Pohjoinen lastensuojelu 20-22 - ekollega

Hankkeen, Kolpeneen ja Posken logot

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Uutiset

Tapahtumat

Tietoa hankkeesta

Hanke toteutetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske. 


Hanke toteutetaan kuuden (6) osahankkeen avulla:

 1. Kainuu; Kainuun sotekuntayhtymä
 2. Soite: Keski-Pohjanmaa
 3. Pohjois-Suomensosiaalialan osaamiskeskus, Poske; Lappi
 4. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio; Oulun eteläiset kunnat
 5. Oulu
 6. Oulunkaaren kuntayhtymä; Oulun ympäristökunnat, Oulunkaari, Kuusamo, Taivalkoski

 

Tavoitteet

 1. Kehitämme palveluiden yhteistoimintaa niin, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.

 2. Varmistamme, että lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia omissa prosesseissaan

 3. Vahvistamme ammattilaisten osaamista

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteet saavutetaan suunniteltujen työpakettien ja yhteisen kehittämisen avulla. Palveluiden asiakkaita, johtoa ja työntekijöitä kutsutaan mukaan.  Kehittämistyössä hyödynnetään alueella olevaa osaamista ja työvälineitä sekä jo toimivia käytäntöjä.  Sovitaan yhteisesti käytännöistä, jota mahdollistavat ja vahvistavat lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Kehittämistyö toteutuu tiiviissä yhteistyössä alueella meneillään olevien hankkeiden kanssa mm. tulevaisuuden sotekeskus- ja OT-keskus-jatkovalmistelu -hankkeiden kanssa. Yhteistyö näyttäytyy mm. yhteisesti järjestettyinä tilaisuuksina ja työkokouksina.

TYÖPAKETIT
Työpaketti 1: Palveluiden monialaisuus ja monitoimijaisuus
Työpaketti 2: Osaamisen vahvistuminen mm. systeemisen lastensuojelumalli ja sen juurruttaminen palveluiden rakenteisiin. Aiemman hankitun osaamisen hyödyntäminen
Työpaketti 3: Yhteiskehittäminen kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 2020-2022
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hankehallinnoija: 
 • Toimintakustannukset: 900 000€
 • Rahoittaja: Sosiaali-ja terveysministeriö

Työntekijät

Twitterin ikoni Siirry hankkeen Twitter -tilille tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)