Sähköiset palvelut - ekollega

Sähköiset palvelut ammattilaisille

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalvelun sähköiset palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Lapin alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille.

Sähköiset palvelut tarjoavat sote-ammattilaisille sähköisiä palveluita oman työn tueksi.

  • Tiedonsiirtopalvelut mahdollistavat turvallisen, nopean ja joustavan tiedonsiirron ammattilaisten välillä. Esimerkiksi eri tahojen ammattilaiset ja viranomaiset voivat käyttää sähköistä yhteydenottolomaketta silloin, kun asiakkaan tuen ja palveluiden tarve tulee arvioida sosiaalihuollossa.
  • Konsultaatiota voi pyytää esimerkiksi, kun asiakastilanne on niin monimutkainen, etteivät tavanomaiset ratkaisut riitä tai ammattilainen tarvitsee moniammatillista tukea päätöksenteon avuksi.
  • Työparia on mahdollista pyytää sähköisellä lomakkeella. Palvelu tarjoaa Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveys-alojen asiantuntijoita ja monialaisia osaajia alueellisesti käytettäväksi.
  • Sosiaalinen raportointi on sosiaalialan ammattilaisille tarkoitettu palvelu, jolla voi kertoa sosiaalialan ilmiöistä

Ammattilaiset tarvitsevat tunnukset käyttääkseen neuvonta-, tiedonsiirto- ja konsultaatiopalveluita. Käyttöoikeus on yhdistetty henkilöllisyyteen ja työtehtävään. Ne määrittelevät, mihin tietoihin kenelläkin on oikeus päästä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen virtu-tuki antaa käyttöoikeuden. Toimikorttia käyttävät ammattilaiset voivat ottaa käyttäjätunnuksen sijaan käyttöön toimikortin.

Käyttöoikeuksia on kahdenlaisia:

  • Rajoitetut käyttöoikeudet (ns. lähettäjä-tunnukset) mahdollistavat mm. tiedonsiirron lähettämisen toiselle ammattilaiselle, verkkokonsultaation ja työparipyynnön tekemisen.
  • Laajemmat käyttöoikeudet (ns. vastaaja-tunnukset) voivat sisältää yllämainittujen käyttöoikeuksien lisäksi käyttöoikeuden palvelukohtaisesti asiakkaiden/kuntalaisten verkkoneuvontaan vastaamisen, asiakkaiden ja ammattilaisten tiedonsiirron vastaanottamisen sekä verkkokonsultaatioon vastaamisen.