Rakenneuudistusta tukevan hankkeen ja Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen asiantuntijapalvelut

Lapin sote-uudistus -hankkeiden hallinnoija Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää tarjouksia asiantuntijapalveluista tukemaan rakenneuudistus- ja sote-keskus -hankkeiden keskeisten tavoitteiden tukemista. Tämä vaatii monenlaista asiantuntemusta ja tarvittava asiantuntemus vaihtelee eri kehittämistarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on koota erilaisesta asiantuntijaosaamisesta muodostuva asiantuntijapooli tukemaan toimeenpanosuunnitelmien mukaista kehittämistyön toteuttamista.

Lisätietoja osa-alueista, joihin hankinta on jaettu, löydät alla olevasta tarjouspyynnöstä. Tarkemmat kuvaukset kehittämistyön keskeisistä tavoitteista ja asiantuntijapalvelujen tarpeista ovat liitteessä 1, Sote-uudistus Lapissa -asiantuntijapooli, kohdekuvaukset. Tarjoajan tulee tarjouksessaan yksilöidä tarjouslomakkeeseen (liite 2), mihin osa-alueeseen tarjottava asiantuntijapalvelu kohdistuu. Jokaista tarjottavaa osa-aluetta kohden täytetään omat lomakkeet.

Asiantuntijapalveluiden hankinta-asiakirjat


Lisätietoja:
hankejohtaja Rea Karanta
rea.karanta@poske.fi tai  040 646 39 06