OT-konsultaatio - ekollega

Pohjoisen OT-alueen alueelliset logot, OT-keskuslogoPohjoisen alueen soteuudistushankkeiden lodotSote-uudistuslogo

Pohjoinen OT-keskus

Pohjoisen OT-keskuksen palvelut

OT- keskus tukee erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisemista siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät. OT- keskuksen kohderyhmä ovat Pohjoisen alueen (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) ammattilaiset työtehtävissään. Hyödynsaajia ovat heidän asiakkaansa.

OT- keskuksessa on verkosto asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista lasten somaattisiin sairauksiin, lapsiperheiden terveyssosiaalityöhön, lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluihin ja lakiasioihin. OT- keskus tekee yhteistyötä VIP- verkoston kanssa.

Vuoden 2021 aikana OT- keskuksesta on mahdollista saada asiantuntijaverkoston etäkonsultaatiota vaativaan eroauttamiseen/pitkittyneisiin huoltoriitoihin 1.10.-23.11.2021 välisenä aikana toteutettavassa etäkonsultaatiopilotissa. 

Etäkonsultaatio

Etäkonsultaatiossa saat neuvoa etänä, tietoturvallisesti OT- keskuksen  asiantuntijaryhmältä. He tukevat erityisasiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisia, kun on kyse lasten ja nuorten erityisen haastavista tilanteista. 

Etäkonsultaatio suositellaan tehtäväksi asiakkaan suostumuksella.

Etäkonsultaatiota varten sinun ei tarvitse rekisteröityä tai kirjautua erikseen, vaan riittää, että täytät esitietolomakkeen. Se välittyy tietoturvallisesti, suojatussa yhteydessä OT- koordinaattorille, joka yhteensovittaa sopivat asiantuntijat ja aikataulun etäkonsultaatiolle.  Etäkonsultaatio tapahtuu ammattilaisten välisenä etäneuvotteluna.