Lastensuojelun kehittäminen Pohjois-Suomessa 20–22 -hankkeen ohjausryhmä

Pohjoinen lastensuojelu 20–22 -hankkeelle nimettiin ohjausryhmä. Monialaisia palveluita kehitettäessä on tärkeää, että ohjausryhmässä ovat edustajat lastensuojelu-, sivistys-, päihde- ja mielenterveyspalveluista. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet nimettiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista.

Ohjausryhmään pyydettiin nimeämään jäsen ja varajäsen Kainuusta, Keski-Pohjanmaalta, Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta (3). Lisäksi ohjausryhmään kutsuttiin sivistyspalveluiden edustaja ja varajäsen. Palveluiden edustajiksi kutsuttiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden edustaja ja varajäsen, kehittäjä-/ kokemusasiantuntija, 2 jäsentä Soite ja Veturointi- toiminnasta ja järjestön edustaja. Nimetty ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ohjausryhmässä käsiteltävät asiat esittelee hankkeen projektipäällikkö. Ohjausryhmään kuuluvat STM:n nimeämät hankkeiden valvojat Liisa Jokinen ja Susanna Hoikkala STM:stä. Pohjoinen lastensuojelu 20–22 -hankkeen ohjausryhmän nimesi Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallitus.

Alue Jäsen Varajäsen
Soite Minna Lönnbacka
palvelualuejohtaja
Maarit Biskop
johtava sosiaalityöntekijä
Kainuun sosiaali- ja   terveydenhuollon kuntayhtymä Marja.Liisa Ruokolainen
sosiaalialan erikoissuunnittelija

Tarja Juppi
vastuualuepäällikkö

Lappi Miia Virtamo
palveluesimies, Rovaniemi
Kati Aikio
sosiaalityön johtaja, Sodankylä
Oulunkaaren kuntayhtymä Leena Pimperi-Koivisto
kuntayhtymän johtaja
Auri Haataja
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
Oulu Arja Heikkinen
sosiaalijohtaja
Carita Haapala
palveluesimies
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pirjo Matikainen
hyvinvointipalvelujohtaja
 
Sivistyspalvelut Jaakko Viitasaari
rehtori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hannu Säävälä
ayl. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 
Veturointitoiminta

Niina Jääskeläinen
ohjaaja/asiantuntija

Mervi Saloheimo
Auta Lasta

 
Järjestötoimijat Saija Himanka
Ehyt ry
 
STM Liisa Jokinen
erityisasiantuntija
 
Poske

Kaisa Kostamo-Pääkkö
puheenjohtaja, kehitysjohtaja

Tiina Ylikangas
talous- ja henkilöstösuunnittelija

 

 

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 ohjausryhmän kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat 17.8.2022

Kokousasiakirjat 5.5.2022