Systeeminen työote - ekollega

Systeeminen työote ja - toimintamalli 

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli yhdistää perheterapeuttisen ajattelun ja työvälineet lastensuojeluun. Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomiota kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Periaatteena on kunnioittava, dialoginen ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus. Tämä tarkoittaa avointa, kysyvää ja kuuntelevaa keskustelua, jossa perhe on aktiivisesti mukana.

Systeemisessä toimintamallissa keskeistä on moniammatillinen tiimityö ja perheen osallisuus. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa tuekseen moniammatillisen tiimin, johon kuuluu myös perheterapeutti. Tiimityöskentelyn ja tiiviin asiakastyön avulla pyritään lapsen ja perheen tilanteen syvällisempään ymmärtämiseen ja vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön. Lisäksi tavoitteena on työntekijöiden osaamisen ja monitoimijuuden vahvistuminen sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Lue toimintamallista lisää THL:n sivuilta. 

Kouluttajapätevyys

Jaana Jokinen
Sosiaalityön kehittämispäällikkö (60% työaika)
Puh. 040 688 83 17
jaana.jokinen@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti
Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti

Menetelmäosaajat

Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Jaana Jokinen
Sosiaalityön kehittämispäällikkö (60% työaika)
Puh. 040 688 83 17
jaana.jokinen@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti
Mira Jussila
Perhe- ja paripsykoterapeutti
Puh. 0505554360
mira.jussila@gmail.com
Perhe- ja pariterapia Mira Jussila
Henkilökortti
Jaana Leino
Perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja, yrittäjä
Puh. 0409317212
jaana.leino@muutosmatkajl.fi
Muutosmatka - Jaana Leino
Henkilökortti
Heidi Lumiaho
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä
Puh. 040 135 8091
heidi.lumiaho@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)
Henkilökortti
Sirkka Soramäki
Johdon työnohjaaja
Puh. 040 7699599
sirkka.soramaki@lisor.fi
Lisor Oy
Henkilökortti
Kaisa Vuolukka
Erikoissosiaalityöntekijä (väittelevä), perheterapeutti, työnohjaaja
Puh. 040-7159676
vuolukkakaisa99@gmail.com
Yrittäjä Koulutus- ja terapiapalvelut Ainoa
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Miia Välimaa
Erityisasiantuntija
Puh. 040 508 9415
miia.valimaa@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä osa 1
Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä osa 4
Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä osa 2
Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä osa 5
Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä osa 3
Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä osa 6