Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojeluasiassa edunvalvojalla tarkoitetaan henkilöä, jonka tehtävänä on valvoa ja turvata lapsen edun toteutumista sekä käyttää puhevaltaa lastensuojeluasiassa. Ensisijaisesti lapsen edunvalvojana toimii hänen huoltajansa. Myös kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan ohella puhevaltaansa lastensuojeluasiassa.

Lastensuojelun asiakastyössä voi tulla eteen tilanteita, jolloin on perusteltua olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa ja turvata lapsen etua asiassa ja edunvalvojan määrääminen nähdään tarpeelliseksi lastensuojeluasian selvittämiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi tilanne, jossa huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta, huoltajan terveydentila tai passiivisuus käyttää puhevaltaa lastensuojeluasiassa.

Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä holhousviranomainen, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai huoltaja itse. Edunvalvojan määrää tuomioistuin tai holhousviranomainen, jos huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin yhdessä sitä hakevat. Lapin alueella toimii useita lastensuojelun edunvalvojia, joihin voi olla yhteydessä edunvalvontaa koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää lastensuojelun edunvalvonnasta Lastensuojelun käsikirjasta ja Lastensuojelulaissa (417/2007) (siirryt toiseen palveluun)

Menetelmäosaajat

Pilvikki Harju
Sosiaalityöntekijä (YTM)
Puh. 0405866314
pilvikki.harju@veppi.net
Pilvikki Harju Oy
Henkilökortti
Tanja Karhunen
Sosiaalityöntekijä, edunvalvoja
Puh. 0405396149
tkarhune@gmail.com
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Anna-Leena Markkanen
Puh. 0407754280
markkanenannaleena@gmail.com
kieliosaaminen suomi viittomakieli
Henkilökortti
Mirkka Pentikäinen
Varatuomari
Puh. 0505769639
mirkka@lakipentikainen.fi
Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Katja Regina
Puh. 0408344134
reginankatja@gmail.com
Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja Regina
Henkilökortti
Tuija Vuorela
Koulukuraattori
Puh. 0400300484
tuija.vuorela@salla.fi
Sallan kunta
Henkilökortti
Jani Vuoti
Asianajaja
Puh. 0407502621
jani@lapsilaki.fi
Asianajotoimisto Lapsiasiain Lakitalo Oy
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti