Hankinnat ja valvonta

Hankeosiossa kehitetään erityisesti valvontaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Valvonnan toimenpiteinä hankkeessa valmistellaan hyvinvointialueelle ikääntyneiden palvelujen valvontaohjelma ja yhtenäinen valvonnan toimintamalli kattamaan sekä julkiset että yksityiset palvelut. Lisäksi hankkeessa työstetään yhteisen kotihoidon omavalvontasuunnitelma Lapin hyvinvointialueelle. Omavalvontasuunnitelma kattaa myös asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman, ja se linkittyy hyvinvointialueen kotihoidon lääkehoitosuunnitelmaan.

Ikäystävällinen Lappi -hanke on mukana valmistelemassa ostopalvelu- ja palvelusetelihankintojen toimintaohjeita sekä sääntökirjoja. Hyvinvointialueen valmistelun edetessä sovitetaan kotihoidon hankintojen kuvaukset yhdenmukaisesti osaksi hyvinvointialueen hankintojen toimintamallia. Kotihoidon palvelut ovat osa hyvinvointialueen järjestämää palvelua.