Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen digitaalisesti - ekollega

Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Uutiset

Tapahtumat

Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla -osakokonaisuuden tavoitteena on sekä asukkaita että ammattilaisia palveleva yhteen toimiva digitaalisten palveluiden kokonaisuus Lapin maakunnan alueella. Strategiseksi avaintavoitteeksi on valittu sote-palveluiden järjestelmäkokonaisuuden hallittu muutos. Muutosta tuetaan kokonaisarkkitehtuurityöllä ja varmistamalla järjestelmien yhteentoimivuus.

Keskeiset toimenpiteet keskittyvät asukkaisiin, ammattilaisiin ja käytettäviin tietojärjestelmäpalveluihin.

  • Alueellinen digipalveluyksikkö tukee ammattilaisia sähköisten palveluiden suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytössä. Ammattilaisten osalta tärkeää on, että kehitettävät ratkaisut tukevat monikanavaista palvelutuotantoa, ja mahdollistavat tiedon saatavuuden joko asiakkaan itsensä tuottamana tai ammattilaisten käytössä olevien järjestelmien kautta kertakirjautumalla.
  • Alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen kohdentuu asiakas- ja potilastietojärjestelmiin tehtäviin muutoksiin, jotka tukevat toiminnan yhtenäistämistä alueellisesti. Yhdenmukaistaminen koskee kirjaamista, raportointia ja tilastointia alueella sekä järjestelmäominaisuuksia ja niiden käyttöä mm. Kanta-palveluihin liittyvää käyttöönottoa sekä tietojärjestelmäarkkitehtuuriin liittyviä integraatiota ja tiedonhallintaa.
  • Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin palveluista toimintamalleista kootaan palvelusalkku, jossa ne ovat helposti löydettävissä ja käyttäjien arvioitavana. Etäpalveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, käyttöön ja arviointiin laaditaan yhtenäiset toimintamallit sekä pilotoidaan tarvittaessa uusia ratkaisuja.
  • Sähköisen asioinnin palveluportaalin avulla asukkaille tarjotaan "yhden luukun periaate" sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, palvelut tarjotaan joko yleisesti kaikkien käyttöön tai suomi.fi tunnistautumisen kautta. Kehittämisessä hyödynnettään alueellista virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta sekä kansallisia palveluita mm. Omaolo. Asukkaille tarjottavien palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia, koska niiden avulla voidaan luoda tiivis palveluverkko laajaan Lapin maakuntaan.
     

Projektipäällikkö
Sirpa Hakamaa