Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut - ekollega

VASA2-hankkeen hankelogot: Vasa, Poske, Lapin hyvinvointialue ja NextGeneration EU

Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen

banneri: klikkaa tästä ja kommentoi tiimin valmistelemia palveluketjuluonnoksia

Työpaketin esittely

Koronapandemian aikana mielenterveyspalveluiden tarve merkittävästi kasvoi Lapissa. Selvitykset osoittivat, että Lapin hyvinvointialueella on mielenterveys ja riippuvuus palveluiden kokonaisuus hajanainen ja resurssit ovat paikoin niukat, eritoten pienissä ja harvaan asutuissa kunnissa. Matalan kynnyksen palveluita meillä on tarjolla, mutta ensimmäisen kontaktin jälkeen usein joudutaan jonottamaan hoitoon. Saamenkielisissä palveluissa on puutteita ja niiden haavoittuvuus korostui koronapandemian aikana.  

Työpaketin tavoitteet: 

  • Vahvistaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita hoitoon ja palvelun piiriin pääsyn turvaamiseksi sekä mallintaa koordinoitu tuki laitosmuotoisiin palveluihin ohjautumisesta
  • Vahvistaa koulu- ja opiskeluhuollon matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita huomioiden myös saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
  • Selkiyttää ja vahvistaa sekä suomenkielistä että saamenkielistä neuropsykiatrista palvelupolkua 
  • Vahvistaa perustason psykososiaalisten menetelmien käyttöä kaikille ikäryhmille
  • Vahvistaa verkkopohjaisen tarina-auttamisen (Zoturi) keinoin palveluiden piiristä pudonneiden tavoittamista ja ohjautumista palveluiden piiriin
  • Tukea ja vahvistaa ammattilaisten osaamista hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa sekä monikanavaisten palveluiden käyttöönotossa 
  • Lisätä asiakasosallisuutta palveluita kehitettäessä

Työpaketin tarkemmat kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet ja kehittämisen tuotokset on avattuna mielenterveyspalvelut, neuropsykiatrinen palvelupolku, päihde- ja riippuvuuspalvelut ja opiskeluhuollon kehittäminen osakokonaisuuksista. 

Osakokonaisuuden asiantuntijat

Heidi Bergman
Projektipäällikkö
Puh. 040 670 7702
heidi.p.bergman@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Marjo Häyry
Erityisasiantuntija, neuropsykiatrinen palvelupolku
Puh. 040 620 8291
marjo.hayry@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Jonna Lindholm
Erityisasiantuntija
Puh. 040 670 4394
jonna.lindholm@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Elina Valkonen
Asiantuntija (50%)
elina.valkonen@lapha.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Pilvi Vuomajoki
Áššedovdi │Asiantuntija
Puh. 040 650 7559
pilvi.vuomajoki@lapha.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Miia Välimaa
Erityisasiantuntija
Puh. 040 508 9415
miia.valimaa@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti