MoniSoTe -hanke - ekollega

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -hanke (MoniSoTe)

Uutiset

Tapahtumat

MoniSoTe -hanke jatkuu keväällä 2022

Jatkoajalla toteutetaan uusia opintomoduuleita, keskitytään saavutettavuuteen ja selvitetään mm. moniasiantuntijaisten käytäntöjen ja ammattilaisten tilannetta. Lue lisää uutisista.

Sosiaalihuollon ammattilaisia koskevassa selvityksessä kartoitetaan moniasiantuntijaisia toimintamalleja

Selvityksessä pureudutaan sosiaalihuollon ammattilaisia koskevaan tilannekuvaan ja tulevaisuuden tarpeisiin mm. ammattilaisten sijoittumisen, saatavuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Lisäksi selvitämme, millaisia moniasiantuntijaisia toimintamalleja sosiaalihuollossa on käytössä. Lue lisää selvityksestä.

Tietoa hankkeesta

Selvitämme MoniSoTe -hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet. Toteutamme monialaisen ja -tieteisen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan perusopiskelijoille vuosina 2020–2021.

Lisätietoa MoniSote -hankkeesta Lapin yliopiston sivuilla (linkki avautuu uudelle välilehdelle).

Tavoitteet

 • Saada tietoa Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisista osaamistarpeista.
 • Vahvistaa saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvää osaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 • Hyödyntää työelämätoimijoiden kokemuksista saatavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutussuunnittelussa.
 • Suunnitella osaamistarpeita vastaava monialainen ja –tieteinen koulutuskokonaisuus.

Toimenpiteet

 • Selvittämme Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulevaisuuden monialaiset osaamistarpeet.
 • Toteutamme kyselyn saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista.
 • Toteutamme monialaisia osaamistarpeita vastaavan 20 opintopisteen laajuisen koulutuskokonaisuuden.
 • Arvioimme toteuttamamme koulutuksen ja kehitämme sisältöjä saamamme kokemuksen perusteella

Hankefakta

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Toteutusaika: 1.1.2020-30.6.2022
 • Kokonaisrahoitus: 609 971 € / omarahoitusosuus: 121 994€

Hankkeen työntekijät

Hankkeen toiminta


Selvitykset

Sosiaali- ja terveysalan monialaiset osaamistarpeet Lapissa

Selvitys nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisia osaamisen tarpeita Lapissa. Selvityksessä tarkastellaan osaamisalueita, jotka näyttäytyvät sosiaali- ja terveysaloille yhteisinä, nyt ja tulevaisuudessa tarvittavina osaamisen alueina. Selvitys toimii pohjana hankkeessa toteutettavalle koulutuskokonaisuudelle (avautuu uudelle välilehdelle), jonka tavoitteena on parempien edellytysten luominen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisen ymmärryksen, moniasiantuntijuuden sekä aidon integraation onnistuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lue selvitys täältä.


Selvitys saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista

Hankkeessa toteutetaan nelikielinen kysely saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä sote-alan ammattihenkilöstön osaamistarpeista ja saatavuudesta. Kysely toteutetaan syksyn 2020 aikana. Selvityksen tuloksia hyödynnetään MoniSoTe -hankkeen opintomoduulissa 4 (avautuu uudelle välilehdelle), joka käsittelee saamelaisuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

 

MoniSoTe –opinnot

Hanke järjestää maksuttoman opintokokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokonaisuus muodostuu neljästä monialaisesta ja -tieteisestä 5 op opintomoduulista. Voit suorittaa kaikki moduulit tai valita sinulle sopivimmat. Opinnot suoritetaan verkossa ja voit sovittaa opiskelun juostavasti aikatauluihisi.

Moduuli I: Uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen, etiikka ja palvelumuotoilu, 5 op
Opintojen tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisia moniammatillisessa toimijuudessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.9.-31.10.2020

Moduuli II: Tietoon perustuva toiminta ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
Opintojen tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisten tiedolla johtamiseen, kehittämiseen ja toimintaan liittyvää osaamista. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.11.-31.12.2020

Moduuli III: Asiakas aktiivisena toimijana – katsaus moniasiantuntijaisiin menetelmiin, 5 op
Opintomoduuli koostuu osakokonaisuuksista, joiden kautta perehdytään moniasiantuntijuutta ja asiakkaan osallisuutta käsitteleviin näkökulmiin. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.2.-30.4.2021

Moduuli IV: Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys, 5 op
Opintomoduulissa perehdytään sosiaali- ja terveyspalveluihin saamelaisuuden näkökulmasta ja analysoidaan kulttuurisensitiivisten palvelujen toteutumista ja tavoitteita. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Ilmoittautuminen: viimeistään 15.8.2021
 • Opintojen ajankohta: 1.9.-30.11.2021