Pohjoinen lastensuojelu 20-22 - ekollega

Hankkeen, Kolpeneen ja Posken logot

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hanke on päättynyt 31.12.2022, eikä hankesivuja enää päivitetä.

Uutiset

Tapahtumat

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 2020-2022
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hankehallinnoija: Kolpene
 • Toimintakustannukset: 900 000€
 • Rahoittaja: Sosiaali-ja terveysministeriö

Twitterin ikoni 

Hankkeen Twitter-tili 
(linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Työntekijät 

Tietoa hankkeesta

Hanke toteutetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske.

Tavoitteet

 1. Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.
 2. Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia omissa prosesseissaan
 3. Ammattilaisten osaaminen vahvistuu

Kehittämistyön toteutus ja toimenpiteet

Osahankkeiden käytännön kehittämistyö toteutetaan alueiden toimijoiden kanssa suunniteltujen pilottien avulla.  Kaikkien osahankkeiden kehittämisessä ovat mukana päihde-, mielenterveys- ja sivistyspalveluiden toimijat. Lastensuojelun lapsia, nuoria ja perheitä kutsuttu mukaan palveluiden kehittämiseen. Alueittain on kartoitettu toimivat käytännöt ja niiden hyödynnettävyys palveluiden kehittämisessä. Osahankkeissa on sovittu ja aikataulutettu tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja pilotit ovat käynnistyneet.  Palveluiden yhteen nivoutuminen ja yhteistoiminta varmistetaan järjestämällä pilottien toteutumisen kannalta olennaiset tilaisuudet ja työkokoukset. 

Kehittämistyön tuloksia ja toimintamalleja 

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit, materiaalit ja pilotit on koottu kaikille avoimeen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristöön, Innokylään. Pääset tutustumaan materiaaleihin klikkaamalla tätä linkkiä (siirryt toiseen palveluun). Innokylässä kuvattuja toimintamalleja ovat:

 • Jälkihuollon perehdytysmateriaali työntekijöille
 • Kokeiluja systeemisen työn vahvistamiseksi
 • Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa
 • Lakia ja lastensuojelua -keskustelufoorumit
 • Lapin lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä
 • Lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi
 • Lapsen suojelu ammattilaisten yhteisenä tehtävänä
 • Lasten vertaistukiryhmä
 • Lastensuojeluilmoituksen prosessi
 • Lastensuojelun ja opetustoimen yhteistyö
 • Lastensuojelun konsultaatiotuki
 • Lastensuojelun tukipakki
 • Mielenterveys- ja riippuvuusongelmien puheeksi ottaminen sosiaalihuollossa
 • Monialainen jalkautuva työparimalli
 • Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa
 • Palvelutarpeen arvioinnin lainsäädännön ytimessä
 • Sijoitetun lapsen koulupolku
 • Yhteistyön malli; lastensuojelu/perhesosiaalityö ja päihde- ja riippuvuuspalvelut
   

Timanteista toiminnaksi -seminaari

Kehittämistyön tuloksia avattiin 15.11.2022 Timanteista toiminnaksi -päätösseminaarissa. Voit lukea tapahtumasta lisää tästä linkistä.

Osahankkeet ja kehittämiskokonaisuudet