SámiPoske, Posken Saamelaisyksikkö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallisena erityistehtävänä on saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Saamelaisyksikkö huolehtii siitä yhdessä Posken muiden toimijoiden kanssa. Saamelaisyksikkö toimii hallinnollisesti Saamelaiskäräjien yhteydessä, mikä mahdollistaa hyvän yhteistyön ja saamelaisten vaikutusmahdollisuudet kehittämistyössä.

Saamelaisyksikön keskeisenä tavoitteena on saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen, sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen, vaikuttavuuden arviointi sekä näihin liittyviin tutkimus- ja koulutustarpeisiin vastaaminen. Saamelaisyksikkö tekee verkostoyhteistyötä alan viranomaisten kanssa ja pyrkii kehittämis- ja tutkimushankkeiden kautta edistämään saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden tilannetta. Ensisijaisena toiminta-alueena on saamelaisten kotiseutualue, mutta lisäksi pyritään edistämään saamelaisen palveluosaamista ja kehittämistä valtakunnallisesti. Tärkeänä tavoitteena on myös edistää ja vahvistaa saamelaisten sosiaali- ja terveysasioita koskevaa pohjoismaista saamelaisyhteistyötä.

Henkilöstö:

  • perushenkilöstö: ma. suunnittelija, joka työskentelee tällä hetkellä Enontekiöllä
  • ohjausryhmänä toimii Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite:

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisyksikkö
Tunturi-Lapin luontokeskus
Peuratie 15
99400 Enontekiö

Saamelaiskäräjät
Sajos
99870 Inari

Yhteyshenkilö

Lydia Heikkilä

Lydia Heikkilä, Suunnittelija / ma. Plánejeaddji
lydia.heikkila@samediggi.fi | 040 592 55 31 | Avaa henkilökortti