null Jaana Jokinen

Jaana Jokinen

Sosiaalityön kehittämispäällikkö (60% työaika)

Kehittämistyö on onnistunut, kun muutostyö kytkeytyy osaksi palveluita. 

Yhteystiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
jaana.jokinen@poske.fi
040 688 83 17
Isokatu 60, 90100 Oulu

Koulutus ja opinnot

 • Sosiaalityöntekijä (YTM)
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja Lapset puheeksi kouluttaja (menetelmä- ja kouluttajakoulutukset) Systeeminen lastensuojelu-toimintamallin kouluttaja
 • Työnohjaaja
 • Lastensuojelun laatuvalmentaja
 • ART ja Family TIES Perhe ART kouluttaja ja ryhmänohjaaja
 • Sosiaalityö lasten ja perheiden kanssa
 • Fasilitointi koulutus (3)

Kokemus ja osaaminen

 • Erityis-ja vaativan tason palveluiden kehittäminen (LAPE, OT-keskus)
 • Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden implementointi -koulutus, johtoryhmät, palveluohjaus, rakenteet seurannalle ja arvioinnille
 • Lastensuojelun kehittämistyö; tuki menetelmien käyttöön
 • Laatu, toiminnanohjaus, palveluprosessit ja sijaishuollon toimintamallien kehittäminen
 • Organisaatiouudistus: Toiminnan profilointi, johtamisjärjestelmän uudistaminen, uusien toimintamallien kehittäminen sijaishuoltoon
 • Erityinen huolenpito; Toimintamallin, palveluohjauksen ja perhetyön prosessien kehittäminen
 • Muuta: tuntiopettaja Lapin yliopisto, sairaanhoitaja Kellokoski mm. nuorisopsykiatria, ohjaaja Onnelan lastenkoti

Menetelmäosaaminen

Työskentelyalue Minulla on mahdollisuus toimia menetelmäosaajana Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Voin käyttää etäyhteyksiä.