Vähähiiliset sote-palvelut - ekollega

hankelogotVähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hanke on päättynyt 31.8.2023. Hankesivua ei enää päivitetä.

Tapahtumat

Uutiset

Tietoa hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa -hankkeessa lisätään Lapin asukkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä, jotta he pystyvät vertailemaan palveluita ympäristökuormituksen perusteella ja valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Hiilineutraali yhteiskunta on suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin tavoite, ja myös sote-alan palveluntuottajat tarvitsevat tuotteita, jotka tukevat ilmastotavoitteita.

Hankkeen toiminnan avulla tuotetaan sote-palveluiden käyttäjille mahdollisuus laskea heidän oman toimintansa ilmastovaikutuksia palvelukohtaisesti. Lisäksi heille tarjotaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä ympäristön kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sähköisten palvelujen avulla tarkoittaa.

Tuotetun tiedon avulla tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Palveluiden tuottajille tuotetaan tietoa sekä alueellisella palvelutarjottimella olemassa olevien sähköisten palveluiden kasvihuonekaasupäästöjen säästöistä että mahdollisuuksista kehittää ja lisätä ilmastoystävällisiä toimenpiteitä.

Hankkeessa hyödynnetään Virtu.fi – sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnan markkinoille -hankkeissa (A73708, A73778) kehitettyjä kasvihuonekaasupäästö-laskuria ja tiedonkeruumenetelmää. Hankehenkilökunta tiedottaa sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuuksista sekä alueen asukkaille että sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotta ilmastoystävälliset tavat käyttää palveluita lisääntyvät ja konkreettiset toimenpiteet, kuten nykyisten palveluiden kasvihuonekaasupäästöjen säästöt ja myönteiset ilmastovaikutukset, tulevat yleisempään tietoisuuteen. Tuloksena edistetään ilmastonvaikutuksia vähentävien palveluiden tuotantoprosessien käyttöönottoa.

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.9.2021–31.8.2023
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)
 • Hankehallinnoija: Lapin hyvinvointialue
 • Toimintakustannukset:  236 280 €
 • Rahoittaja: Lapin liitto (EAKR)

Hanketyöntekijät

 • Maiju Saarreharju, tiedottaja-koordinaattori
  etunimi.sukunimi@poske.fi | 040 721 6671
  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
  Avaa henkilökortti
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö
  kaisa.kostamo-paakko@poske.fi | 040 570 2844
  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
  Avaa henkilökortti