Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjauksen ajankohtaiset

Vuoden 2023 aikana asiakas- ja palveluohjauksen koko Lapin alueellista toimintamallia ja käsikirjaa työstetään työryhmissä ja alueellisissa asiakas- ja palveluohjauksen verkostoissa.

Toimenpidekokonaisuus 4: Ikäihmisten palveluiden asiakas- ja palveluohjauksen yhtenäinen toimintamalli

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa keskitytään palveluneuvonnan, asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin sekä edistetään yhtenäisten käytäntöjen jalkauttamista. Edellä mainitun yhtenäistämisprosessien tuottamat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioiden ikäihmiset yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti koko Lapin hyvinvointialueella.

Hankkeen tuotoksena syntyy alueellisen palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli, siinä tarvittavine prosesseineen avattuina. Tuotoksena syntyy myös sähköinen asiakasohjauksen käsikirja mukaan lukien sähköiset yhtenäiset yhteydenottolomakkeet.

Lisätietoja
Saija Reijo
Avaa henkilökortti