Avoimet työpaikat - ekollega

Avoimet työpaikat

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen.

Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Opinnäytetyöaiheita

Tuemme mahdollisuutta opinnäytetöiden tekemiseen. Jos haluat tietää ajankohtaisista opinnäytetyön aiheista ja mahdollisista aineistoista tai sinulla on opinnäytetyön aihe jo valmiina, voit ottaa yhteyttä suoraan hankkeiden vastuuhenkilöihin, joiden aihealueeseen työ liittyy.  Katso tästä henkilökunnan yhteystiedot

Harjoittelupaikat

Tarjoamme käytännön opetus- ja työharjoittelupaikkoja eri oppilaitosten ja alojen opiskelijoille.  Paikkoja on muun muassa sosiaalityön, taloushallinnon ja toimistopalvelujen sekä muotoilualan opiskelijoille.

Meillä jakson voi suorittaa joustavasti etä – ja lähityöskentelyä yhdistäen opetussuunnitelman mukaisesti eri mittaisissa jaksoissa pitkin vuotta.

Paikkoja ja ajankohtaa voit tiedustella suoraan seuraavilta henkilöiltä sähköpostitse:

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Tiina Ylikangas
Talous- ja henkilöstösuunnittelija
Puh. 040 353 14 08
tiina.ylikangas@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti