null Marjo Häyry

Henkilön kuva

Marjo Häyry

Vammaistyön asiantuntija

Olen vammaistyön asiantuntija. Erityisosaamistani on autismikirjoon/neurokirjoon ja yleisesti vammaisuuteen liittyvät asiat sekä järjestötoiminta.

Yhteystiedot

VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
marjo.hayry@poske.fi
040 508 9415

Koulutus ja opinnot

  • Sosionomi AMK 2006 (vammaistyö ja erityiskasvatus)
  • Neuropsykiatrinen valmentaja 2021
  • Sosionomi ylempi AMK 2021 (sosiaalialan osaamisen johtaminen)

Kokemus ja osaaminen

  • Ohjaajan tehtäviä vammaisten ihmisten asumispalveluissa, pääasiassa yksityisellä sektorilla
  • Esimiestehtävät erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten asumispalveluissa
  • Valtakunnallisessa asiantuntija- ja kansalaisjärjestössä asiantuntijatehtävissä

Menetelmäosaaminen

Työskentelyalue Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi