Digitaaliset palvelut ja teknologia

Digitaalisten palveluiden ajankohtaiset

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa suunnitellaan ikääntyneiden kotiin annettavia palveluita mm. turvapuhelinpalvelu, etäkotihoiva ja lääkeautomaatit ja näiden palveluiden yhdenmukaistamista koko Lapin hyvinvointialueelle.

Toimenpidekokonaisuus 2: Digitaalisten palvelujen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntäminen

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa suunnitellaan hyvinvointialueelle digitaalisia palveluita yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Syksyn 2022 aikana Ikäystävällinen Lappi -hankkeen työntekijät ovat vierailleet kaikissa Lapin hyvinvointialueen kunnissa ja tavanneet kotihoidon henkilöstöä. Samalla on kartoitettu olemassa olevat digitaaliset palvelut ja teknologia. Tämä nykytilan kartoitus on toiminut pohjana hankkeen jatkotyöskentelylle.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta on erityistä hyötyä harvan asutuksen alueilla, mutta niillä tuetaan jokaisen ikääntyvän henkilön kotona asumisen mahdollisuutta. Hyvinvointi- ja terveysteknologia mahdollistaa monen ikäihmisen osalta kotona asumisen pidempään. Teknologian avulla myös säästetään palvelujen tuottajien aika- ja työntekijäresursseja erityisesti harvan asutuksen Lapissa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaa kehitetään Lapin hyvinvointialueen työntekijöistä koostuvissa erilaisissa verkostoissa. Hanke on järjestänyt erilaisia kehittäjäkahviloita, joissa on ollut mukana kehittäjäasiakkaita koko hyvinvointialueelta. Kehittäjäkahviloissa on käsitelty mm. etäkotihoitoa ja näin lisätty tietoisuutta hyvinvointi- ja terveysteknologiasta.

Hankkeessa tuotetaan myös teknologian käsikirja osana kotihoidon käsikirjaa tukemaan teknologian käyttöönottoa ja käyttöä. Käsikirja tulee koko Lapin hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstön käyttöön Lapin hyvinvointialueen intraan Kaltioon.