Kehittäjäasiakkaat - ekollega

Kehittäjäasiakastoiminta

Uutiset

Kehittäjäasiakastoiminta – mitä se on?

Kehittäjäasiakastoiminnalla tarkoitamme sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina olevien asiakkaiden ja/tai heidän läheistensä ja työntekijöiden yhteistä palvelujen suunnittelua, kehittämistä ja arviointia.

Kehittäjäasiakastoiminnan tavoitteena on asiakkaiden ja työntekijöiden molemminpuolisen ymmärryksen lisääminen palvelujen kehittämisen tarpeista ja tavoitteista. Yhteiskehittämisen toimintamallilla luodaan sosiaali- ja terveyspalveluihin avointa toimintakulttuuria ja parannetaan palveluita.

 

Kokemuksia yhteisestä toiminnasta

Kuuntele, miten asiakkaat ja työntekijät ovat kokeneet kehittäjäasiakastoiminnan. Voit kuunnella podcastit tältä sivulta tai maksuttomassa Soundcloud-palvelussa (avautuu uudelle välilehdelle). Soundcloud toimii kaikilla laitteilla.

Ensimmäisessä jaksossa käsitellään kehittäjäasiakastoimintaa kehittäjäasiakkaiden, Lassen ja Helenan, näkökulmasta. Toisessa jaksossa käsitellään kehittäjäasiakastoimintaa kehittäjäasiakastoiminnassa mukana olevan työntekijän, Petra Talvensaaren, näkökulmasta.

Podcastit on toteutettu MoniSoTe (Monialaista ja –tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille) –hankkeessa. Haastattelut on toteuttanut Vera Fiorentino Lapin Yliopistolta.

 

Työntekijälle ja työyhteisöille

Työntekijät ja työyhteisöt voivat rohkeasti pyytää kehittäjäasiakkaita tueksi asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi omissa toiminnoissaan ja tehtävissään. Kehitettävät asiat voivat olla hyvinkin erilaisia pienemmistä arjen käytännön asioista suurempiin rakenteellisiin kokonaisuuksiin.

Tukea toiminnan käynnistämiseen voi pyytää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Kehittäjäasiakkaisiin voi ottaa suoraan yhteyttä ja sopia käytännön asioista. 

Kehittäjäasiakkaat

Krista Ananin
Kehittäjäasiakas
Puh. 0451102185
krista.ananin@gmail.com
Henkilökortti
Lasse Aro
Kehittäjäasiakas
Puh. 040 591 08 45
Henkilökortti
Anette Ekholm
Kehittäjäasiakas
Puh. 040 547 88 10
anette.ekholm@outlook.com
Henkilökortti
Tanja Juusola
Kehittäjäasiakas
Puh. 0453403150
t_juusola@hotmail.com
Henkilökortti
Samu Jääskelä
Kehittäjäasiakas
Puh. 045 1860701
jaaskelasamu@gmail.com
Henkilökortti
Helena Katiska
Kehittäjäasiakas
Puh. 040 571 20 53
helena.katiska@gmail.com
Henkilökortti
Antero Miettinen
Kehittäjäasiakas
Puh. 0400 191 875
antero.miettinen@pp.inet.fi
Henkilökortti
Mika Muukkonen
Kehittäjäasiakas
Puh. 040 487 35 77
mika.muukkonen@pp.inet.fi
Henkilökortti
Pertti Ollonen
Kehittäjäasiakas
Puh. 0405384319
ollonen.pertti@gmail.com
Henkilökortti

Kehittäjäasiakkaille

Kehittäjäasiakkaana voit kertoa omista palvelukokemuksistasi tai viranomaispalveluiden yhteentoimivuudesta omasta tai läheisen näkökulmasta. Voit toimia kehittäjäasiakkaana kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi vammaispalveluiden, perheiden, työikäisten tai ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi. Kehittäjäasiakkaana olet mukana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien muotoilussa.

Eri sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät voivat ottaa suoraan yhteyttä tällä verkkosivulla esiteltyihin kehittäjäasiakkaisiin ja sopia heidän kanssaan käytännön asioista. Kehittämistoimien lisäksi kehittäjäasiakkaat tapaavat toisensa verkostotapaamisessa noin kerran kuukaudessa ja kaksi kertaa vuodessa järjestetään Kokemuksellinen asiantuntijuus seminaari yhdessä järjestötoimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Maija Hiltula
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
MoniSoTE -hanke
Henkilökortti
Anni Partanen
Projektipäällikkö
Puh. 040 751 11 21
anni.partanen@poske.fi
Rakenteellinen sosiaalityö -hanke
Henkilökortti
Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hanke
Henkilökortti