Hoitotakuu ja palveluvelka - ekollega

VASA2-hankkeen hankelogot: Vasa, Poske, Lapin hyvinvointialue ja NextGeneration EU

Hoitotakuu ja palveluvelan purkaminen

Ajankohtaista

Vammaisten palveluiden työpaketti: 

 • Syksyn aikana on suunniteltu ja organisoitu palvelutarpeen arviointi -valmennuksia. Marraskuussa järjestetään ensimmäinen valmennus ja talvella 2024 järjestetään kaksi etävalmennusta Lapin hyvinvointialueen vammaispalveluiden viranomaistyötä tekeville ammattilaisille. Valmennusten tavoitteena on yhtenäistää ja kirkastaa palvelutarpeen arvion prosessia Lapin hyvinvointialueella.
 • Valmennusten suunnittelun lisäksi kehittämistyö on käynnistynyt kaakkoisen alueen vammaispalveluiden nykytilanteen kartoittamisella, tavoitteena on ollut nostaa esiin kehittämisen kohteita.

Ikäihmisten palveluiden työpaketti:

 • Syksyn aikana on koottu hyvinvointialueen kanssa yhteinen kehittämistiimi. Tiimin tarkoituksena on olla ideoimassa ja tukemassa hankkeessa tehtävää työtä.
 • Työpaketissa on perehdytty muiden sotealueiden tilannekeskusmalleihin ja liikkuvien yksiköiden toimintaan ikäihmisten palveluissa.
 • Tällä hetkellä on suunnittelussa hoidollisen osaamisen koulutuskokonaisuus asumispalveluiden ja kotihoidon ammattilaisille. 

Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden työpaketti: 

 • Neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen muutamia nostoja 
  • Suunnittelemme kehittämistiimissä kovaa vauhtia kehittämistyön etenemisen steppejä, jotta saamme ammattilaisten yhteisistä kuukausittaisista ajoista kaiken mahdollisen hyödyn irti.

   • Seuraavassa 2. työpajassa 12.12. klo 13–15 tulemme jakaantumaan pienempiin työryhmiin (lapset, nuoret ja aikuiset) ja lähdemme hahmottelemaan palvelupolun rakennetta yhteisestä tavoitetilasta käsin. Tulemme jatkamaan tätä työtä vielä tammikuun tapaamisessa.

   • Olemme tavanneet muiden hyvinvointialueiden nepsykehittäjiä marraskuun aikana. Tapasimme Pirkanmaan, Kainuun, Satakunnan, Kanta-Hämeen sekä Pohjois-Savon kehittäjiä. Keski-Suomen kehittäjien tapaamista emme saaneet sovittua vielä ja Etelä-Karjalasta on tuloillaan heidän neuropsykiatrisen osaamiskeskuksen esittely joulukuulla.

   • Neurokirjon nuorille, aikuisille ja perheille on tulossa kysely liittyen palveluihin ja niiden toteutumiseen. Kysely on tällä hetkellä kielenkääntäjillä ja pyrimme saamaan sen jakoon kentälle joulukuun alussa. Toivomme, että kyselyä jaetaan laajasti kohderyhmälle verkostoissa eteenpäin. Laitamme kyselyn tiedoksi kieliversioiden valmistuttua.

  • Saamenepsy-kehittämistiimi on aloittanut toimintansa elokuussa. Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten nepsy-palveluiden kehittäminen tapahtuu tiiviisti suomenkielisten palveluiden rinnalla. Lisätietoja saamenkielisen neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen asiantuntijalta pilvi.vuomajoki(at)lapha.fi.
  • Lue lisää neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen ajankohtaisista (linkki avautuu uuteen välilehteen).
 • Opiskeluhuollon kehittämiskokonaisuus on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämässä Sujuvat palvelut -valmennuksessa. Lue lisää aiheesta täältä (linkki avautuu uuteen välilehteen). 
  • Hyvinvointialue on valinnut valmennukseen pilotiksi ”Alakouluikäisten perustason mielenterveyspalveluiden kehittäminen Rovaniemellä". Valmennuksen tavoitteena on tukea hyvinvointialueen kehittämisosaamista, jota voi hyödyntää laajasti kaikessa työn kehittämisessä. 
 • Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisen kokonaisuudessa yhtenä tavoitteena on kuvata Lapin hyvinvointialueelle päihdepalvelu- ja hoitoketju. Kehittämistyössä tavoitetta on lähdetty edistämään luomalla aluksi tilannekuvaa päihde- ja riippuvuuspalveluista Lapin hyvinvointialueella.
  • Hankkeessa on yhdessä hyvinvointialueen kanssa syksyn 2023 aikana koottu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista työryhmä. Työryhmän tarkoitus on tuottaa työryhmätapaamisilla asiantuntijatietoa päihdepalvelu- ja hoitoketjun muodostamiseksi. 
  • Työryhmä on kokoontunut kerran. Loppuvuoden aikana hankkeesta tavataan työryhmän ammattilaiset yksilötapaamisilla. Tapaamisilla tuotettua tietoa käytetään palveluketjun pohjana, mitä lähdetään vuoden 2024 aikana työstämään.
  • Lisäksi hankkeessa on syksyllä meneillään selvitys sosiaalihuoltolain mukaisen päiväkeskustyön nykytilasta hyvinvointialueella.

Hoitotakuu ja palveluvelka -osion kokonaisuudet

Kokonaisuuden tavoitteena on edistää hoitotakuun toteutumista ja purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Palveluvelan purkamisen ja palvelujen piiriin pääsyn parantamiseksi osion ensimmäisessä kokonaisuudessa kehitetään pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluita tarvitsevien hoitoon ja palveluiden piiriin pääsyä. Tämän lisäksi kehitetään mielenterveys- ja riippuvuuspalveluita, vammaispalveluita ja ikäihmisten palveluita. 

VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty koronapandemian aiheuttamaa hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osalta. Selvitystyöstä on laadittu julkaisu: "Se on sellainen velka, jota me tullaan maksamaan tosi, tosi raskaasti" - koronapandemian aiheuttama palveluvelka Lapin hyvinvointialueella (julkaisuun pääset tästä). Hoitotakuu ja palveluvelka-osioiden esittelyteksteissä avataan selvityksessä esille nousseita asioita. 

Lue lisää Hoitotakuu ja palveluvelka -osion kehittämiskokonaisuuksista alla olevien painikkeiden kautta:
 

Hoitotakuu ja palveluvelka -kokonaisuuden työntekijät

Heidi Bergman
Projektipäällikkö
Puh. 040 670 7702
heidi.p.bergman@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Marjo Häyry
Erityisasiantuntija, neuropsykiatrinen palvelupolku
Puh. 040 620 8291
marjo.hayry@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Jonna Lindholm
Erityisasiantuntija
Puh. 040 670 4394
jonna.lindholm@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Tiia Lääkkölä
Erityisasiantuntija
Puh. 0406278350
tiia.laakkola@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Eeva Maijala
Hankesuunnittelija
Puh. 040 489 5731
eeva.maijala@poske.fi
VASA2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Ulla Narumo
Erityisasiantuntija
Puh. 040 1811 596
ulla.narumo@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Pilvi Vuomajoki
Áššedovdi │Asiantuntija
Puh. 040 650 7559
pilvi.vuomajoki@lapha.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Miia Välimaa
Erityisasiantuntija
Puh. 040 508 9415
miia.valimaa@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti