null Kaisa Kostamo-Pääkkö

Henkilön kuva

Kaisa Kostamo-Pääkkö

Kehitysjohtaja / työelämäprofessori

Olen sosiaalisen asiantuntija ja kehittäjä. Minua motivoi sosiaaliset kysymykset, ihmisten hyvinvointi ja vaikuttamistyö. Haluan olla heikommassa asemassa olevien ihmisten asialla.

Yhteystiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
040 570 28 44
Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi

Kieliosaaminen

ruotsi
englanti

Koulutus ja opinnot

 • Yhteiskuntatieteiden tohtori,sosiaalityö
  • Väitöskirjatutkimus 2001: "Puheet avohuoltopainotteisia, toimenpiteet laitoskeskeisiä" analyysi paikallisesta palvelujärjestelmästä mielenterveyssektorilla. Acta Universitatis Lapponiensis 39. Lapin yliopisto. Rovaniemi.
 • Voimauttava valokuva -työmenetelmä 2012
 • ART-ohjaaja ja PerheART-ohjaaja 2013
 • Valmentava johtaminen (LMI, Leadership Management International) 2015
 • Onnistunut muutoksen johtaminen 2016
 • Fasilitointikoulutukset I II III 2019

Kokemus ja osaaminen

 • Esimies-, hallinto-, kehittämis-, suunnittelu-, konsultointi-, tutkimus- ja opetus:
  • esimiestehtävät ja henkilöstöhallinto
  • työtiimin tiimityöskentelyn kehittäminen eri menetelmillä sekä työkokousten ja seminaarien järjestäminen ja vetäminen (fasilitointi)
  • raportointi (toimintakertomukset, -suunnitelmat, artikkelit, hankeraportoinnit, tutkimukset, selvitykset, strategiat)
  • taloushallinto (budjetointi ja raportointi)
  • hyvinvointistrateginen ohjelmatyö
  • eri kehittämishankkeiden suunnittelu, hakeminen, suunnitelman tekeminen, koordinointi, johtaminen ja taloushallinnointi sekä vastuu
  • kuntien hyvinvointipalveluiden rakenteet ja palvelujärjestelmän kehittäminen
  • mielenterveyspalveluiden kehittäminen (asumis-, ja kuntoutuspalvelut)
  • sosiaalityön ja -palveluiden vaikuttavuuden arviointi
  • työprosessien mallintaminen (sosiaalityö, päihdetyö)
  • sosiaalialan tietoteknologian kehittäminen ja hyödyntäminen
  • ryhmien vetäminen (mm. ART -ryhmät nuorille, ryhmien fasilitointi)

Menetelmäosaaminen

Työskentelyalue Minulla on mahdollisuus toimia menetelmäosaajana Pohjois-Suomessa ja voin käyttää etäyhteyksiä.