Fasilitointi

Fasilitointi on ryhmänohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on tukea ja helpottaa ryhmän toimintaa, auttaa ryhmän jäseniä yhdistämään tietotaitonsa sekä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Fasilitoinnissa käytetään työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla ryhmä motivoituu, osallistuu ja sitoutuu yhteistyöhön.

Fasilitointia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi palavereissa, työyhteisöissä ja kehittämistyössä.
Fasilitaattoriksi kutsutaan henkilöä, joka ohjaa ryhmän keskustelua ja helpottaa ryhmän toimintaa. Fasilitaattori toimii neutraalissa roolissa, jossa hän ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä.

Menetelmäosaajat

Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija, lastensuojelu
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Jaana Jokinen
Sosiaalityön kehittämispäällikkö
Puh. 040 688 83 17
jaana.jokinen@poske.fi; jaana.jokinen@oamk.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti
Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Maria Martin
Erityisasiantuntija
Puh. 040 732 98 43
maria.martin@lapha.fi
Lapin hyvinvointialue, Digitaaliset palvelut, Rovaniemi
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija (Työvapaalla 31.7.2023 asti)
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Sirkka Soramäki
Johdon työnohjaaja
Puh. 040 7699599
sirkka.soramaki@lisor.fi
Lisor Oy
Henkilökortti