Digitaaliset palvelut ja teknologia

Digitaalisten palveluiden ajankohtaiset

Mitä tällä hetkellä työstetään, mistä olisi hyvä kertoa?

Työpaketti 2: Digitaalisten palvelujen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntäminen

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa suunnitellaan hyvinvointialueelle digitaalisia palveluita yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Myös hyvinvointi- ja terveysteknologiaa hyödyntävän, asiakaslähtöisen kotihoidon suunnittelu ja kehittäminen sisältyvät hankkeeseen. Teknologiaa voidaan hyödyntää muun muassa etäkotihoivan, etälääkäripalveluiden, etäkuntoutuksen sekä arkea helpottavien apuvälineiden käytönohjauksen osana ja tukena. Hankkeessa tuotetaan myös teknologian käsikirja tukemaan teknologian käyttöönottoa ja käyttöä.

Hankkeessa toteutettavaan kehittämiseen sisältyy myös sähköisten yhteyksien toimivuuden selvittäminen sekä vaihtoehtoisten palveluiden tunnistaminen ja edistäminen, silloin kun sähköisten palveluiden hyödyntäminen ei ole mahdollista. Myös rajaseutujen erityisominaisuudet huomioidaan digitaalisia palveluita kehitettäessä.