Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

Arjen turvaa -verkostoyhteistyön ajankohtaiset

Vuoden 2023 aikana kehittämistyö painottuu arjen turvan käytäntöjen tunnistamiseen ja vahvistamiseen, kotona asumista ja kotihoitoa tukevan asiakaslähtöisen verkostoyhteistyömallin kehittämiseen ja paikallisen yhteistyön vahvistamiseen. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä toimenpidekokonaisuuteen määritellyn työryhmän ja Lapin turvallisuusverkoston kanssa heidän osaamistaan ja kokemustaan hyödyntäen.

Toimenpidekokonaisuus 7: Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa tehdään näkyväksi lappilaisten ikäihmisten sekä heidän läheistensä, kotona asumista tukevien palveluiden sekä monialaisten järjestöjen, yritysten ja paikallisten viranomaisten kanssa ikääntyneiden arkea turvaava tukiverkko. Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen konkretisoituu paikallisen yhteistyön tiivistymisellä.

Kehittämiskokonaisuuteen sisältyy eri toimijoiden mahdollisuuksien tunnistaminen ikääntyneiden arjen turvan vahvistamisessa sekä arjen turvaa vahvistavien hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja yhteistyötapojen edistäminen Lapin alueella. Toimenpiteitä toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.