Alueellinen digipalveluyksikkö - ekollega

 

Alueellinen digipalveluyksikkö

Tarjoaa reaaliaikasen digitaalisten palveluiden käytön tukea ammattilaisille. Ammattilaiset saavat tukea palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon sekä käyttöön, näin mahdollistataan palveluiden avaaminen  ja laajentaaminen tarpeiden mukaisesti. Digipalveluyksikön osana toimiva koordinaatiotuki toimii koko Lapin maakunnan alueella, ja se vastaa toimintamallien, koulutusmateriaalien ja ohjeistuksien ajantasaisuudesta reaaliaikaisen tuen lisäksi.

 

Lyhyet koulutuskokonaisuudet

Digipalveluyksikkö toteuttaa digi-infoja ja kohdennettuja esittelyjä eri aiheista.

Digi-infot

Digi-infot ovat tarkoitettu kaikille Lapin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tapahtumien Teams-kutsu löytyy aina tapahtuman yhteydestä ja niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Digi-infojen lista päivittyy koko kevään ajan.

Kohdennetut esittelyt

Lapin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat tilata omaan organisaatioon kohdennetun esittelyn Terveyskylästä, Omaolosta, virtu.fi- ja eKollega palveluista. Lisäksi voit tilata esittelyn muihin digitaalisiin ratkaisuihin perustuvista aiheista. Esittelyt toteutetaan tilaajan tarpeen mukaan ja ne ovat maksuttomia.

Esimerkkejä esittelyjen aiheista: Verkkoneuvonta- ja asiointi, tiedonvälitys, tietoturva, etätapaamiset- ja vastaanotot, virtu-palvelupisteet, kotiin tuotettavat etäpalveluratkaisut.

 

Tuki digipalveluihin

Tuki laajenee virtu-palveluista myös muihin digipalveluihin osana digipalveluyksikön toimintaa. Se tarjoaa digipalveluiden suunnittelun ja käytön tuen.

  • Reaaliaikainen tukipäivystys kello 9-15
  • Koulutukset ja opastukset
  • Henkilökohtainen etätuki

Digipalvelut

(linkit aukevat uuteen ikkunaan)

Uudet palvelut

 

Digipalveluyksikön verkosto

Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat nimenneet jäsenensä Digipalveluyksikön verkostoon. Tänä vuonna luodaan verkostomaisesti toimivan digipalveluyksikön konsepti yhdessä jäsenten kanssa. Verkoston jäsenet saavat käyttöönsä yhtenäiset digipalveluiden toimintamallit sekä tavan tiedottaa toiminnasta omassa organisaatioissaan.

Digipalveluyksikön verkosto kokoontuu kevään 2021 aikana:

  • 3.2 Kick-off tapaaminen. Käydään lävitse tavoite ja mihin tarpeeseen digipalveluyksikön verkosto voi vastata.
  • 17.3. Aiheena tiedottaminen. Suunnitellaan yhdessä tiedottamisen tavat, joihin verkoston jäsenet voivat omalta osaltaan sitoutua. Tiedottaminen liittyy mm. digipalveluyksikön toimintaan, yhtenäisiin toimintamalleihin, palveluihin ja palvelutarpeisiin.
  • 14.4. Aiheena käytäntöjen ja kokemuksien jakamisen malli. Suunnitellaan yhdessä, miten saadaan verkoston jäsenille tietoa mm. organisaatioissa tapahtuvasta kehittämisestä ja kuinka opittuja asioita voidaan jakaa.
  • 12.5. Aiheena arviointi. Suunnitellaan yhdessä, kuinka digipalveluyksikön toimintaa voidaan arvioida ja millaisia mittareita voidaan käyttää.

Verkoston tapaamiset järjestetään Teams-kokouksina, kalenterikutsut lähetetään osallistujille.

 

Ota yhteyttä

Tuomas Laajanen
Suunnittelija
Puh. 040 5897667
tuomas.laajanen@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Maria Martin
Suunnittelija
Puh. 040 732 98 43
maria.martin@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Maarit Pirttijärvi
Erityisasiantuntija
Puh. 040 544 05 24
maarit.pirttijarvi@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke / Digisosiaalipalvelut -hanke
Henkilökortti
Pia Yliräisänen-Seppänen
Erityisasiantuntija
Puh. 040 147 3371
pia.yliraisanen-seppanen@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti