Lapin osahanke - ekollega

Lapin osahanke

Lapin osahankkeessa

  • Pilotoidaan Lapin lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä. Asiantuntijatyöryhmän tavoitteena on turvata moniammatillista asiantuntemusta Lapin alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käyttöön sekä luoda malli monialaisen asiantuntijatyöryhmän toiminnalle ja juurtumiselle.
     
  • Kehitetään ja tuetaan lastensuojelun ja sivistyspalveluiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tavoitteena on selkiyttää lastensuojelun ja koulun välistä yhteistyötä ja rooleja lisätä tietoja käytänteistä, prosesseista ja tukimuodoista.
     

  • Vahvistetaan lastensuojelun sekä sen yhdyspinnoilla toimivien ammattilaisten osaamista. Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -osahankkeiden ja muiden hankkeiden yhteistyönä suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat ammattilaisten osaamista monialaisesti

Lapin osahankkeen kehittämistoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja lastensuojelun yhdyspinnoilla toimivien hankkeiden kanssa. Lapin osahankkeen taustalla toimii alueen toimijoista koostuva projektiryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja arvioida tehtyjä toimenpiteitä tavoitteiden toteutumiseksi.

Lisätietoja:
Maija Hiltula, Kehittäjäsosiaalityöntekijä
maija.hiltula@poske.fi | 040 668 6354
Avaa henkilökortti