Palvelumuodot asiakkaalle - ekollega

Sähköiset palvelumuodot asukkaille ja asiakkaille

Virtu.fi-portaali on luotettava ja tietoturvallinen palvelu lappilaisille. Se kokoaa yhteen Lapin maakunnan sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden tuottajina toimivat Lapin kunnat ja Lapin hyvinvointialue, valtio, järjestöt, pk-yritykset sekä Poske. Poske vastaa Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnasta, ylläpidosta ja uudistamisesta. Palvelun tarjoajat vastaavat oman palvelun sisällöstä ja mahdollisesti palvelutapahtuman aikana syntyneestä rekisteritiedosta.

Virtu.fi-palvelut mahdollistavat lappilaisille tietoturvallisen ja luotettavan tavan olla yhteydessä työntekijään tai organisaatioon. Sen kautta voi hoitaa omia tai läheisensä asioita, kysyä neuvontaa, välittää tietoa, tavata etänä ja arvioida omaa tilannetaan. Asiakas voi käyttää palveluita mobiililaitteilla tai tietokoneella ilman erillisten ohjelmien asentamista.

Palveluiden turvallisen käytön kannalta portaalin ytimen muodostavat asiakkaan vahva tunnistautumismenetelmä sekä tietoturvallinen tietojen välitys- ja tallennusjärjestelmä.

 • Virtu.fi-portaalissa käytetään Suomi.fi-tunnistautumista, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu
 • Tunnistautuneen asiakkaan viestit tallentuvat OmaVirtuun, joka soveltuu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön
 • Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla

Poske tukee Lapin sosiaalipalveluita virtu.fi-palveluiden käyttöönotossa. Palveluiden käyttöönotto suunnitellaan yhdessä hyvinvointialueen tai palvelualueen työntekijöiden ja virtu-tuen kanssa. Tarvittaessa käyttöönotto sisältää palveluprosessin uudistamista.

Alla esitellään lyhyesti Virtu.fi-palvelut.

Suomi.fi-palvelut virtu.fi-portaalissa

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on tehnyt sopimuksen Suomi.fi-palveluista ja käyttöönottanut ne virtu.fi-palveluihin. Tämä tarkoittaa, että virtu.fi-palveluiden tuottaja saa nämä automaattisesti käyttöönsä.


virtu.fi-portaalissa käytössä ovat:

 • Suomi.fi-tunnistautuminen, joka mahdollistaa asiakkaan vahvan tunnistautumisen verkkoasioinnissa
 • Suomi.fi-valtuudet, joka mahdollistaa toisen puolesta asioinnin virtu.fi-palveluissa
 • Suomi.fi-viestit tarkoittaa, että OmaVirtuun tulleet viestit tallentuvat myös Suomi.fi-viesteihin

OmaVirtu - turvallinen viestinvälitys ja tallennuspaikka

OmaVirtun kautta asiakas käyttää kaikkia virtu.fi-palveluita, jotka vaativat tunnistautumisen. Hänen lähettämänsä viestit ja saamansa vastauksen tallentuvat sinne. Tiedot ovat asiakkaalle siellä tallessa niin kauan kunnes hän poistaa ne tai ne poistuvat palvelun tietosuojaselosteessa kuvatun ajan jälkeen. 

OmaVirtuun asiakas tunnistautuu aina käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Verkkoneuvonta ja -asiointi

Verkkoneuvonta ja -asiointi on samanlaista asiointia asiakkaan ja ammattilaisen välillä kuin esimerkiksi käyntiasiakkuus. Se toteutetaan kuitenkin sähköisesti kirjoittamalla. Jos asiakas kysyy asiakkuuteen liittyvästä asiasta, on avattava uusi asiakkuus tai liitettävä kysyttävä asia olemassaolevaan asiakasprosessiin. Tällöin sosiaalihuollon työntekijä voi katsoa asiakkaan tietoja asiakastietojärjestelmässä omien työtehtävien mukaisesti. Työntekijä kirjaa tarpeelliset ja riittävät tiedot käsitellyistä ja sovituista asioista asiakkaan asiakaskertomukseen.

Tiedonvälitys

Tiedonvälitys  tarkoittaa toimintatapaa, jossa asiakas täyttää ja lähettää sähköisellä lomakkeella tietoa ammattilaiselle. Lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti ilman tiedostojen lataamista tai tulostamista. Lomake ei tallennu missään muodossa käytössä olevalle tietokoneelle, ellei sitä erikseen sinne tallenneta.

Tiedonvälitys voidaan toteuttaa yksinkertaisina verkkolomakkeina, jotka on räätälöity sopivaksi palveluun tai se voi olla vaiheittain etenevä palvelu.

Tiedonvälityksessä:

 • Automaattiset laskukaavat helpottavat lomakkeiden täyttämistä ja tarkastamista
 • Lomakkeita voi personoida asiakkaan tietojen perusteella
 • Esitietolomakkeita voi täyttää ennakkoon, jolloin ammattilaisella on vastaanotolla jo olennainen tieto käytössään

Chat-palvelu

Chat-palvelu on reaaliaikainen palvelu, joka mahdollistaa asiakkaan opastamisen ja neuvonnan helposti ilman viivettä. Sitä on mahdollista käyttää kirjoittaen ja/tai videopuheluna. Kaikki keskustelut alkavat anonyymina keskusteluna, eikä asiakas tarvitse tunnuksia käyttääkseen palvelua. Chat-palvelu kuitenkin mahdollistaa asiakkaan tunnistautumisen, jos asian hoitaminen edellyttää sitä. Suomi.fi-tunnistautumisen jälkeen keskustelu siirtyy OmaVirtuun ja kirjoitetut keskustelut tallentuvat sinne asiakkaalle ja ammattilaiselle.

Etätapaamiset ja -vastaanotot

Etätapaamiset ja -vastaanotot tarkoittavat palvelua, jossa asiakkaan ja ammattilaisen välinen vuorovaikutus tapahtuu kuvallisella etäyhteydellä. Etätapaamisen ja -vastaanoton voi toteuttaa eri tavoin. Ammattilainen voi olla yhteydessä asiakkaaseen Virtu-palvelupisteelle, hänen kotiinsa tai asiakkaan valitsemaan paikkaan. Toimintatavan valintaan vaikuttaa asiakas ja hänen tilanteensa.

Etätapaamisen ja -vastaanoton toteuttamisessa voi käyttää erilaisia sovelluksia. Virtu.fi-portaalissa on käytössä tällä hetkellä Arctic Connectin Videochat  ja Ninchatin chat. Molemmat sovellukset soveltuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiointiin.

Asiakas ja ammattilainen tarvitsevat etätapaamisessa:

 • älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen, tietokoneen kanssa tarvitsee web-kameran ja kuulokemikrofonin
 • internet-yhteyden
 • internet-selaimen laitteen mukaan
 • lisäksi ammattilainen tarvitsee tunnukset palveluun

Virtu-palvelupiste

Virtu-palvelupiste on maksuton sähköisen asioinnin paikka lappilaisille.

Siellä voi:

 • käyttää internetiä ja verkkopalveluita
 • tulostaa, kopioida tai skannata asiakirjoja
 • maksaa laskuja viivakoodinlukijalla
 • olla etätapaamisessa tai -vastaanotolla

Virtu-palvelupiste on asiakkaalle käyttävissä ilman ajanvarausta tilan ollessa vapaana tai sen voi varata käyttöönsä tunniksi kerrallaan. Myös ammattilainen voi varata Virtu-palvelupisteen asiakkaalleen. Lisätietoa kuntakohtaisista palvelupisteistä löydät alla olevista linkeistä.