Asiakas- ja palveluohjaus

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa keskitytään erityisesti palveluneuvonnan, asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin sekä edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista. Edellä mainitun yhtenäistämisprosessien tuottamat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioiden ikäihmiset yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti koko Lapin hyvinvointialueella.


Hankkeen tuotoksena syntyy alueellisen palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli, siinä tarvittavine prosesseineen avattuina. Sähköinen asiakasohjauksen käsikirja mukaan lukien sähköiset yhtenäiset yhteydenotto- ja hakulomakkeet.