Sosiaalihuollon ammattilaisselvitys - ekollega

Sosiaalihuollon ammattilaisselvitys

Uutiset

Tietoa selvityksestä

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toteuttaa selvityksen alueemme sosiaalihuollon korkeakoulutetuista ammattilaisista. Selvitys koskee sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia. Pyrimme saamaan näkyväksi sosiaalihuollon ammattilaisia koskevaa tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita mm. ammattilaisten sijoittumisen, saatavuuden, pysyvyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Lisäksi selvitämme kieli- ja kulttuurista osaamista ja sitä, millaisin menetelmin monialaista työtä tehdään. 

Selvitys toteutetaan Pohjoisella YTA-alueella (Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla) kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä ja se koskee sosiaalihuollon palveluita tarjoavia julkisia organisaatioita. Selvitystä hyödynnetään Pohjoisen YTA -alueen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Tietoa tarvitaan esimerkiksi tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa. 

Kysely toteutetaan yhteistyössä Lapin Yliopiston ja POPsote –hankkeen kanssa. Lisäksi suunnittelutyössä ovat olleet mukana Lapin kunnat ja Oulun kaupunki.

Aineistoa selvitykseen kerätään Webropol-kyselyllä, joka on lähetetty sähköpostilla Pohjoisen YTA-alueen organisaatioihin 8.11.2021. Aineistonkeruu päättyy joulukuussa 2021.

Selvityksen eteneminen

Kysely organisaatioihin: 8.11.2021
Ensimmäinen deadline : 22.11.2021
Vastausaikaa jatkettu: 9.12.2021 saakka
Aineistonkeruu päättyy: 31.12.2021
Tulosten analysointi: 1.1.2022-28.2.2022
Ensimmäiset tulokset: helmikuu 2022
Selvityksen ensimmäinen raportti valmistuu: 31.3.2022
 

Tuloksia ja tilastotietoa

Selvityksen alustavia tuloksia ja tilastotietoa kootaan tähän

Yhteystiedot

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto / Kansa-koulu III
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Maija Hiltula
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
MoniSoTE -hanke
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Sanna-Liisa Liikanen
Tutkija
Puh. 050 4655526
sanna-liisa.liikanen@oamk.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti