Sosiaalihuollon ammattilaisselvitys - ekollega

Sosiaalihuollon ammattilaisselvitys

Uutiset

Selvityksen eteneminen

Ensimmäinen kysely organisaatioihin: 23.5.2023 
Ensimmäisen kyselyn deadline: 16.6.2023 
Ensimmäisiä alustavia tuloksia: 8/2023 

Toinen kysely ammattilaisille: 9/2023
Toisen kyselyn deadline: 30.9.2023 
Alustavia tuloksia toisesta kyselystä: 10/2023 

Selvityksen ensimmäinen rapotti: 12/2023
Uusintakysely organisaatioihin: v. 2024 

Tietoa selvityksestä
 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toteuttaa selvityksen alueemme sosiaalihuollon ammattilaisista. Selvitys koskee Pohjoisen YTA-alueen hyvinvointialueilla eli Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia.  

Pyrimme saamaan näkyväksi sosiaalihuollon ammattilaisia koskevaa tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita mm. ammattilaisten sijoittumisen, saatavuuden, pysyvyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Lisäksi selvitämme sosiaalihuollon ammattilaisten osaamista ja sitä, millaisin menetelmin monialaista työtä tehdään.  

Selvitystä hyödynnetään hyvinvointialueiden ja Pohjoisen YTA -alueen suunnittelu- ja kehittämistyössä.  

Selvitys toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa. Selvityksen suunnittelutyössä on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Aineistoa selvitykseen kerätään Webropol-kyselyin ja tietopyynnöin. Ensimmäinen kysely lähetetään vastaajille huhtikuun aikana.

Tutustu tutkimustiedotteeseen ja tietosuojailmoitukseen (linkit avautuvat uudelle välilehdelle). 

 

Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aiempi sosiaalihuollon ammattilaisia koskeva selvitys toimii pohjana uudelle sosiaalihuollon ammattilaisselvitykselle. Tutustu aiempaan julkaisuun tästä linkistä.

Yhteystiedot

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija, lastensuojelu
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Sanna-Liisa Liikanen
Tutkija
Puh. 050 465 5526
sanna-liisa.liikanen@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Ulla Sotaniemi
Erityisasiantuntija
Puh. 0406198074
ulla.sotaniemi@poske.fi
Kansa-Koulu 5 -hanke
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti