Sähköisen asioinnin palveluportaali - ekollegaSähköisen asioinnin palveluportaali

Sähköisen asioinnin palveluportaalia kehitetään, koska asukkaille tarjottavien sähköisten palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia -  niiden avulla voidaan luoda tiivis palveluverkko laajaan Lapin maakuntaan.

Sähköisen asioinnin palveluportaali tarjoaa asukkaille "yhden luukun periaatteen" sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, palvelut tarjotaan joko yleisesti kaikkien käyttöön tai suomi.fi tunnistautumisen kautta. Kehittämisessä hyödynnetään alueellista virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta sekä kansallisia palveluita esim. Suomi.fi palvelut ja Omaolo sekä Terveyskylä.

Olemassa olevien palveluiden laajentaminen, kehittäminen ja ylläpito

Virtu.fi -palveluportaali sekä eKollega-sivusto ovat jo laajasti käytössä Lapin alueella. Palveluita on kehitetty alueellisesti yhteistyössä vuodesta 2008. Palvelukokonaisuuden käytöstä julkaistaan vuosittain tilastokatsaus.

Olemassa olevan palvelukokonaisuuden laajentaminen, kehittäminen ja ylläpito ja tuki koodinoidaan alueellisen Digipalveluyksikön kautta.

Toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämiseksi käytössä olevat palvelumuodot yhtenäistetään ja laajennetaan koko alueen käyttöön. Näin palvelut ovat käytössä samalla tavoin hyvinvointialueen käynnistyessä. Myös palveluista tuotettava tieto ja tiedon käsittelyprosessi yhtenäistetään.

Yhtenäistettävät sosiaalipalvelut

  • Matalan kynnyksen palvelut: huoli-ilmoitus, pyydä apua ja yhteydenottopyyntö
  • Asiointipalvelu: verkkoneuvonta ja -asiointi
  • Oma-apu: elatusapulaskuri

Yhtenäistettävät terveyspalvelut

  • Asiointipalvelut: yhteydenottopyyntö
  • Itsehoito/omahoito: suositellut oirenavigaattorit, omahoito-ohjelmat ja valmennukset

Omaolo-palveluiden käyttöönotto

Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee asukkaan oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin paikallisesti sovitun ohjauksen mukaan. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka antamat oirearviot perustuvat tutkittuun tietoon. Arvion perusteella käyttäjä saa ohjauksen tarkoituksenmukaiseen palveluun tai itsehoito-ohjeet. Lapin kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön Omaolo-palvelukokonaisuus. 

Omaolon käyttöönoton aikataulu (tilanne 5/2021)

Lapin kuntien Omaolon käyttöönoton aikatalu kunnittain

 

 

 

 

Lapin kunnista ensimmäisenä Omaolo-palvelun ottavat käyttöönsä Pello ja Sodankylä. Syksystä alkaen palveluiden käyttöönotot laajenevat viereisen karttakuvan mukaisesti. 

Palvelun käyttöönotto edellyttää kuntien sitoutumista ja resursointia sekä palveluprosessien uudelleenorganisointia. Käyttöönottoa edeltää ammattilaisten muutosvalmennusprosessi, organisaation pääkäyttäjien kouluttaminen ja paikallisten palveluohjausten laadinta. DigiFinland ja hanke tukevat kuntien käyttöönottoja. 

Terveyskylän hyödyntäminen

Terveyskylä -palvelukokonaisuuden käyttöä ja tunnettavuutta edistetään esittelemällä sote-alueen ammattilaisille Terveyskylän kaikille avoimia palveluita.

18.3.2021 järjestetyssä Digi-infossa Lapin sairaanhoitopiirin projektipäälliikkö Piia Hirvonen esitteli Terveyskylän ja suunnittelija Tanja Sälevä Mielenterveystalon palvelukokonaisuutta. Esittelystä tehtiin tallenne. Kohdennetun esittelyn palvelusta voi tilata Digipalveluyksikön kautta.

Kevään 2021 aikana tehdään suunnitelma siitä, miten ammattilaisten suosittelemat kaikille avoimet sisällöt voidaan integroida osaksi virtu.fi-palveluportaalia. Hankkeessa selvitetään Terveyskylän erikoissairaanhoidon digihoitopolkujen integrointimahdollisuudet Virtu-palveluportaalin Omavirtu-näkymään.

Tutustu Terveyskylään ja Mielenterveystaloon (linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

Video: Mielenterveystalon esittely 18.03.2021

Video: Terveyskylän esittely 18.03.2021

virtu.fi -palveluportaalin arkkitehtuuriratkaisujen suunnittelu

Suunnittelun tavoitteena on kehittää virtu.fi -palveluportaalin teknistä toiminnallisuutta. Hankkeen aikana selvitetään integraatiotarpeita ja toteutetaan osa muutoksista.

Hankkeessa tehdään suunnitelma tarvittavista integraatio- ja muutostöistä sekä mahdollisesti tarvittavasta uudesta alustaratkaisusta. Suunnittelu kohdistuu vahvasti tunnistautuneen käyttäjän Omavirtun  (avautuu uudelle välilehdelle) arkkitehtuuriratkaisuun.

Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen

Virtu-palvelukokonaisuuden kehittämistyössä hyödynnetään virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen käyttöön jo liitettyjä Suomi.fi –tunnistus, viestit, valtuudet, ja PTV-tietovarannon palveluita. Hankeaikana kartoitetaan myös uusia mahdollisuuksia Suomi.fi palveluiden käyttöön sekä osallistutuaan aktiivisesti kansalliseen kehitystyöhön.

Lisätietoja

Piia Hirvonen
Suunnittelija │ Terveyskylä & Omaolo
Puh. 0406554973
piia.hirvonen@lshp.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke (20 %)│Terveyskylä
Henkilökortti
Maarit Hoppula
Suunnittelija I Omaolo
Puh. 0407430377
maarit.hoppula@sodankyla.fi
Sodankylän kunta
Henkilökortti
Maria Martin
Suunnittelija
Puh. 040 732 98 43
maria.martin@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke│Jatkuva tuki & kehittäminen │Omaolo
Henkilökortti
Maarit Pirttijärvi
Erityisasiantuntija
Puh. 040 544 05 24
maarit.pirttijarvi@poske.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke I digitaaliset palvelut / Digisosiaalipalvelut -hanke I projektipäällikkö
Henkilökortti
Mari Tervo
Suunnittelija │ Omaolo
Puh. 0406176812
mari.tervo@kemijarvi.fi
Sote rakenneuudistus Lapissa -hanke 50% │ Omaolo
Henkilökortti