null Sirpa Limma

Henkilön kuva

Sirpa Limma

Kehittämiskoordinaattori Pohjoinen lastensuojelu -hanke 50% ja Sairaanhoitaja/tiimivastaava 50%

Yhteystiedot

sirpa.limma@ouka.fi
0447036038

Koulutus ja opinnot

 • Sairaanhoitaja (YAMK) Kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma
 • Sairaanhoitaja
 • Lastenhoitaja
 • Art-ryhmän vetäjä
 • Työhyvinvoinnin asiantuntija
 • Psykologian perusteet
 • TLP perheinterventiokliinikko, Lapset puheeksi kouluttaja
 • Julkisensektorin perheterapia koulutus

Kokemus ja osaaminen

 • Sairaanhoitaja, tiimivastaava LANU-työryhmässä
 • Palveluesimiehen sijainen LANU-työryhmässä
 • Sairaanhoitaja varhaisnuorten psykiatrisella osastolla 
 • Ohjaaja, tapaamispaikkaohjaaja Oulun ensi ja turvakodilla
 • Lastenhoitaja päiväkodeissa Rovaniemellä ja Oulussa
 • Pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kassa tehtävässä työssä sekä työntekijän että esimiehen roolissa
 • Vahva perhe ja verkostokeskeinen työote

Menetelmäosaaminen

Työskentelyalue Minulla on mahdollisuus toimia menetelmäosaajana Oulussa ja voin käyttää etäyhteyksiä.