Osallisuuden vahvistaminen - ekollega

Osallisuuden vahvistaminen

Hankealueella järjestettiin 23.09.2021 Osallisuuden ytimessä -seminaari, jolla kiinnitettiin huomio lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen omissa palveluissaan. Tilaisuuden  tarkoituksena oli vahvistaa asiakkaana olevien lasten ja nuorten kohtaamista.

Pohjoinen lastensuojelu hankkeen osallisuuden vahvistamisen keskiössä on kohtaaminen, osallisuus, hyvän näkeminen ja sen vahvistaminen.

Osallisuuden ytimessä -webinaarin monialaisesti toteutetuissa puheenvuoroissa kuultiin, miten jokainen voi vaikuttaa omaan tapaansa kohdata ihmisiä.

Veturointi. Leinonen, Körkkö & Jääskeläinen

Kohtaamisen merkitys, Netta Mursu

Millainen jälki minusta jää. Helena Puolakka

Harrastajateatteri Rete - Hyvä palaveri esitys

Kansallinen lapsistrategia. Johanna Laisaari

Harrastajateatteri Rete - Huono palaveri esitys