Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen kehittämistyön ajankohtaiset

Mitä tällä hetkellä työstetään, mistä olisi hyvä kertoa?

Työpaketti 6: Tiedolla johtaminen kotihoidon laadun kehittämisessä

Kotihoidon laatu- ja vaikuttavuusmittareiden valmistelua ja käyttöönottoa tehdään valtakunnallisesti yhteistyössä muun muassa eri hankkeiden kanssa. Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa seurataan valmistelun etenemistä. Hankkeen aikana Lapin alueella pilotoidaan käyttöön otettavia mittareita, systematisoidaan kotihoidossa tuotettavan tiedon keruu sekä mallinnetaan yhteinen tiedolla johtamisen toimintatapa. Mittareiden valinnassa seurataan valtakunnallista RAI-laatuindikaattoreiden määrittelyä yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa, sekä suunnitellaan ja pilotoidaan Lapin hyvinvointialueen tulevat mittarit. Lisäksi esihenkilöille järjestetään RAI-tiedon hyödyntämisen valmennusta.

Tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista tietoa kotihoidon henkilöstötarpeesta. Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kartoitetaan kotihoidon henkilöstötarpeen ja henkilöstön mitoittamiseen tarvittavien sähköisten työvälineiden tarve sekä kartoittamisen pohjalta laaditaan hankintaesitys hyvinvointialueelle.