Hankinnat ja valvonta

Hankintojen ja valvonnan ajankohtaiset

Tällä hetkellä laaditaan kotihoidon omavalvontasuunnitelmaa. Yhtenäistä omavalvonnan toimintamallia (käsikirja) kokeillaan käytännössä ja kokeilusta saatuja kokemuksia hyödynnetään toimintamallin viimeistelyssä.

Toimenpidekokonaisuus 3: Hankintojen ja valvonnan toimintamallin kehittäminen

Hankeosiossa kehitetään erityisesti valvontaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia tavoitteena omavalvonnan käytäntöjen yhtenäistäminen Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä hyvinvointialueella työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Valvonnan toimenpiteinä hankkeessa valmistellaan hyvinvointialueelle ikääntyneiden palvelujen omavalvontaohjelma ja yhtenäinen omavalvonnan toimintamalli (käsikirja) kattamaan sekä julkiset että yksityiset palvelut.

Lisäksi hankkeessa työstetään yhteinen kotihoidon omavalvontasuunnitelma Lapin hyvinvointialueelle. Omavalvontasuunnitelma kattaa myös asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman, ja se linkittyy hyvinvointialueen kotihoidon lääkehoitosuunnitelmaan. Hankkeessa lisätään kotihoidon henkilöstön omavalvonnan osaamista.

Ikäystävällinen Lappi -hanke on mukana valmistelemassa ostopalvelu- ja palvelusetelihankintojen toimintaohjeita sekä sääntökirjoja.

Omavalvonta kotihoidossa -koulutusvideo