Mielenterveystalo ammattilaisille - palvelut kumppaneille

Mielenterveystalon ammattilaisten osion sisältö on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Sisällöt on koostettu neljään osioon, jotka ovat Mittarit, Koulutukset ja työn tuki, Psykoterapia sekä Hoito-oppaat.
 

  • Mittarit-osioon on koottu mielenterveys- ja päihdetyössä yleisesti käytettyjä sekä luotettavaksi arvioituja mittareita työn tueksi. Sivuilla olevien mittareiden tarkoituksena on auttaa potilaan yksilöllisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hoidon tulosten seurannassa.
     
  • Koulutuksista löytyy videoita ja kirjallista materiaalia, jotka auttavat kehittämään ammatillista osaamista. Koulutukset on jaettu koulutuksen tyypin mukaan menetelmäkoulutuksiin, pisteytysavaimiin, luentoihin/seminaareihin ja muihin koulutuksiin. Menetelmäkoulutukset sisältävät lisäkoulutusta Mittareista löytyvien arviointimenetelmien käyttöön. Pisteytysavaimista löytyy pisteytyslomakkeita, jotka helpottavat ja nopeuttavat mittareiden pisteytystä. Luennot/seminaarit sisältävät luentotallenteita erilaisista koulutuspäivistä ja seminaareista. Koulutusosiosta löydät myös ohjeita Videovastaanottoihin. Näiden ohjeiden tarkoituksena on helpottaa videoneuvottelulaitteiden ja -ohjelmistojen hyödyntämistä psykiatrisessa työssä. Lisäksi osiossa on opas Työnohjauksesta ja muista työn tuen menetelmistä.
     
  • Psykoterapia-osiosta löytyy tietoa eri psyykkisten häiriöiden psykoterapeuttisesta hoitamisesta. Häiriökohtaisista hoitomalleista löydät eri psykoterapiasuuntauksiin pohjautuvia hoitomalleja yleisimpien mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Osiosta löytyy myös tietoa psykoterapiasta, sen vaikuttavuudesta sekä hyvän hoitosuhteen muodostamisesta. Lisäksi osiossa on tietoa psykoterapian laaturekisteristä sekä ohjeita HUS ostopalveluterapeuteille. Osiossa on myös opas psykoterapiaan ohjaamisesta ja psykoterapia-arvion tekemisestä.
     
  • Hoito-oppaista löytyy tietoa toimivista hoito- ja arviointikäytännöistä. Hyödyllistä materiaalia löytyy niin lääkäreille, sairaanhoitajille, psykologeille, kuin muillekin ammattiryhmille.

Ammattilaisten osioon kirjautuminen onnistuu organisaation työntekijänä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla (VRK-kortti), verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.