OT-konsultaatio - ekollega

Pohjoisen OT-alueen alueelliset logot, OT-keskuslogoPohjoisen alueen soteuudistushankkeiden lodotSote-uudistuslogo

Pohjoinen OT-keskus

Pohjoisen OT-keskuksen palvelut

OT-keskus tukee erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisemista siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät. OT-keskuksen kohderyhmä ovat Pohjoisen YTA-alueen (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) ammattilaiset työtehtävissään. Hyödynsaajia ovat heidän asiakkaansa.

OT-keskus kokoaa verkoston asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista lasten somaattisiin sairauksiin, lapsiperheiden terveyssosiaalityöhön, lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluihin ja lakiasioihin. OT-keskus tekee yhteistyötä VIP-verkoston kanssa.

Syksyn 2022 aikana vaativat ero- ja huoltoriidat -konsultaatio jatkuu ja sen lisäksi uutena ovat syyskuun aikana käynnistyneet lapseen tai nuoreen kohdistuva, monialainen väkivalta- ja hoidon laiminlyöntiepäily -konsultaatio sekä erityisesti toiminta-alueen sosiaalityöntekijöille suunnattu väkivaltatilanteiden konsultaatiotuki. 

Etäkonsultaation pilotti

Etäkonsultaatiossa saa neuvoa etänä, tietoturvallisesti OT-keskuksen  asiantuntijaryhmältä.  

Etäkonsultaatio suositellaan tehtäväksi asiakkaan suostumuksella.

Etäkonsultaatiota varten käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä tai kirjautua erikseen, vaan riittää, että täyttää esitietolomakkeen. Se välittyy tietoturvallisesti, suojatussa yhteydessä OT-koordinaattorille, jonka tehtävänä on yhteensovittaa sopivat asiantuntijat ja aikataulu etäkonsultaatiolle. Etäkonsultaatio tapahtuu ammattilaisten välisenä etäneuvotteluna.