Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

Arjen turvaa -verkostoyhteistyön ajankohtaiset

Mitä tällä hetkellä työstetään, mistä olisi hyvä kertoa?

Työpaketti 7: Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa rakennetaan näkyväksi lappilaisten ikäihmisten sekä heidän läheistensä, kotona asumista tukevien palveluiden sekä monialaisten järjestöjen, yritysten ja paikallisten viranomaisten kanssa ikääntyneiden arkea turvaava tukiverkko. Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen konkretisoituu kokonaisvaltaisen, monitoimijaisen asiakassuunnitelman kehittämisessä.

Kehittämiskokonaisuuteen sisältyy järjestöjen mahdollisuuksien tunnistaminen ikääntyneiden arjen turvan vahvistamisessa sekä arjen turvaa vahvistavien hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja yhteistyötapojen tunnistaminen, levittäminen ja edistäminen Lapin alueella. Yhteisen toimintamallien kuvaamisen ohella hankkeessa tehdään suunnitelma yhteistyön koordinoinnista jatkossa hyvinvointialueen ikääntyneiden kotiin annettavissa palveluissa.