Sähköisen asioinnin palveluportaali - ekollegaSähköisen asioinnin palveluportaali

Sähköisen asioinnin palveluportaalia kehitetään, koska asukkaille tarjottavien sähköisten palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia -  niiden avulla voidaan luoda tiivis palveluverkko laajaan Lapin maakuntaan.

Sähköisen asioinnin palveluportaali tarjoaa asukkaille "yhden luukun periaatteen" sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, palvelut tarjotaan joko yleisesti kaikkien käyttöön tai suomi.fi tunnistautumisen kautta. Kehittämisessä hyödynnetään alueellista virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta sekä kansallisia palveluita esim. Suomi.fi palvelut ja Omaolo sekä Terveyskylä.

Olemassa olevien palveluiden laajentaminen, kehittäminen ja ylläpito

Virtu.fi -palveluportaali sekä eKollega-sivusto ovat jo laajasti käytössä Lapin alueella. Palveluita on kehitetty alueellisesti yhteistyössä vuodesta 2008. Palvelukokonaisuuden käytöstä julkaistaan vuosittain tilastokatsaus.

Olemassa olevan palvelukokonaisuuden laajentaminen, kehittäminen ja ylläpito ja tuki koodinoidaan alueellisen Digipalveluyksikön kautta.

Toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämiseksi käytössä olevat palvelumuodot yhtenäistetään ja laajennetaan koko alueen käyttöön. Näin palvelut ovat käytössä samalla tavoin hyvinvointialueen käynnistyessä. Myös palveluista tuotettava tieto ja tiedon käsittelyprosessi yhtenäistetään.

Yhtenäistettävät sosiaalipalvelut

  • Matalan kynnyksen palvelut: huoli-ilmoitus, pyydä apua ja yhteydenottopyyntö
  • Asiointipalvelu: verkkoneuvonta ja -asiointi
  • Oma-apu: elatusapulaskuri

Yhtenäistettävät terveyspalvelut

  • Asiointipalvelut: yhteydenottopyyntö
  • Itsehoito/omahoito: suositellut oirenavigaattorit, omahoito-ohjelmat ja valmennukset

Omaolo-palveluiden käyttöönotto

Lapin kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön Omaolo-palvelukokonaisuus. Käyttöönoton tuki kunnille tarjotaan hankkeesta yhteistyössä DigiFinland Oy:n kanssa. Omaolo palvelut pyritään tuomaan asiakkaille yhteen sovitettuna kokonaisuutena virtu-palveluportaaliin.

Omaolon käyttöönoton aikataulu (tilanne 12.3.2021)

Lapin kuntien Omaolon käyttöönoton aikatalu kunnittain

Omaolo-palveluiden yhdyshenkilönä toimii suunnittelija Maarit Hoppula. Suunnittelijat Maria Martin ja Mari Tervo toimivat käyttöönoton tuen yhdyshenkilöinä.

Terveyskylän hyödyntäminen

Terveyskylä -palvelukokonaisuuden käyttöä ja tunnettavuutta edistetään esittelemällä sote-alueen ammattilaisille Terveyskylän kaikille avoimia palveluita.

18.3.2021 järjestetyssä Digi-infossa Lapin sairaanhoitopiirin projektipäälliikkö Piia Hirvonen esitteli Terveyskylän ja suunnittelija Tanja Sälevä Mielenterveystalon palvelukokonaisuutta. Esittelystä tehtiin tallenne. Kohdennetun esittelyn palvelusta voi tilata Digipalveluyksikön kautta.

Kevään 2021 aikana tehdään suunnitelma siitä, miten ammattilaisten suosittelemat kaikille avoimet sisällöt voidaan integroida osaksi virtu.fi-palveluportaalia. Hankkeessa selvitetään Terveyskylän erikoissairaanhoidon digihoitopolkujen integrointimahdollisuudet Virtu-palveluportaalin Omavirtu-näkymään.

Tutustu Terveyskylään ja Mielenterveystaloon (linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

Terveyskylä- palvelukokonaisuuden yhdyshenkilönä toimii projektipäällikkö Piia Hirvonen.

Video: Mielenterveystalon esittely 18.03.2021

Video: Terveyskylän esittely 18.03.2021

virtu.fi -palveluportaalin arkkitehtuuriratkaisujen suunnittelu

Suunnittelun tavoitteena on kehittää virtu.fi -palveluportaalin teknistä toiminnallisuutta. Hankkeen aikana selvitetään integraatiotarpeita ja toteutetaan osa muutoksista.

Hankkeessa tehdään suunnitelma tarvittavista integraatio- ja muutostöistä sekä mahdollisesti tarvittavasta uudesta alustaratkaisusta. Suunnittelu kohdistuu vahvasti tunnistautuneen käyttäjän Omavirtun  (avautuu uudelle välilehdelle) arkkitehtuuriratkaisuun.

Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen

Virtu-palvelukokonaisuuden kehittämistyössä hyödynnetään virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen käyttöön jo liitettyjä Suomi.fi –tunnistus, viestit, valtuudet, ja PTV-tietovarannon palveluita. Hankeaikana kartoitetaan myös uusia mahdollisuuksia Suomi.fi palveluiden käyttöön sekä osallistutuaan aktiivisesti kansalliseen kehitystyöhön.

virtu.fi arkkitehtuuriratkaisujen suunnittelun sekä Suomi.fi-palveluiden yhdyshenkilönä toimii erityisasiantuntija Maarit Pirttijärvi.

Lisätietoja

Piia Hirvonen
Projektipäällikkö
Puh. 0406554973
piia.hirvonen@lshp.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke (20 %)
Henkilökortti
Maria Martin
Suunnittelija
Puh. 040 732 98 43
maria.martin@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Maarit Pirttijärvi
Erityisasiantuntija
Puh. 040 544 05 24
maarit.pirttijarvi@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke / Digisosiaalipalvelut -hanke
Henkilökortti