössä

Kerättyä, jaettua, jalostettua, hyödynnettyä? Kokemustiedon rakentuminen ja hallinta lapsi- ja perhepalveluiden monitoimijaisessa yhteistyössä

Nurmi H & Nikupeteri A & Leinonen J & Kallinen K & Lantela L & Laitinen M (2019). Artikkeli Focus Localis, vol. 47, 1/2019, 8-25Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018
(ei linkkiä selvitykseen).

57 Mikä muuttuu, mikä juurtuu? Tutkitun tiedon asema käytännön työssä (blogi)

Mikä muuttuu, mikä juurtuu? Tutkitun tiedon asema käytännön työssä (blogi)

Nurmi, H. & Nikupeteri, A. & Kallinen, K. & Lantela, L. (2018). Yhessä tehen Lapin LAPE –blogissa 23.10.2018. Hankekytkös: Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018
Avaa blogikirjoitus yhessatehen -sivustolta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).
 

56 Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksina ja haasteina.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksina ja haasteina.

Kallinen K & Laitinen M & Lantela L & Leinonen J & Nikupeteri A & Nurmi H & Turunen T (2018). Teoksessa Petrelius P & Eriksson P (toim.): Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. THL, Työpaperi 32/2018, 14–23
Hankekytkös: Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018
Avaa selvitys pdf -tiedostona

55 Internet-avusteinen etäpäivystys ja muut sähköiset LAPE-palvelut Lapissa – Erityistason osaamista etäpalveluilla kotiin.

Internet-avusteinen etäpäivystys ja muut sähköiset LAPE-palvelut Lapissa – Erityistason osaamista etäpalveluilla kotiin.

Valmari P & Mäntymäki T & Yliräisänen P (2018). Teoksessa Santala R & Kaukonen P & Mäkelä J & Sinkkonen M & Petrelius P & Tapiola M & Huittinen M: Uudistuva erityistason palvelukokonaisuus: Yhteisen työskentelyn suuntaviivoja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta. THL, Työpaperi 41/2018, 35–37. Hankekytkös: Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018
Avaa selvitys pdf -tiedostona

54 Tiedote lappilaisten yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn 2018 tuloksista

Tiedote lappilaisten yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn 2018 tuloksista

2018. Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018
Avaa selvitys pdf -tiedostona

53 Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet

Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet

Toim. Johanna Lohtander (2018). Hankekytkös: I&O-kärkihanke - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016 - 2018
Avaa selvitys pdf -tiedostona