Työskentelymallit

Työprosessien kuvaaminen selkeyttää sosiaalialan ammatillista työtä ja yhteistoimintaa sekä lisää työntekijöiden suunnitelmallisuutta omassa työotteessaan. Hyvän sosiaalialan työn ajatellaan perustuvan kokonaisvaltaiselle asiakkaan kohtaamiselle, selkeälle suunnittelulle ja määritellyille tavoitteille. Mallinnettu työprosessi kuvaa sen mitä on tapahtumassa, milloin ja miksi.

Alta löydät mallit aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin malleja klikkaamalla mallin yhteydessä oleva vihreää asiasanaa. Mallit avautuvat toiseen verkkopalveluun.

120 Ylitornion nuorten palvelut

Ylitornion nuorten palvelut

julkaistu 2018

Malliin on kuvattu Ylitorniolla nuorille (alle 29-vuotiaille) tarjolla olevat palvelut ja niiden löytyminen. Malli on tarkoitettu työntekijöiden työvälineeksi, mutta myös nuorten ja heidän vanhempiensa käyttöön.

Mallin on työstänyt Ylitornion nuorten monialainen hyvinvointiryhmä. Mallin työstämisessä on tehty yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa (mm. Ylitornion lukio, terveyskeskus, ym.)

Linkki malliin

119 Asiakkaan tuen malli

Asiakkaan tuen malli

julkaistu 2018

Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa kuvattu asiakkaan tuen malli.

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

118 Ennakoivan kotiutumisen malli

Ennakoivan kotiutumisen malli 

julkaistu 2018

Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa kuvattu ennakoivan kotiutumisen malli.

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

117 Ennakoivan kotiutumisen malli (kehittäjäasiakasposteri)

Ennakoivan kotiutumisen malli (kehittäjäasiakasposteri)

julkaistu 2018

Kehittäjäasiakasposteri ennakoivan kotiutumisen mallista on luotu Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa.

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

116 Kehittäjäasiakastoiminta

Kehittäjäasiakastoiminta Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa

julkaistu 2018

Kehittäjäasiakastoimintaa ja yhteiskehittämistä kokeiltiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. 

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

115 Kehittäjäasiakkaiden keskustelukahvila - Kotihoidon asiakasmaksut

Kehittäjäasiakkaiden keskustelukahvila - Kotihoidon asiakasmaksut

julkaistu 2018

Torniossa yhteiskehittämistä toteutettiin mm. pitämällä kehittäjäasiakkaiden keskustelukahvilaa, jossa teemana oli kotihoidon asiakasmaksut. 

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

114 Kotihoidon asiakkaan polku

Kotihoidon asiakkaan polku

julkaistu 2018

Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa kuvattiin kotihoidon asiakkaan prosessia.

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

113 Lapin kotikuntoutuksen malli

Lapin kotikuntoutuksen malli

julkaistu 2018

Lapin kotikuntoutuksen malli on kuvattu Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa.

Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016-2018

Linkki malliin

112 Omaishoidon tuen toimintamalli - Lapin maakunta

Omaishoidon tuen toimintamalli - Lapin maakunta

julkaistu 2018

Omaishoidon tuen maakunnallista mallia kehitettiin I&O-kärkihankkeessa.

Hankekytkös: I&O-kärkihanke - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016-2018

Luonnos maakunnallisiksi omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi

Toimintakyvyn kartoitus alle 65-vuotiaille

Lasten toimintakyvyn arviointi

Keskeiset kehittämiskohteet

111 Perhekeskuksen palveluohjausmalli

Perhekeskuksen palveluohjausmalli

julkaistu 2018

Palveluohjauksen prosessimallinnuksen lähtökohtana on perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen tiivis linkkittyminen toisiinsa. Perhekeskuksen tehtävänä on verkostoida lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi, apu ja tuki ovat lähellä perheitä kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulu ja kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut. Tarvittaessa erityispalveluiden (lastensuojelu, erikoissairaanhoito) tuki, konsultaatio ja jalkautuvat palvelut toteutetaan osana perhekeskustoimintaa. Palveluohjaus on olennainen osa perhekeskustoimintamallia. Palveluohjauksen tehtävänä on koota asiakkaan ympärille tarvittava toimijaverkosto (esim. viranomaiset, järjestöt, seurakunnat sekä läheisverkosto).

Toimivalla palveluohjauksella voidaan taata perheille oikea-aikainen ja varhainen tuki. Nopeasti asiakkaiden tarpeisiin vastaamalla pystytään yleensä ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden tarvetta.

Hankekytkös: Perhekeskustoimintamalli Lappiin +  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2018

Linkki malliin