null Kotihoidon tiimityöntekijän tehtävä on nyt auki!

Kotihoidon tiimityöntekijän tehtävä on nyt auki!

Kotihoito on työympäristönä monipuolinen ja työpäivät hyvin vaihtelevia, mikä luo henkilöstölle laajat osaamisvaatimukset. Osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen on yksi tärkeimmistä kehittämistyön painotuksista tulevina vuosina. Uuden työvoiman rekrytoinnin lisäksi tarvitaan työn vetovoiman ja työhyvinvoinnin vahvistamista. Muun muassa näihin kehittämiskohteisiin pyritään vastaamaan Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa kehitetyllä kotihoidon tukitoiminnon toimintamallilla. 

Rovaniemellä Ounasvaaran kotihoidon tiimi on aloittanut Ikäystävällinen Lappi -hankkeen tukemana kotihoidon tukitoiminnon pilotin. Pilotin valmisteluvaiheessa kotihoitoon rakennettiin uudenlainen kotihoidon tiimityöntekijän tehtävänkuva yhdessä kotihoidon tiimin ja yhteistyöverkostojen kanssa. Uusi tehtävänkuva mahdollistaa työn uudelleenorganisoinnin, jolloin kotihoidon palveluvastaavat ja asiakastyötä tekevät työntekijät voivat keskittyä paremmin ydintehtäväänsä. Tiimityöntekijän tehtävänkuva voi pitää sisällään esimerkiksi kotihoidon työvälineiden ylläpitoon ja hankintaan liittyviä tehtäviä sekä erilaisia tiimityöskentelyä tukevia järjestelyjä. Pilotin valmisteluvaihe on nyt edennyt aloitusvaiheeseen ja työpaikkailmoitus on julkaistu Kuntarekryyn! 

Kaakkoiselta palvelualueelta tehdään tiivistä yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen muille palvelualueille ja pilotin tavoitteena on rakentaa kotihoidon työn organisoitumista tukeva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää koko Lapin hyvinvointialueella. 

Ikäystävällinen Lappi -hanke kiittää Ounasvaaran kotihoidon tiimiä ja ikääntyneiden palveluiden johtoa yhteistyöstä ja innokkuudesta tätä kehittämistyön osiota kohtaan. 

Lue lisää avoinna olevasta kotihoidon tiimityöntekijän määräaikaisesta tehtävästä: 
Linkki Kuntarekryyn (avautuu uuteen välilehteen) 


Lisätietoja Ikäystävällinen Lappi -hankkeen osalta
Vesa Karjalainen