Posken neuvottelukunta

Neuvottelukunnan jäsenet  ja taustaorganisaatio

Neuvottelukunnan kokoonpano vuodelle 2023 päivittyy pian.

Lapin toimintayksikön ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokoonpano vuodelle 2023 päivittyy pian.

Posken ohjausryhmän kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat 21.12.2022

Kokousasiakirjat sähköpostikokoukseen 29.8.2022-5.9.2022