Hytetu-palvelukonsepti - ekollega

VASA2-hankkeen hankelogot: Vasa, Poske, Lapin hyvinvointialue ja NextGeneration EU

Hytetu-palvelukonsepti

Uutiset

Tapahtumat

Ajankohtaista

 • Lokakuun alussa palvelutarjottimen kehittämisen tiimiin saatiin uutena vahvistuksena Petra Kannisto (koordinaattori, PTV). Petran pääasiallisena toimenkuvana on tukea Lapin kuntia hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ja toimintojen kuvaamisessa ja kirjaamisessa palvelutietovarantoon (PTV) sekä avustaa alueen järjestöjä niiden toimintojen kuvaamisessa ja kirjaamisessa palvelutietovarantoon tai Lähellä.fi palveluun.  Palvelutarjottimen kehittämisen osalta on osallistuttu Tarmoa digiratkaisun kansalliseen kehittämistyöhön (avautuu uuteen välilehteen). Kehittämis- ja strategiapalveluiden johtoryhmän 27.10 tekemän päätöksen mukaisesti Lapin hyvinvointialue osallistuu Tarmoan pilotointiin muiden hyvinvointialueiden kanssa. 

 • Hankkeen osatoteuttajan Lapin yliopisto vastuulla on kypsyysanalyysimallin laatiminen. Tämän tiimoilta on toteutettu kaikkiaan 22 kpl haastatteluita, parhaillaan käynnissä ovat niiden analysoinnit.

 • Arkeen Voimaa aluekoordinaattori Linda Jaako osallistui valtakunnalliseen ryhmänohjaaja -koulutukseen syyskuussa 2023. Lappiin on  koulutettu syyskuussa 16 Arkeen Voimaa -ohjaajaa. Lokakuussa käynnistyivät ensimmäiset lappilaisten itse vetämät ryhmät (kohtaava & Teams). Loppuvuoden aikana jatketaan pysyvän toiminnan rakenteiden suunnittelua. 

 • Hanke on vastannut hyvinvointiläheteverkoston kansallisen ja alueellisen verkoston koordinoinnista. Syksylle suunniteltu linkkihenkilökoulutus siirtyi vuoden 2024 alkuun (haku avautunut). Syksyllä on jatkettu koordinaattorikoulutuksen suunnittelua yhteistyössä kollektiivin osapuolten kanssa.  Lisäksi on järjestetty linkkihenkilöiden mentorointitapaamisia sekä käynnistetty lähetteen tekijöiden koulutus ja materiaalien kehittäminen. Hyvinvointilähete toimintamallia on esitelty laaja-alaisesti eri  sidosryhmien edustajille.  Syksyllä on jatkettu yhteistyötapaamisia ja keskusteluita hyvinvointilähete toiminnan koordinoimiseksi suunnitellun kollektiivin osapuolten kanssa.

 • Arjen turvan toimintamallien palvelualuekohtainen pilotointi (Itä-Lappi) ja rakenteiden valmistelu käynnistyi syksyllä. Teemakoulutukset 2 kpl valmistuvat vuoden loppuun mennessä (tiedolla johtaminen ja palvelumuotoilulla tuloksiin). Lisäksi on käynnistetty keskustelut mm. viranomaisten, riippuvuuspalveluiden, hyvinvointialueen (sosiaalipalvelut) ja rikosuhripäivystyksen kanssa tilastoinnin mahdollisuuksista toimintamallien (HSS, MARAK, Ankkuri ja Riko) näkökulmasta.

Mistä on kyse?

Tarve matalan kynnyksen terveyttä ja sosiaalista toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämiselle tulee kasvamaan Lapissa. Tämä tarkoittaa, että kunnissa tulisi panostaa muun muassa liikuntaan, ravitsemusneuvontaan, taiteeseen ja kulttuurin liittyvien vaikuttavaksi todettujen interventioiden toteuttamista ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Toiminnalla pyritään vastaamaan Lapin väestön tunnistettuihin hyvinvointitarpeisiin (mm. perheiden ja työikäisten hyvinvointia ja terveyttä tukeva elämäntapa, lasten ja nuorten hyvä mielenterveys, ikääntyneiden toimintakyky, hyvä elämä ja osallisuus, koko väestön arjen turvallisuus).

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla sekä varhaisen vaiheen ongelmien tunnistamisella ja tilanteissa oikea-aikaisella toimisella pystytään reagoimaan ennen kuin ongelmat alkavat kasaantua. Ennaltaehkäisevän toiminnan mahdollistavat toimivat matalan kynnyksen palvelut sekä yhteistyö, missä merkittävää on oikeanaikainen ja -paikkainen palveluohjaus. Ohjauskäytänteistä esimerkiksi liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden, järjestötoiminnan ja seurakuntien sekä sote-palveluiden kesken on paikallisesti sovittu, mutta systemaattisuus puuttuu vielä, ja sitä pyritään kehittämään näillä yhteistyörakenteilla.

Investointi 2 osion työpakettien toimenpiteillä pyritään myös turvaamaan ja kehittämään kuntien, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien yhteistyönä toteutettava ennaltaehkäisevä työ sekä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen liittyvät tehtävät.

Osatoteuttajina investointi 2 osiossa ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Hankeaika on 1.1.2023 – 30.6.2025   

Investointi 2 -osion hankeväki

 • Tiina Hyötylä, Arkeen Turvaa -aluekoordinaattori
 • Mari Kaltemaa-Uurtamo, Projektipäällikkö
 • Jari Martikainen, Suunnittelija
 • Linda Jaako, Arkeen Voimaa -aluekoordinaattori
 • Elina Välimaa, Hyvinvointilähete-aluekoordinaattori
 • Vilma Sydänlammi, Hyvinvointilähete-aluekoordinaattori

Investointi 2 -osion työntekijät

Tiina Hyötylä
Aluekoordinaattori
Puh. 0407564558
tiina.hyotyla@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Linda Jaako
Arkeen voimaa -aluekoordinaattori
Puh. 040 849 6297
linda.jaako@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Mari Kaltemaa-Uurtamo
Projektipäällikkö
Puh. 040 624 8637
mari.kaltemaa-uurtamo@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Investointi 2 -osio
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Petra Kannisto
Koordinaattori, Palvelutietovaranto (PTV)
Puh. 040 549 4366
petra.kannisto@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Jari Martikainen
Suunnittelija
Puh. 040 623 6507
jari-pekka.martikainen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Investointi 2 -osio
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Vilma Sydänlammi
Aluekoordinaattori
Puh. 040 686 4054
vilma.sydanlammi@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Elina Välimaa
Aluekoordinaattori
Puh. 040 6529 356
elina.valimaa@poske.fi
VASA2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti