Etäpalveluiden toimintamallit - ekollega

 

Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin toimintamallit

Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistä etäpalveluiden ja –konsultaatioiden käyttöönoton toimintamalleja. Samalla vahvistetaan peruspalveluiden osaamista etäpalveluiden hyödyntämisessä, jotta palvelut voidaan tuottaa lähipalveluina etänä. Tavoitteena on tuottaa työkaluja tulevaisuuden sote-keskus-valmistelun tueksi ja käyttöön.

 

Etäpalveluratkaisujen työkalupakki

Sähköisen asioinnin ja etäpalveluratkaisujen yhtenäistämisessä toiminta on aloitettu keräämällä tietoa kuntien ja sairaanhoitopiirien terveyden- ja sosiaalihuollon käytössä olevista etäpalveluratkaisuista. Kerätystä tiedosta on tehty yhteenveto, josta löytyy tietoa mm. etäpalveluratkaisun käytön laajuudesta.

Etäpalveluratkaisujen arviointi on aloitettu asiantuntijana työnä. Laajimmin käytössä olevat ja potentiaaliset etäpalveluratkaisut arvioidaan käytettävyyden, tietoturvan ja -suojan sekä integraatiomahdollisuuksien näkökulmasta. Arviointi toimii pohjatietona työkalupakille, josta sote-alan ammattilaiset voivat vertailla käytössä olevia etäpalveluratkaisuja.

Toimintamallit käyttöönotolle

Toimintamallien yhtenäistämisellä pyritään tukemaan peruspalveluiden työtekijöitä etäpalveluratkaisujen käyttöönotossa. Vuoden aikana suunnitellaan ja kehitetään eri tyyppisiin palveluihin toimintamallit ja yhtenäistetään ohjeistus. Ohjeistuksessa huomioidaan myös saamenkielisyys.

Yhtenäinen palaute

Tavoitteena on yhtenäistää palautteen keräämistä, jotta digipalveluita voidaan arvioida ja kehittää. Palautteen toteuttamiseksi osallistutaan THLn kansalliseen asiakaspalautteen kehittämiseen, jonka linjaukset vaikuttavat palautteen sisältöön.

Virtuaaliassistentin pilotointi

Osana etäpalvelukokonaisuutta ja digipalveluyksikön toimintaa suunnitellaan ja pilotoidaan ammattilaisille monikanavaisen palveluneuvonnan ja ohjauksen työkaluksi tekoälypohjainen virtuaaliassistentti.  Ratkaisua voidaan laajentaa asiakkaiden käyttöön, kun tietosisältö on testattu ja vakiintunut.

Lisätietoja

Pia Yliräisänen-Seppänen
Erityisasiantuntija
Puh. 040 147 3371
pia.yliraisanen-seppanen@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti