Alueellinen digipalveluyksikkö - ekollega

 

Alueellinen digipalveluyksikkö

Tarjoaa reaaliaikasen digitaalisten palveluiden käytön tukea ammattilaisille. Ammattilaiset saavat tukea palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon sekä käyttöön, näin mahdollistataan palveluiden avaaminen  ja laajentaaminen tarpeiden mukaisesti. Digipalveluyksikön osana toimiva koordinaatiotuki toimii koko Lapin maakunnan alueella, ja se vastaa toimintamallien, koulutusmateriaalien ja ohjeistuksien ajantasaisuudesta reaaliaikaisen tuen lisäksi.

 

Digi-infot

Digi-infot ovat tarkoitettu kaikille Lapin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tapahtumien Teams-kutsu löytyy aina tapahtuman yhteydestä ja niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Katso syksyn 2021 digi-infojen esite tästä linkistä (pdf)

Syksyn 2021 Digi-infot


Sisällöt ja aikataulut

Digi-infon osallistumislinkki

(linkki avautuu teams -sovellukseen)

Digi-infojen tallenteet

(linkit aukeavat youtube -sivustolle)

Kevään 2021 Digi-infojen tallenteet

(Linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

Tuki digipalveluihin

Tuki laajenee virtu-palveluista myös muihin digipalveluihin osana digipalveluyksikön toimintaa. Se tarjoaa digipalveluiden suunnittelun ja käytön tuen.

Lyhyet koulutuskokonaisuudet

Digipalveluyksikkö toteuttaa digi-infoja ja kohdennettuja esittelyjä eri aiheista.

  • Reaaliaikainen tukipäivystys kello 9-15
  • Koulutukset ja opastukset
  • Henkilökohtainen etätuki

Digipalvelut

(linkit aukevat uuteen ikkunaan)

Uudet palvelut

 

Digipalveluyksikön verkosto

Kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat nimenneet jäsenensä Digipalveluyksikön verkostoon. Tänä vuonna luodaan verkostomaisesti toimivan digipalveluyksikön konsepti yhdessä jäsenten kanssa. Verkoston jäsenet saavat käyttöönsä yhtenäiset digipalveluiden toimintamallit sekä tavan tiedottaa toiminnasta omassa organisaatioissaan.

Keväällä digipalveluyksikön verkosto suunnitteli yhdessä, kuinka toimintaa voidaan toteuttaa. Syksyllä 2021 pilotoidaan digipalveluyksikön toimintaa.

Digipalveluyksikön verkosto kokoontui kevään 2021 aikana:

  • 3.2 Kick-off tapaaminen. Käyty lävitse tavoitteet ja mihin tarpeeseen digipalveluyksikön verkosto voi vastata.
  • 17.3. Aiheena tiedottaminen. Yhdessä suunnittelu tiedottamisen tavat, joihin verkoston jäsenet voivat omalta osaltaan sitoutua. Tiedottaminen liittyy mm. digipalveluyksikön toimintaan, yhtenäisiin toimintamalleihin, palveluihin ja palvelutarpeisiin.
  • 14.4. Aiheena käytäntöjen ja kokemuksien jakamisen malli. Suunniteltu yhdessä, miten saadaan verkoston jäsenille tietoa mm. organisaatioissa tapahtuvasta kehittämisestä ja kuinka opittuja asioita voidaan jakaa.
  • 12.5. Aiheena arviointi. Suunniteltu yhdessä, kuinka digipalveluyksikön toimintaa voidaan arvioida ja millaisia mittareita voidaan käyttää.

Verkoston tapaamiset järjestetään Teams-kokouksina, kalenterikutsut lähetetään osallistujille.

 

Lisätietoja

Tuomas Laajanen
Suunnittelija
Puh. 040 5897667
tuomas.laajanen@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Maria Martin
Suunnittelija
Puh. 040 732 98 43
maria.martin@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke│Jatkuva tuki & kehittäminen │Omaolo
Henkilökortti
Maarit Pirttijärvi
Erityisasiantuntija
Puh. 040 544 05 24
maarit.pirttijarvi@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke I digitaaliset palvelut / Digisosiaalipalvelut -hanke I projektipäällikkö
Henkilökortti
Pia Yliräisänen-Seppänen
Erityisasiantuntija
Puh. 040 147 3371
pia.yliraisanen-seppanen@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti