Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tarkoituksena on lisätä Lapin maakunnan asukkaiden hyvinvointia. Se tarjoaa Lapin asukkaille ja ammattilaisille sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen ensimmäinen palvelu avattiin 2003, jonka jälkeen palvelut ovat laajentuneet ja monipuolistuneet.

Palvelun tuottajina toimivat Lapin kunnat ja Lapin hyvinvointialue, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske). Palvelun tuottajat vastaavat palvelun toteuttamisesta ja sisällöstä sekä palvelun aikana syntyneistä rekistereistä ja kirjaamisesta.

Poske vastaa Virtuaalisesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta. Tämä tarkoittaa, että Poske

  • kehittää sosiaalialalle uudenlaisia teknologiavälitteisiä toimintatapoja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • uudistaa teknologiaa ja järjestelmiä vastaamaan käytännöstä nousevia tarpeita
  • tukee palvelun tuottajia ja käyttäjiä
  • ylläpitää Virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta

 

Palveluiden käyttöönottovuodet

virtu-palveluiden aikajanakuva