Posken neuvottelukunta

Neuvottelukunnan jäsenet  ja taustaorganisaatio

 • Merja Laitinen, Lapin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Leena Räsänen, Lapin aluehallintovirasto
 • Pia Ruotsala-Kangasniemi, Saamelaiskäräjät
 • Anita Lammassaari, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Outi Hyry-Honka, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Mirja Kangas, Rovaniemen kaupunki
 • Riitta-Liisa Korkeamäki, Oulun yliopisto
 • Hanna Toiviainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Arja Heikkinen, Oulun kaupunki
 • Hannu Pietiläinen, Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Lapin toimintayksikön ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsen, taustaorganisaatio

 • Kangas Mirja, Rovaniemen seutukunta
 • Niiranen Liisa, Kemi-Tornion seutukunta
 • Kauhanen Ritva, Lapin liitto
 • Häikiö Mikko, Lapin sairaanhoitopiiri
 • Moisanen Teija, Länsi-Pohjan perusterveydenhuollon yksikkö
 • Virta Pertti, Itä-Lapin seutukunta
 • Leukumaa Eeva, Tornionlaakson seutukunta
 • Pyyny Heidi, Lapin AMK
 • Näkkäläjärvi Anne, SámiSoster ry
 • Miettunen Nanna, Pohjois-Lapin seutukunta
 • Salminen Päivi, Lapin aluehallintovirasto
 • Hautala Sanna, Lapin yliopisto
 • Tiri Anri, Tunturi-Lapin seutukunta
 • Feodoroff Veikko, Saamelaiskäräjät
 • Kestilä Mervi, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Lammassaari Anita, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toratti Raimo, Lapin läänin vammaisneuvosto
 • Tanja Raappana, Ely-keskus, valvoja Esr hankkeet

Asiantuntijat    

 • Kostamo-Pääkkö Kaisa, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Pirttijärvi Maarit, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus       
 • Ylikangas Tiina, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sihteeri)