Alueellinen digipalveluyksikkö - ekollega

 

Alueellinen digipalveluyksikkö

Tarjoaa reaaliaikasen digitaalisten palveluiden käytön tukea ammattilaisille. Ammattilaiset saavat tukea palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon sekä käyttöön, näin mahdollistataan palveluiden avaaminen  ja laajentaaminen tarpeiden mukaisesti. Digipalveluyksikön osana toimiva koordinaatiotuki toimii koko Lapin maakunnan alueella, ja se vastaa toimintamallien, koulutusmateriaalien ja ohjeistuksien ajantasaisuudesta reaaliaikaisen tuen lisäksi.

 

Digi-infot

Digi-infot ovat tarkoitettu kaikille Lapin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tapahtumien Teams-kutsu löytyy aina tapahtuman yhteydestä ja niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Katso syksyn 2021 digi-infojen esite tästä linkistä (pdf)

Kevään 2021 Digi-infojen tallenteet

(Linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

Tuki digipalveluihin

Tuki laajenee virtu-palveluista myös muihin digipalveluihin osana digipalveluyksikön toimintaa. Se tarjoaa digipalveluiden suunnittelun ja käytön tuen.

Lyhyet koulutuskokonaisuudet

Digipalveluyksikkö toteuttaa digi-infoja ja kohdennettuja esittelyjä eri aiheista.

 • Reaaliaikainen tukipäivystys kello 9-15
 • Koulutukset ja opastukset
 • Henkilökohtainen etätuki

Digipalvelut

(linkit aukevat uuteen ikkunaan)

Uudet palvelut

Digipalveluyksikön verkosto

Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat nimenneet jäsenensä Digipalveluyksikön verkostoon. Tänä vuonna luodaan verkostomaisesti toimivan digipalveluyksikön konsepti yhdessä jäsenten kanssa. Verkoston jäsenet saavat käyttöönsä yhtenäiset digipalveluiden toimintamallit sekä tavan tiedottaa toiminnasta omassa organisaatioissaan.

Digipalveluyksikön verkoston syksyn 2021 tapaamiset

Syksyn teemana on Kokemuksen jakaminen ja toisilta oppiminen.  Tarkoituksena on luoda yhteistä toimintakulttuuria, edistää muutosta sekä tukea ammattilaisia uusien digipalveluiden käytössä ja käyttöönotossa.

 • 22.9 Digipalveluyksikön V verkostotapaaminen
  • Ajankohtaiskatsaus: Rovaniemen monialainen ohjaus ja chattibotin käyttö sekä kansallisen palautteen esittely
  • Kokemuksien jakaminen: Terveyskylän benchmarkkaus
  • Yhtenäistettävien etäpalveluratkaisujen valinta
 • 20.10 Digipalveluyksikön VI verkostotapaaminen
  • Ajankohtaiskatsaus: Tulevaisuuden sote-keskuksen täydennyshaku ja ICT-hankehaku
  • Toimintamallien yhtenäistäminen: työntekijän osaamistarve etätapaamisissa ja -vastaanotoilla
  • Digipalvelun kehittämistyön esittely: Sähköinen perhekeskus
 • 17.11 Digipalveluyksikön VII verkostotapaaminen
  • Toimintamallien yhtenäistäminen: etätapaamisten ja -vastaanottojen prosessien yhtenäistäminen
 • 15.12 Digipalveluyksikön VIII verkostotapaaminen
  • Pilotoinnin arviointi

Digipalveluyksikön verkosto kokoontui kevään 2021 aikana

Keväällä digipalveluyksikön verkosto suunnitteli yhdessä, kuinka toimintaa voidaan toteuttaa.

 • 3.2 Kick-off tapaaminen. Käyty lävitse tavoitteet ja mihin tarpeeseen digipalveluyksikön verkosto voi vastata.
 • 17.3. Aiheena tiedottaminen. Yhdessä suunnittelu tiedottamisen tavat, joihin verkoston jäsenet voivat omalta osaltaan sitoutua. Tiedottaminen liittyy mm. digipalveluyksikön toimintaan, yhtenäisiin toimintamalleihin, palveluihin ja palvelutarpeisiin.
 • 14.4. Aiheena käytäntöjen ja kokemuksien jakamisen malli. Suunniteltu yhdessä, miten saadaan verkoston jäsenille tietoa mm. organisaatioissa tapahtuvasta kehittämisestä ja kuinka opittuja asioita voidaan jakaa.
 • 12.5. Aiheena arviointi. Suunniteltu yhdessä, kuinka digipalveluyksikön toimintaa voidaan arvioida ja millaisia mittareita voidaan käyttää.

Verkoston tapaamiset järjestetään Teams-kokouksina, kalenterikutsut lähetetään osallistujille.

Digipalveluyksikön työntekijät:

Tuomas Laajanen
Maria Martin
Maarit Pirttijärvi