Kansa-koulu 5 - ekollega

Kansa-koulu 5.0 -hankkeen hankelogot: Kansa-koulu, Poske, Lapin hyvinvointialue ja NextGeneration EU

Kansa-koulu 5

Hanke on päättynyt. Hankesivua ei enää päivitetä.

Uutiset

Tapahtumat

Tietoa hankkeesta

Kansa-koulu 5 on järjestyksessään viides sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistava Kansa-koulu-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

 • Luodaan pysyviä kansallisia toimintamalleja kirjaamisen kehittämiseen.
 • Jalkautetaan kansallisia kirjaamisen ohjeita ja määräyksiä. Hyvinvointialueille muodostuu kirjaamisen kehittämisen rakenteita sekä kehittämistä ja oppimista tukevia verkostoja.

Pidemmällä aikavälillä Kansa-koulu-hankkeissa ja sosiaalialan osaamiskeskuksissa tehtävä kehittäminen tähtää tavoitetilaan, jossa kirjaamiskäytäntöjen soveltaminen ja kehittäminen ovat jatkuvaa, tavoitteellista sekä systemaattista toimintaa kaikissa sosiaalihuollon organisaatioissa. Tarkoituksena on, että kehittämistyö on valtakunnallisesti yhtenäistä, mutta kehittämisessä huomioidaan hyvinvointialueiden erilaisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta. Avustus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGeneration EU).

Lue lisää Kansa-koulu 5 -hankkeesta VASSOn sivuilta tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.1.2023–31.3.2024
 • Toteuttaja: Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto, Pohjois-Suomen alueella hanketta koordinoi Poske
 • Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso
 • Toimintakustannukset: 700 000 €
 • Rahoittaja: STM / NextGeneration EU

Hankkeen työntekijät

 • Ulla Sotaniemi, erityisasiantuntija
  etunimi.sukunimi@poske.fi
  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Marianna Heikkilä, hankejohtaja
  etunimi.sukunimi@vasso.fi, 050 543 7755
  Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO