Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen kehittämistyön ajankohtaiset

Tiedolla johtamisen kokonaisuudessa keskitytään vuonna 2023 kotihoidon arjen tiedolla johtamisen menetelmien ja välineiden kehittämiseen.

Toimenpidekokonaisuus 6: Tiedolla johtaminen kotihoidon laadun kehittämisessä

Kotihoidon laatu- ja vaikuttavuusmittareiden valmistelua tehdään valtakunnallisesti yhteistyössä muun muassa eri hankkeiden kanssa. Hankkeen aikana selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan pilotoidaan käyttöön otettavia mittareita, systematisoidaan kotihoidossa tuotettavan tiedon keruuta sekä mallinnetaan yhteinen tiedolla johtamisen toimintatapa. Mittareiden valinnassa seurataan valtakunnallista RAI-laatuindikaattoreiden määrittelyä yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Lisäksi esihenkilöille järjestetään RAI-tiedon hyödyntämisen valmennusta.

Tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista tietoa kotihoidon henkilöstötarpeesta. Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kartoitetaan kotihoidon henkilöstötarpeen ja henkilöstön mitoittamiseen tarvittavien sähköisten työvälineiden tarvetta sekä kartoittamisen pohjalta laaditaan hankintaesitys hyvinvointialueelle.